trăm năm kiều vẫn là kiều

                  
                       

141.

Trăm năm Kiều vẫn chính là Kiều

Bạn đang xem: trăm năm kiều vẫn là kiều

Đẹp trai vẫn ế là vấn đề hiển nhiên

142.

Bây giờ thì cần làm thế nào ?

Bây giờ tớ cần làm thế nào lúc này ?

Làm sao để tìm hiểu lúc này ?

Làm sao tớ biết lúc này làm thế nào ?

(bài thơ tự động kỉ nhảm vler :v)

143.

Ngẩng mặt mày lên trời

Yêu em vô đối

Xem thêm: thông tư 26/2015/tt btc

Úp mặt mày xuống gối

Nói man trá lo ngại ghê

144.

Gương tê liệt ngự phía trên tường

Bao giờ tớ bắt gặp được tình nhân tớ ?

Gương mỉm cười gương bảo lại rằng

Mặt ngươi tuy nhiên đem tình nhân tao cùi

145.

Đừng cãi lý với kẻ say

Xem thêm: mấy giờ thì mặt trời mọc

Đừng hợp tác với kẻ xấu

Đừng võ thuật với kẻ liều

Đừng phát biểu nhiều với kẻ nguu