công thức mệnh đề quan hệ

Mệnh đề mối liên hệ (Relative clause) là 1 trong bộ phận cần thiết vô cấu hình câu, thông thường bắt gặp trong những kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc đua Toeic, IELTS. Tuy nhiên, mệnh đề mối liên hệ là gì? Cách rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ như vậy nào? Hãy nằm trong giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster dò thám hiểu tức thì sau đây.

1. Định nghĩa mệnh đề mối liên hệ (Relative clause)

Mệnh đề quan liêu hệ (Relative clause) là mệnh đề phụ dùng làm nối với mệnh đề chủ yếu trải qua những đại kể từ mối liên hệ, trạng kể từ mối liên hệ. Mệnh đề mối liên hệ thường đứng sau những đại kể từ, danh kể từ nhằm mục đích bửa nghĩa và phân tích và lý giải rõ rệt rộng lớn mang lại danh kể từ, đại kể từ cơ. 

Bạn đang xem: công thức mệnh đề quan hệ

Trong 1 câu, mái ấm ngữ (S) và tân ngữ (O) được xem là những đại kể từ hoặc danh kể từ, vì thế mệnh đề mối liên hệ tiếp tục đứng sau mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối liên hệ đứng sau mái ấm ngữ:

S + (Đại kể từ mối liên hệ + S + V + O) + V + O

S + (Đại kể từ quan liêu hệ/Tính kể từ mối liên hệ + V + O) + V + O

Ví dụ: The man who is working so sánh hard is my quấn (Người con trai người nhưng mà đang được thao tác làm việc rất chăm chỉ đơn giản sếp của tôi).

=> Cụm: “who is working so sánh hard” là mệnh đề mối liên hệ, bửa nghĩa mang lại mái ấm ngữ “the man”, nhằm người gọi rất có thể hiểu người con trai này đó là người nào là và ra làm sao.

 • Cấu trúc câu với mệnh đề mối liên hệ đứng sau tân ngữ:

S + V + O + (Đại kể từ mối liên hệ + S + V + O)

S + V + O + (Đại kể từ mối liên hệ + V + O)

Ví dụ: I really lượt thích the dress which my friend gave u for my 18th birthday. (Tôi thực sự vô cùng mến cái váy nhưng mà các bạn tôi tặng tôi vô sinh nhật năm 18 tuổi hạc.)

=> Cụm: “which my friend gave u for my 18th birthday” là mệnh đề mối liên hệ, bửa nghĩa mang lại tân ngữ “the dress”, nhằm người gọi rất có thể hiểu này đó là cái váy nào là.

null

Định nghĩa mệnh đề quan liêu hệ

Xem thêm:

 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z
 • CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

2. Các loại kể từ sử dụng vô mệnh đề quan liêu hệ

Thực tế, vô mệnh đề mối liên hệ thông thường sử dụng nhị loại kể từ đó là đại kể từ mối liên hệ và trạng kể từ mối liên hệ. Đó là những kể từ nào? Cùng Langmaster tìm hiểu cụ thể bên dưới đây:

2.1. Các loại đại kể từ quan liêu hệ

- Who: Thường dùng thực hiện mái ấm ngữ, tân ngữ hoặc rất có thể thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.
Cấu trúc: …. N (person) + Who + V + O

Ví dụ: The person I admire most in life is my father, who has done so sánh many great things for our family. (Người tôi ngưỡng mộ nhất vô cuộc sống đời thường là tía của tôi, người nhưng mà đã trải thật nhiều điều vĩ đại vì như thế mái ấm gia đình Shop chúng tôi.)

- Whom: Thường dùng nhằm thực hiện tân ngữ hoặc thay cho thế cho những danh kể từ chỉ người.

Cấu trúc: …. N (person) + Whom + V + O

Ví dụ: Do you know the teacher whom was the homeroom of my class for 3 years in high school? (Bạn đem biết thầy giáo người nhưng mà là mái ấm nhiệm của lớp tôi vô xuyên suốt 3 năm cung cấp 3?)

- Which: Thường dùng nhằm thực hiện mái ấm ngữ, tân ngữ, dùng làm thay cho thế cho những danh kể từ chỉ vật.

Cấu trúc: ….N (thing) + Which + V + O

       hoặc ….N (thing) + Which + S + V

Ví dụ: I really lượt thích Vietnam which has a lot of delicious, cheap street food. (Tôi thực sự vô cùng mến VN cái nhưng mà đem thật nhiều đồ ăn mặt phố ngon, rẻ rúng.)

- That: Thường dùng để mái ấm ngữ, tân ngữ để thay thế cho tất cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật (who, whom,which). Tuy nhiên, that sẽ không còn sử dụng trong những mệnh đề mối liên hệ ko xác lập hoặc những giới kể từ.

Ngoài rời khỏi, that còn hay được dùng trong những tình huống sau: khi chuồn sau là những mẫu mã đối chiếu nhất; khi chuồn sau những kể từ như: only, the last, the first; khi những danh kể từ chuồn trước bao hàm toàn bộ cơ thể cả vật. Hoặc dùng khi chuồn sau những đại kể từ cô động, đại kể từ phủ tấp tểnh như: nobody, anyone, no one, anything, something,...

Ví dụ: He was talking about the movie that he went to tát see last night. (Anh tớ đang được nói tới bộ phim truyền hình cái nhưng mà anh tớ đã đi được coi vô tối ngày qua.)

- Whose: Dùng nhằm chỉ sự chiếm hữu của những người và vật.

Cấu trúc: …. N (person, thing) + Whose + N + V

Ví dụ: Mr. Roborts, whose son received a full scholarship to tát Harvard University, is a very kind man. (Ông Roborts người dân có nam nhi có được học tập bổng toàn phần của ĐH Harvard là kẻ vô cùng phúc hậu.)

null

Các loại đại kể từ quan liêu hệ

2.2. Các loại trạng kể từ quan liêu hệ

Ngoài những đại kể từ mối liên hệ thì vô mệnh đề mối liên hệ còn tồn tại những trạng kể từ mối liên hệ. Cụ thể:

- Why: Thường dùng cho những mệnh đề chỉ nguyên do, dùng thay cho mang lại for that reason hoặc for the reason. 

Cấu trúc: …..N (reason) + Why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to tát school for that reason.

-> I don’t know the reason why you didn’t go to tát school.

- Where: Dùng để thay thế thế kể từ chỉ xứ sở, sử dụng thay cho mang lại there.

Cấu trúc: ….N (place) + Where + S + V (Where = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: The khách sạn wasn’t very clean. We stayed at that khách sạn.

-> The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.

-> The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean. 

-> The khách sạn which we stayed at wasn’t very clean. 

- When: Dùng thay cho thế cho những kể từ chỉ thời hạn, thay cho mang lại when.

Cấu trúc: ….N (time) + When + S + V … (When = ON / IN / AT + Which)

Ví dụ: Do you still remember the day? We first met on that day.

-> Do you still remember the day when we first met?

-> Do you still remember the day on which we first met?

-> Do you still remember the day which we first met on?

null

Các loại trạng kể từ quan liêu hệ

Xem thêm:

=> MỌI ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH!

=> Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập vô giờ đồng hồ Anh

3. Các loại mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề mối liên hệ được tạo thành nhị loại đó là mệnh đề xác lập và mệnh đề ko xác lập. Cùng dò thám hiểu cụ thể tức thì sau đây.

null

Các loại mệnh đề quan liêu hệ

3.1. Mệnh đề mối liên hệ xác định

Mệnh đề mối liên hệ xác lập là mệnh đề thông thường dùng làm xác lập danh kể từ đứng trước nó, mang về ý nghĩa sâu sắc mang lại câu. Nếu thiếu thốn nó thì câu sẽ không còn đem đầy đủ nghĩa. Các đại kể từ mối liên hệ được dùng vô câu mệnh đề xác lập.

Ví dụ:

- Do you know the name of the knitter who helped u pick up the shirt yesterday? (Bạn đem biết thương hiệu của những người con trai, người nhưng mà đã hỗ trợ tôi nhặt cái áo ngày ngày qua không?)

- The woman you met yesterday is the homeroom teacher of my class. (Người phụ nữ giới người nhưng mà các bạn bắt gặp ngày qua là nhà giáo mái ấm nhiệm của lớp tôi.)

3.2. Mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập là mệnh đề dùng nhằm mục đích hỗ trợ thêm thắt vấn đề về người, vật. Không đem nó thì câu vẫn đem vừa đủ nghĩa.

Ví dụ:

- Ms. Lan, who taught u dance, is getting married next month. (Cô Lan, người nhưng mà dạy dỗ tôi múa sẵn sàng kết duyên vô mon sau.)

- The movie, which I saw yesterday, is very good. (Bộ phim, cái nhưng mà tôi đang được coi ngày ngày qua, vô cùng hoặc.)

4. Cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

Trong những câu mệnh đề mối liên hệ, mặc dù văn thưa hoặc văn viết lách thì các bạn cũng rất có thể rút gọn gàng câu. Dưới đó là cơ hội rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ giản dị nhằm các bạn xem thêm.

Xem thêm: khách sạn sầm sơn gần biển

null

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

4.1 Nếu đại kể từ mối liên hệ vào vai trò là tân ngữ

Đối với những mệnh đề mối liên hệ vào vai trò là tân ngữ vô câu thì tiếp tục lược vứt đại kể từ mối liên hệ, nếu như đem giới từ xưa đại kể từ mối liên hệ thì hòn đảo giới kể từ rời khỏi cuối mệnh đề.

Ví dụ:

- It is the best movie that my friend has ever seen -> It is the best movie my friend has ever seen.

Trong mệnh đề này, that vào vai trò là tân ngữ của have seen, vì vậy rất có thể lược vứt that.

- I saw the boy whom my parents talked to tát yesterday -> I saw the boy my parents talked to tát yesterday.

Đối với mệnh đề này, whom cũng vào vai trò thực hiện tân ngữ của talk to tát nên rất có thể lược vứt whom.

4.2 Nếu đại kể từ mối liên hệ vào vai trò là mái ấm ngữ

a.  Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng V-ing

Đối với tình huống này, nếu như mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì dùng V-ing.

Ví dụ: 

 • The man who is standing over there is my father. -> The man standing over there is my father.
 • The couple who live next door to tát u are professors. -> The couple living next door to tát u are professors.

b. Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng V3/ed

Nếu mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút trở thành cụm quá khứ phân kể từ (V3/ed). 

Ví dụ:

 • The instructions that are given on the front page are very important. -> The instructions given on the front page are very important.
 • The book which was bought by my mother is interesting.-> The book bought by my mother is interesting.

c. Rút gọn gàng bằng phương pháp sử dụng to tát Verb

Mệnh đề mối liên hệ được rút trở thành cụm động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu (To-infinitive) trước khi đại kể từ mối liên hệ đem những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc mẫu mã đối chiếu số 1. 

Ví dụ:

- John was the last person that got the news. -> John was the last person to tát get the news.

- He was the best player that we admire. -> He was the best player to tát be admired.

- He was the second man who was killed in this way. -> He was the second man to tát be killed in this way.

TÌM HIỂU THÊM:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

5. Video chỉ dẫn cách sử dụng mệnh đề quan liêu hệ

Ngoài những kiến thức và kỹ năng phía trên, hãy nhớ là truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm update những đoạn Clip chỉ dẫn cách sử dụng mệnh đề mối liên hệ cụ thể nhất nhé:

9 MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

6. Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ đem đáp án

Mệnh đề mối liên hệ là cấu hình dễ khiến lầm lẫn so với chúng ta học viên, SV. Vì thế, ngoài các nội dung phía trên thì hãy nhớ là rèn luyện vì như thế những bài bác tập luyện mệnh đề mối liên hệ sau đây nhé.

null

 Bài tập luyện mệnh đề mối liên hệ đem đáp án

6.1. Bài tập 

Bài 1: Chọn đáp án đích thị nhất

1. Mr.Linh, …….. is living behind my house, is a teacher.

A. that           B. who            C. whom             D. what

2. His phone …….. was my friend’s got broken.

A. which           B. whom            C. who             D. that

3. The man …….. I wanted to tát see my parents.

A. which           B. where             C. whom      D. who

4. Her grandfather, …….. is 75, often takes exercise.

A. what             B. who                 C. where          D. which

5. The man …….. came here yesterday is my teacher. 

A. who              B. that                 C. whom            D. what

Bài 2: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko đổi

1. The man is his father. You met him last week.

➔ ……………………………………………………..

2. I have a sister. Her sister’s name is Lan.

➔  ……………………………………………………..

3. Show u the new shirt. You bought them last week.

➔  ……………………………………………………..

4. Linh likes the xanh xao T-shirt. My sister is wearing it.

➔ ……………………………………………………..

5. That is a company. It produces telephones.

➔  ……………………………………………………..

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa

1. The film who my brother watched yesterday was interesting.

2. I lượt thích that shirt whom is really beautiful.

3. The only house to tát be paint last week was Lan’s.

4. Do you get on with the person which lives behind?

5. A dictionary is a book whom gives him the meaning of words.

6.2. Đáp án

Bài 1: 1- B, 2 - D, 3 - C, 4 - B, 5 - A

Bài 2:

1. The man whom you met last week is his father.

2. I have a sister whose name is Lan.

3. Show u the new shirt which you bought last week.

4. Linh likes the xanh xao T-shirt which my sister is wearing.

5. That is a company which produces telephones.

Bài 3:

1. Who -> Which

2. Whom -> Which

3. To be paint -> To be painted

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

4. Which -> Who

5. Whom -> Which

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu hình mệnh đề mối liên hệ (relative clause) để các bạn xem thêm. Hy vọng tiếp tục giúp đỡ bạn nâng lên tài năng giờ đồng hồ Anh của tôi. Bên cạnh đó, hãy nhớ là truy vấn Website của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster thông thường xuyên nhằm update những bài học kinh nghiệm về cấu hình, kể từ vựng thường ngày nhé.