2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

2 giờ 30 phút 

cho lượt thích nhé !

2 , 5 giờ = 2 tiếng đồng hồ 30 phút 

1 giờ 24 phút = 1 , 6 giờ 

45 phút = 0 , 75 giờ 

Tk mk nha !!! 

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

1 giờ 24 phút = 1,6 giờ

45 phút =.0,75 giờ

học chất lượng ~~~

2h30p

1h45p

1h54p

5/4h

15/4h

11/3h

2,5 ngày =60 giờ. 1/5 giờ =12 phút. 72 phút =1,2 giờ. 2/3 phút =40 giây. Tíck mk nha. Chúc bạn làm việc tốt!!

68 6 8 6 9675767_)_) #)#:=:(:))())_)()_6_)/)_)_6_6_)#_#/_#(_=:=)##_

5 giờ 40 phút + 2,5 giờ - 38 phút

= 340 phút + 150 phút - 38 phút

Xem thêm: thông tư 26/2015/tt btc

= 452 phút

4 giờ = 240 phút

2,5 giờ = 150 phút

2 giờ = 120 phút

6 phút = 360 giây

2/5 phút =24 giây

a) 12 ngày = 288 giờ

3,4 giờ = 3h 24 phút 

4 ngày 12 giờ = 108 giờ

\(\dfrac{1}{2}\) giờ = 30 phút 

b) 1,6 giờ = 96 phút 

2 giờ 15 phút = 135 phút

a) 12 ngày = ..720. giờ 

   3,4 ngày = .204. giờ 

   4 ngày 12 giờ = .252. giờ 

   1212 giờ = .72720. phút

b) 1,6 giờ = .96. phút

   2 giờ 15 phút = .135. phút

   2,5 phút = .150. giây 

4 phút 25 giây = .265. giây

a)5 giờ một phần hai tiếng x 8 + 5,5 giờ x3 - 330 phút = 55 giờ

Xem thêm: cách lấy lại zalo trên điện thoại

b)2 giờ một phần hai tiếng x 8 + 2,5 giờ x 3 - 150 phút= 25 giờ

5 giờ 40 phút + 2,5 giờ - 38 phút
=5 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng - 38 phút
=8 giờ 10 phút - 38 phút
=7 giờ 70 phút - 38 phút
=7 giờ 32 phút
\(-------\)
6,5 phút - 3 phút 45 giây + 2,6 phút
=6 phút 30 giây - 3 phút 45 giây + 2 phút 36 giây
=5 phút 90 giây - 3 phút 45 giây + 2 phút 36 giây
=2 phút 45 giây + 2 phút 36 giây
=4 phút 81 giây
=5 phút 21 giây