nghị định 08/2022

Nghị tấp tểnh số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể một trong những điều của Luật hướng dẫn vệ môi trường

  • Quy tấp tểnh cụ thể một trong những điều của Luật hướng dẫn vệ môi trường
  • 08/2022/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Tài vẹn toàn - Môi trường
  • 10/01/2022
  • 10/01/2022
  • Chính phủ
  • Lê Văn Thành
  • Tải về

Số hiệu

Bạn đang xem: nghị định 08/2022

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

07/2022/NĐ-CP

10/01/2022

10/01/2022

51-QĐ/TW

29/12/2021

29/12/2021

13-CT/TW

17/01/2022

17/01/2022

465/NQ-UBTVQH15

18/01/2022

18/01/2022

14/2022/UBTVQH15

18/01/2022

18/01/2022

44/2022/QH15

11/01/2022

11/01/2022

45/2022/QH15

11/01/2022

11/01/2022

46/2022/QH15

11/01/2022

11/01/2022

96/QĐ-TTg

19/01/2022

19/01/2022

94/QĐ-TTg

19/01/2022

19/01/2022

93/QĐ-TTg

18/01/2022

Xem thêm: cách nhập code fifa hàn

18/01/2022

92/QĐ-TTg

18/01/2022

18/01/2022

85/QĐ-TTg

17/01/2022

17/01/2022

78/QĐ-TTg

14/01/2022

14/01/2022

11/2022/NĐ-CP

15/01/2022

15/01/2022

10/2022/NĐ-CP

15/01/2022

01/03/2022

45/QĐ-TTg

13/01/2022

13/01/2022

43/QĐ-TTg

11/01/2022

11/01/2022

42/QĐ-TTg

11/01/2022

11/01/2022

03/NQ-CP

10/01/2022

10/01/2022

Chủ trương, quyết sách mới

hướng dẫn đảm mang lại từng công dân nhập giới hạn tuổi triển khai nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo ra đem biến đổi mạnh mẽ và uy lực, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai triển khai, bảo vệ mang lại từng công dân nhập giới hạn tuổi triển khai nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thành xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kỹ năng và kiến thức và kĩ năng chính yếu cho tất cả những người mới nhất biết chữ, giữ lại và nâng lên tính vững chắc và kiên cố so với sản phẩm xoá loà chữ cho tất cả những người lớn;…

Tăng cường sự chỉ dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cung cấp uỷ, tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc VN, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai triển khai nghiêm chỉnh công ty trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đó là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ dẫn, vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website