chiều nay có mưa hay không

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo không khí - Đêm 10 và ngày 11/04/2024

 • Hà Nội

  Bạn đang xem: chiều nay có mưa hay không

  hầu hết mây, tối và sáng sủa sở hữu mưa nhỏ và sương thong manh rải rác; sau sở hữu mưa vài ba điểm. Gió tấp nập phái nam cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 21-23 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 26-28 chừng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  hầu hết mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng và nóng, sở hữu điểm nóng ran. Gió nhẹ nhàng. Trong mưa dông sở hữu tài năng xẩy ra lốc, sét và bão rung rinh mạnh.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 20-23 chừng, sở hữu điểm bên dưới trăng tròn chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 28-31 độ; riêng rẽ chống Tây Bắc 32-35 chừng, sở hữu điểm bên trên 35 chừng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  hầu hết mây, tối và sáng sủa sở hữu mưa nhỏ và sương thong manh rải rác rến, sau sở hữu mưa vài ba điểm. Gió tấp nập cho tới tấp nập phái nam cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 21-24 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 25-28 chừng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: phân tích đối thủ cạnh tranh

  hầu hết mây, sở hữu mưa vài ba nơi; trưa chiều tách mây trời nắng và nóng. Gió nhẹ nhàng.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 22-25 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : Phía Bắc 28-30 chừng, phía Nam 31-33 chừng

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng và nóng. Gió hướng đông bắc cho tới tấp nập cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 24-27 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-35 chừng.

 • Tây Nguyên

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nắng và nóng, sở hữu điểm nóng ran. Gió tấp nập cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 21-24 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 32-35 chừng, sở hữu điểm bên trên 35 chừng.

  Xem thêm: cách hiện phần trăm pin

 • Nam Bộ

  Có mây, chiều tối và tối sở hữu mưa rào và dông vài ba nơi; ngày nóng ran và nóng ran nóng bức. Gió hướng đông bắc cho tới tấp nập cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 25-28 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 35-38 chừng, riêng rẽ miền Đông sở hữu điểm bên trên 38 chừng.