các nghề nghiệp bằng tiếng anh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 1

Sau khi tham gia học đoạn những kể từ vựng nhập bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem: các nghề nghiệp bằng tiếng anh

Kiểm tra coi các bạn vẫn lưu giữ được từng nào từ với công tác học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

 • Occupations

  /ˌɒkjəˈpeɪʃən/

  Nghề nghiệp

 • doctor

  /ˈdɒktər/

  bác sĩ

 • dentist

  /ˈdentɪst/

  nha sĩ

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  thu ngân

 • builder

  /ˈbɪldər/

  thợ xây dựng

 • reporter

  /rɪˈpɔːtər/

  phóng viên

 • tailor

  /ˈteɪlər/

  thợ may

 • teacher

  /ˈtiːtʃər/

  giáo viên

 • cook

  /kʊk/

  đầu bếp

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • baker

  /ˈbeɪkər/

  thợ thực hiện bánh

 • singer

  /ˈsɪŋər/

  ca sĩ

 • artist

  /ˈɑːtɪst/

  họa sĩ

 • waiter

  /ˈweɪtər/

  bồi bàn

 • carpenter

  /ˈkɑːpəntər/

  thợ mộc

 • actor

  /ˈæktər/

  diễn viên

 • nurse

  /nɜːs/

  y tá

 • secretary

  /ˈsekrətəri/

  thư kí

 • gardener

  /ˈɡɑːdənər/

  người thực hiện vườn

 • vet

  /vet/

  bác sĩ thú y

 • businessman

  /ˈbɪznɪsmæn/

  doanh nhân

 • policeman

  /pəˈliːs.mən/

  cảnh sát

 • painter

  /ˈpeɪntər/

  thợ đấm nhà

 • hairdresser

  /ˈheəˌdresər/

  thợ hạn chế tóc

 • dancer

  /ˈdænsər/

  vũ công

 • farmer

  /ˈfɑːmər/

  nông dân

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 2

 • 1. astronaut

  /ˈæstrənɔːt/

  phi hành gia

 • 2. cartoonist

  /kɑːrˈtuːnɪst/

  họa sĩ vẽ phim hoạt hình

 • 3. architect

  /ˈɑːkɪtekt/

  kiến trúc sư

 • 4. photographer

  /fəˈtɒɡrəfər/

  nhiếp hình họa gia

  Xem thêm: tắt tiếng chụp ảnh iphone

 • 5. flight attendant

  tiếp viên sản phẩm không

 • 6. interior designer

  nhà design nội thất

 • 7. lawyer

  /ˈlɔːjər/

  luật sư

 • 8. psychologist

  /saɪˈkɒlədʒɪst/

  nhà tư tưởng học

 • 9. model

  người mẫu

 • 10. journalist

  /ˈdʒɜːnəlɪst/

  nhà báo

 • 11. disc jockey/DJ

  người chỉnh nhạc

 • 12. tour guide

  hướng dẫn viên du lịch

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 3

 • receptionist

  /rɪˈsepʃənɪst/

  nhân viên lễ tân

 • engineer

  /ˌendʒɪˈnɪər/

  kỹ sư

 • programmer

  /ˈproʊɡræmər/

  lập trình viên máy tính

 • paramedic

  /ˌpærəˈmedɪk/

  nhân viên cung cấp cứu

 • surgeon

  /ˈsɜːdʒən/

  bác sĩ phẫu thuật

 • tattooist

  /təˈtuː.ɪst/

  nhân viên xăm mình

 • musician

  /mjuːˈzɪʃən/

  nhạc công

 • sailor

  /ˈseɪlər/

  thủy thủ

 • florist

  /ˈflɒrɪst/

  người phân phối hoa

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 4

 • chauffeur

  /r/

  tài xế riêng

 • firefighter

  /ˈfaɪəfaɪtər/

  lính cứu vớt hỏa

 • writer

  /ˈraɪtər/

  nhà văn

 • lifeguard

  /ˈlaɪfɡɑːd/

  nhân viên cứu nạn (ở hồ bơi, bãi tắm biển...)

 • plumber

  /ˈplʌmər/

  thợ sửa ống nước

 • mailman

  /ˈmeɪlmæn/

  người trả thư

Từ vựng giờ Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 5

 • barista

  /bɑːrˈiːs.tə/

  nhân viên pha trộn cà phê

 • judge

  /dʒʌdʒ/

  quan tòa, thẩm phán

 • bodyguard

  /ˈbɒdiɡɑːd/

  cận vệ

 • babysitter

  /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/

  người lưu giữ trẻ

 • pilot

  /ˈpaɪlət/

  phi công

 • electrician

  /ɪˌlekˈtrɪʃən/

  thợ điện

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • mechanic

  /mɪˈkænɪk/

  Xem thêm: cách đăng ký vssid cho con

  thợ máy, thợ thuyền cơ khí

 • cameraman

  /ˈkæmərəmæn/

  thợ xoay phim