vở bài tập toán lớp 5 bài 137


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 5 bài bác 137 : Luyện tập luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Một xe hơi lên đường kể từ thị xã A cho tới thị xã B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/giờ, đồng thời bại một xe hơi không giống lên đường kể từ thị xã B cho tới thị xã A với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ. Sau 2 tiếng nhị xe hơi bắt gặp nhau. Tính quãng đàng kể từ thị xã A cho tới thị xã B.

Phương pháp giải:

- Tính tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị xe hơi.

- Quãng đường từ thị xã A cho tới thị xã B = tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị dù tô × thời gian giảo lên đường nhằm bắt gặp nhau.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi kể từ A cho tới B: 48km/giờ

Đi kể từ B cho tới A: 54 km/giờ

Hai xe hơi bắt gặp nhau: sau 2 giờ

Quãng đàng kể từ A cho tới B: ....km?

Bài giải

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị dù tô là :

48 + 54 = 102 (km/giờ)

Quãng đàng kể từ thị xã A cho tới thị xã B là :

102 × 2 = 204 (km)

                    Đáp số : 204km.

Quảng cáo

Bài 2

Tại nhị đầu của quãng đàng lâu năm 17km một người đi dạo và một người chạy xuất phân phát và một khi và trái chiều nhau. Vận tốc của những người đi dạo là 4,1 km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của những người chạy là 9,5 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xuất phân phát, sau bao lâu thì nhị người bại bắt gặp nhau ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị người.

- Tìm thời hạn lên đường nhằm nhị người bắt gặp nhau = phỏng lâu năm quãng đàng : tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị người.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhị người là :

4,1 + 9,5 = 13,6 (km/giờ)

Kể kể từ khi xuất phân phát, nhị người bại bắt gặp nhau sau số thời hạn là:

17 : 13,6 = 1,25 giờ

1,25 giờ = 1 giờ 15 phút

                          Đáp số : 1 giờ 15 phút.

Bài 3

Một xe cộ máy lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/giờ và sau \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) giờ thì cho tới B. Hỏi một người lên đường xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời vị \(\displaystyle{2 \over 5}\) vận tốc của xe cộ máy thì nên mất mặt bao nhiêu giờ mới nhất lên đường không còn quãng đàng AB ?

Phương pháp giải:

- Đổi \(\displaystyle 1{1 \over 2}\) = 1,5 giờ. 

- Tìm phỏng lâu năm quãng đàng AB = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × thời gian giảo xe cộ máy lên đường kể từ A cho tới B.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời của những người lên đường xe đạp điện = véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy × \(\displaystyle{2 \over 5}\).

- Tìm thời gian người lên đường xe đạp điện lên đường không còn quãng đàng AB = phỏng lâu năm quãng đàng AB : vận tốc của những người lên đường xe đạp điện.

Xem thêm: công thức tính thể tích hóa học

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(\displaystyle1{1 \over 2}\) giờ = 1,5 giờ

Quãng đàng AB lâu năm là :

30 × 1,5 = 45 (km)

Vận tốc người lên đường xe đạp điện là :

30 × \(\displaystyle{2 \over 5}\) = 12 (km/giờ)

Thời gian giảo người lên đường xe đạp điện lên đường không còn quãng đàng AB :

45 : 12 = 3,75 (giờ)

3,75 giờ = 3h 45 phút

                        Đáp số : 3h 45 phút.

Bài 4

Một vận khích lệ đua xe đạp điện lên đường tầm đầu 100km không còn 2 tiếng một phần hai tiếng, lên đường đoạn đường sau 40 km không còn 1,25 giờ. Hỏi véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này của vận khích lệ bại to hơn ?

Phương pháp giải:

 - Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khích lệ bại ở tầm đầu tao lấy quãng đàng tầm đầu phân tách mang lại thời hạn lên đường tầm đầu.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời của vận khích lệ bại ở tầm sau tao lấy quãng đàng tầm sau phân tách mang lại thời hạn lên đường tầm sau.

- So sánh nhị véc tơ vận tốc tức thời nhằm mò mẫm véc tơ vận tốc tức thời ở tầm đua này to hơn.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 tiếng một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Vận tốc vận khích lệ ở tầm đầu là :

100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

Vận tốc vận khích lệ ở tầm sau là :

40 : 1,25 = 32 (km/giờ)

Ta đem : 40 km/giờ > 32 km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của vận khích lệ bại ở tầm đua đầu to hơn. 

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 138 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 72, 73 VBT toán 5 bài bác 138 : Luyện tập luyện chungvới lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 136 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 69, 70 VBT toán 5 bài bác 136 : Luyện tập luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 135 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài bác 135 : Luyện tập luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 134 : Thời gian giảo

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài bác 134 : Thời gian giảo với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 133 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài bác 133 : Luyện tập luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: bác hồ và thiếu nhi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.