từ viết tắt tiếng anh

Key takeaways

 • Từ ghi chép tắt (abbreviations) được hiểu là 1 trong dạng kể từ rút gọn gàng của một kể từ khá đầy đủ bằng phương pháp lược vứt đi những vần âm vô kể từ hoặc dùng vần âm đầu của từng kể từ.

  Bạn đang xem: từ viết tắt tiếng anh

 • Từ ghi chép tắt (abbreviations) được chia thành tía dạng chính: acronyms, initialisms và contractions.

 • Đối với những kể từ ghi chép tắt nằm trong phòng ban cơ quan chính phủ, thay mặt đại diện mang lại ban ngành, hoặc thương hiệu riêng biệt, những vần âm cấu trở nên nên được ghi chép hoa.

 • Tổng ăn ý những kể từ ghi chép tắt từng ngày, khi chat, về thời hạn, tháng ngày, học tập vị và công việc và nghề nghiệp, La-tin, những tổ chức triển khai, vô gmail.

Từ ghi chép tắt vô giờ Anh là gì?

Theo khái niệm của tự vị Cambridge, kể từ ghi chép tắt (abbreviations) vô giờ Anh được hiểu là 1 trong dạng kể từ rút gọn gàng của một kể từ khá đầy đủ bằng phương pháp lược vứt đi những vần âm vô kể từ hoặc dùng vần âm đầu của từng kể từ.

Ví dụ 1: WHO - World Health Organisation (Tổ chức Y tế Thế giới).

Ví dụ 2: PIN - Personal Identity Number (Mã số quyết định danh cá nhân).

Các loại kể từ ghi chép tắt giờ Anh

Nhìn vô nhì ví dụ về kể từ ghi chép tắt (abbreviations) tại phần khái niệm, người học tập hoàn toàn có thể thấy được sự khác lạ đằm thắm ví dụ 1 và ví dụ 2. Tại ví dụ 1, “WHO” được phân phát âm từng vần âm riêng biệt lẻ tuy nhiên so với “PIN” người học tập hoàn toàn có thể phân phát âm giản dị và đơn giản là /pɪn/.

Từ ghi chép tắt (abbreviations) được chia thành tía dạng chính:

Acronyms

Từ ghi chép tắt cấu trúc vị những vần âm đầu của một group kể từ (acronyms): dạng kể từ ghi chép tắt này sẽ tiến hành phân phát âm trở nên một kể từ hoàn hảo.

Ví dụ:  National Aeronautics and Space Administration - Cơ quan tiền Hàng ko và Vũ trụ Hoa Kỳ được ghi chép tắt trở nên NASA (phát âm: /ˈnæs.ə/)

Lưu ý: trong những vần âm được ghi chép tắt không tồn tại vết chấm, vì thế dạng kể từ ghi chép tắt này được coi như 1 kể từ với nghĩa hoàn hảo.

Không viết: N.A.S.A

Cách ghi chép đúng: NASA

Initialism

Từ ghi chép tắt rút gọn gàng vị những vần âm đầu (initialism): Tương tự động như acronym, kể từ ghi chép tắt rút gọn gàng vị những vần âm đầu (initialism) được cấu trở nên kể từ những vần âm đầu của từng kể từ. Tuy nhiên, nó sẽ tiến hành phân phát âm riêng biệt rẽ từng vần âm một.

Ví dụ: British Broadcasting Corporation (thông tấn xã vương quốc của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) được ghi chép tắt trở nên BBC (phát âm: /ˌbiːbiːˈsiː/).

Contraction

Dạng rút gọn gàng của một kể từ (contraction): Đối với dạng này, kể từ ghi chép tắt được lược vứt đi những vần âm đứng đằm thắm và thông thường được dùng vô văn phát biểu nhiều hơn thế văn ghi chép. Dấu nháy đơn ở trước kể từ được ghi chép tắt. Ví dụ:

 • he‘s – he is

 • they‘d – they would

 • I‘ve – I have

Ngoài tía loại kể từ ghi chép tắt chủ yếu phía trên, một trong những kể từ ghi chép tắt được tạo hình vô ngữ điệu phát biểu của những người bạn dạng ngữ như:

 • ad – advertisement

 • app – application

 • rhino – rhinoceros

Các loại kể từ ghi chép tắt giờ Anh

Tổng ăn ý những kể từ ghi chép tắt vô giờ Anh thông dụng

Các kể từ ghi chép tắt sản phẩm ngày

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

AKA

Also known as

Còn được biết là

ASAP

As soon as possible

Càng sớm càng tốt

BRB

Be right back

Trở lại ngay

BTW

By the way

Nhân tiện đây

CTA

Call to tát action

Kêu gọi hành động

DIY

Do it yourself

Tự thực hiện tất

IDK

I don’t know

Tôi ko biết

ILY

I love you

Tôi yêu thương bạn

LOL

Laugh out loud

Cười lớn

N/A

Not applicable or not available

Không với câu trả lời

OMG

Oh my God

Trời ơi

OMW

On my way

Trên lối đi

OOTD

Outfit of the day

Trang phục ngày hôm nay

RN

Right now

Ngay bây giờ

TBH

To be honest

Thật tình là

TGIF

Thank goodness it’s Friday

Ơn trời ni là loại sáu rồi

TTYL

Talk to tát you later

Nói chuyện với các bạn sau

YOLO

You only live once

Bạn chỉ sinh sống một lần

FAQ

Frequently asked question

Câu chất vấn thông thường gặp

FYI

For your information

Xin cho chính mình biết

Các kể từ ghi chép tắt khi chat

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

BC

Because

Bởi vì

CYA

See ya

Hẹn gặp gỡ lại

CU

See you

Hẹn gặp gỡ lại

CYT

See you tomorrow

Hẹn gặp gỡ các bạn vào trong ngày mai nhé

DM

Direct message

Tin nhắn trực tiếp

IMO

In my opinion

Theo chủ ý của tôi

JK

Just kidding

Chỉ đùa thôi

LMK

Let bu know

Hãy mang lại tôi biết

NVM

Nevermind

Đừng bận tâm

THX

Thanks

Cảm ơn

FWIW

For what it’s worth

Dù gì cút nữa (khi người gửi ko chắc hẳn vấn đề bản thân thể hiện với hữu ích ko )

IRL

In real life

Trong đời thực

NBD

No big deal

Không sao

NSFW

Not safe for work

Tin nhắn ko thích hợp coi tại phần làm

ROFL

Rolling off the floor laughing

Cười quặt bên trên sàn (rất vui)

TMI

Too much information

Quá nhiều vấn đề (mang tính chi tiêu cực)

Tìm hiểu thêm: Các kể từ ghi chép tắt vô nhắn tin cậy giờ Anh.

Các kể từ ghi chép tắt về thời gian

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

hr.

Hour

Giờ

min.

Minute

Phút

sec.

Second

Giây

msec.

Millisecond

Mili giây

GMT

Greenwich Mean Time

Giờ theo đuổi chuẩn chỉnh Greenwich 

UTC

Universal Time Coordinated hoặc

Coordinated Universal Time hoặc

Universal Coordinated Time

Giờ theo đuổi chuẩn chỉnh quốc tế

ETD

Estimated time of departure

Thời gian trá xuất phát dự kiến

ETA

Estimated time of arrival

Thời gian trá cho tới điểm dự kiến

AM/ a.m.

ante meridiem

Trước đằm thắm trưa

PM/ p.m.

post meridiem

Sau đằm thắm trưa

Các kể từ ghi chép tắt ngày tháng

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

AD

anno Domini

Sau công nguyên

CE

Christian Era hoặc Common Era

Sau công nguyên

BC

Before Christ

Trước công nguyên

BCE

Before Christian Era hoặc Before Common Era

Trước công nguyên

Jan.

January

Tháng 1

Feb.

February

Tháng 2

Mar.

March

Tháng 3

Apr.

April

Tháng 4

Jun.

June

Tháng 6

Jul.

July

Tháng 7

Aug.

August

Tháng 8

Sept.

September

Tháng 9

Xem thêm: tác giả mộng tiêu nhị

Oct.

October

Tháng 10

Nov.

November

Tháng 11

Dec.

December

Tháng 12

Mon.

Monday

Thứ hai

Tues.

Tuesday

Thứ ba

Wed.

Wednesday

Thứ tư

Thurs.

Thursday

Thứ năm

Fri.

Friday

Thứ sáu

Sat.

Saturday

Thứ bảy

Sun.

Sunday

Chủ nhật

Lưu ý: May (tháng 5) không tồn tại kể từ ghi chép tắt.

Các kể từ ghi chép tắt học tập vị và nghề nghiệp nghiệp

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

B.A.

Bachelor of Arts

Cử nhân thẩm mỹ hoặc

khoa học tập xã hội

B.B.A

Bachelor of Business Administration

Cử nhân quản lí trị kinh doanh

B.S

Bachelor of Science

Cử nhân khoa học

M.A

Master of Arts 

Thạc sĩ thẩm mỹ hoặc

khoa học tập xã hội

M.B.A.

Master of Business Administration

Thạc sĩ quản lí trị kinh doanh

M.S./ MSc 

Master of Science

Thạc sĩ khoa học

Ph.D.

Doctor of Philosophy

Tiến sĩ

Dr.

Doctor

Bác sĩ

Jr.

Junior

Nhân viên cấp cho thấp

Sn.

Senior

Nhân viên cấp cho cao

CEO 

Chief Executive Officer

Tổng giám đốc điều hành

CFO

Chief Financial Officer

Giám đốc tài chính

COO

Chief Operating Officer

Giám đốc vận hành

CMO

Chief Marketing Officer

Giám đốc marketing

CTO

Chief Technology Officer

Giám đốc công nghệ

Các kể từ ghi chép tắt La-tin

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

a.m.

ante meridiem

trước đằm thắm trưa

e.g

exempli gratia

ví dụ

etc.

et cetera

vâng vâng

i.e

id est

đó là

NB

nota bene

lưu ý

p.m.

post meridiem

sau đằm thắm trưa

P.S.

post scriptum

tái bút

R.I.P.

requiescat in pace

an nghỉ

S.O.S.

si opus sit

tín hiệu cầu cứu

Các kể từ ghi chép tắt phổ biến của những tổ chức

Từ ghi chép tắt

Tên đẫy đủ

Dịch nghĩa

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

Tổ chức những nước xuất khẩu dầu mỏ

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

Tổ chức Giáo dục đào tạo, Khoa học tập và Văn hóa Liên Hợp Quốc

AFC

Asian Football Confederation

Liên đoàn đá bóng châu Á

APEC

Asia Pacific Economic Cooperation

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Tỉnh Thái Bình Dương

ASEAN

Association of South-East Asian Nations

Hiệp hội những Quốc gia Đông Nam Á

CIA

Central Intelligence Agency

Cục Tình báo Trung ương Mỹ

EU

European Union

Liên minh châu Âu

FBI

Federal Bureau of Investigation

Cục khảo sát Liên bang Mỹ

FIFA

Fédération Internationale de Football Association

Liên đoàn đá bóng quốc tế

ISO

International Organization for Standardization

Tổ chức chi tiêu chuẩn chỉnh hóa quốc tế

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

UN

United Nation

Liên Hiệp Quốc

UNICEF

United Nations Children's Education Fund

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc

WHO

World Health Organisation

Tổ chức Y tế Thế giới

WTO

World Trade Organisation

Tổ chức Thương mại Thế giới

WWF

World Wildlife Fund

Quỹ quốc tế bảo đảm động vật hoang dã hoang phí dã

Các kể từ ghi chép tắt vô email

Từ ghi chép tắt

Từ đẫy đủ

Dịch nghĩa

Bcc

Blind carbon copy

Hiển thị list người nhận

Cc

Carbon copy

Ẩn list người nhận

Fwd

Forward

Chuyển tiếp

EOM

End of message

Kết thúc giục tin cậy nhắn

YTD

Year to tát date

Từ đầu xuân năm mới đến giờ (khi report số liệu)

TL;DR

Too long; didn't/don't read

Dài lắm, chớ phát âm (kèm theo đuổi phần tóm tắt)

OOO

Out of office

Không xuất hiện bên trên văn phòng

TBA

To be announced

Sẽ thông tin sau

TBC

To be confirmed

Sẽ xác nhận sau

NRN

No reply necessary

Không cần thiết phản hồi

Xem thêm: Cách ghi chép gmail vị giờ Anh có trách nhiệm.

Lưu ý khi dùng những kể từ giờ Anh ghi chép tắt

 • Một điều cần thiết người học tập cần thiết cảnh báo này đó là kể từ ghi chép tắt thông thường sẽ là thông thường sang chảnh. Vì vậy, người học tập rời dùng kể từ ghi chép tắt vô văn ghi chép như phần tranh tài Writing của IELTS.

 • Khi dùng kể từ ghi chép tắt, người học tập nên dùng những kể từ phổ cập và quy ước bên trên toàn toàn cầu nhằm mục đích rời tình huống hiểu sai hoặc truyền đạt ko rõ rệt nghĩa.

 • Đối với những kể từ ghi chép tắt nằm trong phòng ban cơ quan chính phủ, thay mặt đại diện mang lại ban ngành, hoặc thương hiệu riêng biệt, những vần âm cấu trở nên nên được ghi chép hoa.

  • Không viết: fbi

  • Cách ghi chép đúng: FBI hoặc F.B.I

Lưu ý khi dùng kể từ ghi chép tắt

Tổng kết

Bên bên trên là khái niệm, những loại kể từ ghi chép tắt và tổ hợp những kể từ ghi chép tắt phổ biến theo đuổi chủ thể. Tác fake kỳ vọng người học tập tiếp tục được thêm nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi về các kể từ ghi chép tắt vô giờ Anh.

Ngoài rời khỏi, người học tập hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những nội dung bài viết về tiếp xúc giờ Anh như:

 • Các hình mẫu câu giờ Anh tiếp xúc phổ biến

 • Cách trình làng về bạn dạng đằm thắm vị giờ Anh

Trích dẫn

 • “Abbreviation.” Grammarly, 14 Jan. 2021.

 • Andrew, et al. “Types of English Abbreviations.” Crown Academy of English, 14 May 2017.

 • “27 Texting Abbreviations: What They Are, Why They Exist, and How to tát Use Them.” 29 Texting Abbreviations and How to tát Use Them | Grammarly, 1 Mar. 2019, https://www.grammarly.com/blog/texting-abbreviations/.

 • “Abbreviations and Acronyms.” Writing Style Guide, https://nau.edu/writing-style-guide/abbreviations-and-acronyms/. Accessed 24 Dec. 2023.

  Xem thêm: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

 • “14 E-Mail Acronyms and Initialisms You Should Know.” Email Acronyms and Initialisms You Should Know | Grammarly, 24 Jan. 2019, https://www.grammarly.com/blog/email-acronyms/.

 • Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/.

 • Oxford Learner’s Dictionaries | Find Definitions, Translations, and Grammar Explanations at Oxford Learner’s Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/.