trường cấp 2 tiếng anh

VIETNAMESE

trường cấp cho 2

Bạn đang xem: trường cấp 2 tiếng anh

trường trung học tập cơ sở

middle school, lower secondary school

Trường cấp cho 2 là 1 cấp cho học tập vô khối hệ thống dạy dỗ ở nhiều vương quốc, bao hàm những lớp học tập kể từ lớp 6 tới trường 9 hoặc tương tự. Trường cấp cho 2 là tiến độ tiếp sau sau ngôi trường đái học tập và trước ngôi trường cấp cho 3.

1.

Con trai tôi học tập ở ngôi trường cấp cho 2 ở khu vực.

My son goes to lớn the local junior high school.

2.

Bạn thấy ngôi ngôi trường cấp cho 2 của tôi như vậy nào?

Xem thêm: cấu trúc câu điều kiện loại 1

What tự you think of my junior high school?

Chúng tớ nằm trong học tập một trong những cơ hội gọi là giờ Anh của những loại ngôi trường học tập (school) nha!

- primary school (trường cấp cho 1)

- junior high school, middle school (trường cấp cho 2)

- senior high school, high school (trường cấp cho 3)

- secondary technical school (trường trung học tập thường xuyên nghiệp)

- intermediate school (trường trung cấp)

Xem thêm: xem lịch sử đấu lol

- university (trường đại học)

- college (trường cao đẳng)

- vocational college, vocational school (trường cao đẳng nghề ngỗng, ngôi trường dạy dỗ nghề)