toán lớp 6 trang 24

Với Giải Toán lớp 6 trang 24 Tập 1 trong những Bài 6: Lũy quá với số nón ngẫu nhiên Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 6 trang 24.

Giải Toán 6 trang 24 Tập 1 Kết nối tri thức

Hoạt động 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Bạn đang xem: toán lớp 6 trang 24

a) Giải mến vì như thế sao hoàn toàn có thể viết lách 65 = 63 . 62

b) Sử dụng câu a) nhằm suy rời khỏi 65 : 63 = 62. Nêu phán xét về ông tơ tương tác trong những số nón của 6 nhập số bị phân tách, số phân tách và thương.

c) Viết thương của quy tắc phân tách 107 : 104 bên dưới dạng lũy quá của 10.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Ta có: 63 . 62 = 63 + 2 = 65 nên hoàn toàn có thể viết lách 65 = 63 . 62

b) Ta sở hữu 65 = 63 . 62 nên 65 : 63 = 62

Ta thấy 5 - 3 = 2

Nên tao sở hữu nhận xét: Hiệu số nón của 6 nhập số bị phân tách và số phân tách thông qua số nón của 6 nhập thương tìm kiếm được.

c) Ta nhận biết 107 = 104 + 3 = 104 . 103 nên 107 : 104 = 103

Luyện tập dượt 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Viết thành phẩm những quy tắc tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a)   76 : 74

b)  1091100 : 1091100 

Quảng cáo

Lời giải:

a) 76 : 7= 76-4 = 7.

b) 1091100 : 1091100 =1091100 - 100 = 10910 = 1 = 11

Bài 1.36 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9

b) 10 . 10 . 10 . 10

c) 5 . 5 . 5 . 25

d) a . a . a . a . a . a

Quảng cáo

Lời giải:

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 95

b) 10 . 10 . 10 . 10 = 104

c) 5 . 5 . 5 . 25 = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 55

d) a . a . a . a . a . a = a6

Bài 1.37 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Hoàn trở nên bảng sau nhập vở:

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

43

?

?

?

?

3

5

?

?

2

?

128

Quảng cáo

Lời giải:

+) Ta sở hữu 43 là lũy quá với cơ số là 4 và số nón là 3

43 = 4 . 4 .  4 = 16 . 4 = 64

+) Cơ số là 3, số nón là 5 tao sở hữu lũy quá là 35

35 = 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 9 . 3 . 3 . 3 = 27 . 3 . 3 = 81 . 3 = 243

+) Với cơ số là 2 thì tao phân tách 128 kết quả của những quá số 2, tao được:

128 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 27

Vậy tao cần thiết điền những số nhập bảng như sau:  

Lũy thừa

Cơ số

Số mũ

Giá trị của lũy thừa

43

4

3

64

35

3

5

243

27

2

7

128

Bài 1.38 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Xem thêm: lí do xin nghỉ học

Tính: a) 25

b) 33

c) 52

c) 109

Lời giải:

a) 25= 2.2.2.2.2 = 4.2.2.2 = 8.2.2 = 16.2 = 32

b) 33 = 3.3.3 = 9.3 = 27

c) 52 = 5 . 5 = 25.

d) 109 = 10.10.10.10.10.10.10.10.10 = 1 000 000 000.

(Chú ý: Lũy quá với cơ số là 10 thì số chữ số 0 ở thành phẩm của lũy quá chủ yếu thông qua số mũ).

Bài 1.39 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những số sau trở nên tổng vốn những chữ số của chính nó bằng phương pháp sử dụng những lũy quá của 10: 215; 902; 2 020; 883 001.

Lời giải:

+) 215 = 2. 10+ 1. 10+ 5

+) 902 = 9. 10+ 0. 10+ 2

+) 2 020 = 2. 10+ 0. 10+ 2. 10+ 0

+) 883 001 = 8. 10+ 8. 10+ 3. 10+ 0. 10+ 0. 10+ 1

Bài 1.40 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính 112111. Từ ê hãy Dự kiến thành phẩm của 11112.

Lời giải:

+) 112 = 11.11 = 121

+) 1112 = 111.111 = 12321

Dự đoán. 11112 = 1 234 321

Bài 1.41 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Biết 210 = 1024. Tính 29 và 211.

Lời giải:

Biết 210 = 1024

Ta có:  29 = 210 – 1 = 210 : 2 = 1024 : 2 = 512.

            211 = 210 + 1 = 210 . 2 = 1024.2 = 2048

Bài 1.42 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính: a) 57.53                      b) 58 : 54

Lời giải:

a) 57.53 = 57+3 = 510

b) 58 : 54 = 58-4 = 54

Bài 1.43 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32.

Viết những tổng sau bên dưới dạng bình phương của một số trong những tự động nhiên:

a) 1 + 3 + 5 + 7

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

Lời giải:

a) Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4.4 = 42

b) Ta có: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5.5 = 52

Bài 1.44 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Trái Đất sở hữu lượng khoảng chừng 60.1020 tấn. Mỗi giây Mặt Trời dung nạp 6.106 tấn khí hydrogen (theo vnexpress.net). Hỏi Mặt Trời cần thiết từng nào giây nhằm dung nạp một lượng khí hydrogen sở hữu lượng vì thế lượng Trái Đất?

Lời giải:

Thời gian ngoan nhằm Mặt Trời dung nạp một lượng khí hdrogen sở hữu lượng vì thế lượng Trái Đất là:

(60. 1020) : ( 6. 106)

= (6.10.1020):(6.106) = 6.1021 : 6 : 106 = (6:6).(1021:106) = 1021-6 = 1015 (giây)

Vậy Mặt Trời cần thiết 1015 giây nhằm dung nạp một lượng khí hydrogen.

Bài 1.45 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Theo những căn nhà khoa học tập, từng giây khung người quả đât tầm đưa đến khoảng chừng 25.105 tế bào hồng huyết cầu (theowww.healthline.com). Hãy tính coi từng giờ, từng nào tế bào hồng huyết cầu được tạo nên ra?

Lời giải:

Đổi 1 giờ = 3 600 giây

Vậy từng giờ số tế bào hồng huyết cầu được đưa đến là:

25.105. 3 600 = 3 600. 25. 105 = 36.10.10.25.105 = (36.25).107 = 900.107 = 9.102.107 = 9.109 (tế bào) 

Vậy từng giờ sở hữu 9.109 tế bào hồng huyết cầu được đưa đến.

Lời giải bài bác tập dượt Toán lớp 6 Bài 6: Lũy quá với số nón ngẫu nhiên Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Giải Toán 6 trang 22 Tập 1

 • Giải Toán 6 trang 23 Tập 1

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 6 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

 • Toán 6 Bài 7: Thứ tự động tiến hành những quy tắc tính

 • Toán 6 Luyện tập dượt công cộng trang 27

 • Toán 6 Bài tập dượt cuối Chương 1 trang 28

 • Toán 6 Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và tính chất

 • Toán 6 Bài 9: Dấu hiệu phân tách hết

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Loạt bài bác dựa vào đề bài bác và hình hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền lời nói giải bài bác tập dượt Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 nằm trong VietJack, nghiêm cẩn cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được nài quy tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Các loạt bài bác lớp 6 Kết nối trí thức khác