thì tương lai tiếp diễn

Thì sau này tiếp diễn (Future continuous) là thì dùng làm biểu diễn mô tả một hành vi, vấn đề ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô sau này. Tuy nhiên, thì tương lai tiếp diễn đem công thức như vậy nào? Dấu hiệu nhận ra là gì? Hãy nằm trong Langmaster thám thính hiểu tức thì tiếp sau đây.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì tương lai tiếp diễn

  • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
  • TUYỂN TẬP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

1. Khái niệm thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thì sau này tiếp tục (Future Continuous tense) là thì dùng làm biểu diễn mô tả một hành vi, vấn đề ra mắt bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô sau này. 

Ví dụ: I will visit my friend in Singapore at 11am tomorrow (Tôi sẽ tới thăm hỏi các bạn tôi ở Singapore vô khi 11h sáng sủa mai).

null

Khái niệm, công thức, cách sử dụng và tín hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2. Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.1. Thể xác định của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + be + V-ing

Ví dụ:

- I will be staying in Ho Chi Minh đô thị at 7p.m tomorrow. (Tôi tiếp tục đang được ở thành phố Hồ Chí Minh Xì Gòn khi 7 giờ chiều mai).

- I will be meeting my grandparents at 8pm tomorrow (Tôi tiếp tục đang được thăm hỏi các cụ của tớ khi 8 giờ ngày mai).

2.2. Thể phủ tấp tểnh của thì tương lai tiếp diễn

Cấu trúc: S + will + not + be + V-ing

Ví dụ:

- My friends will not be arriving at this time tomorrow. (Bạn của tôi tiếp tục đang được ko cho tới vô thời điểm hiện tại ngày mai).

- I won't be cooking at home page at 10 o'clock tomorrow because I have lớn meet a client. (Tôi sẽ không còn đang được nấu nướng cơm trắng ở trong nhà khi 10 giờ ngày mai chính vì tôi cần chuồn gặp gỡ người tiêu dùng.)

null

Công thức thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

2.3. Thể nghi ngờ vấn của thì tương lai tiếp diễn

2.3.1. Câu căn vặn Yes/No question: 

Cấu trúc: Will + S + be + V-ing?

Trả lời: Yes, I will hoặc No, I won’t

Ví dụ:

- Will you be joining our team next Tuesday? (Bạn tiếp tục đang được nhập cuộc vô group của chúng ta vô loại tía tuần cho tới chứ?)

- Will you be traveling next Friday? (Bạn tiếp tục đang di chuyển du ngoạn vô loại 6 mon cho tới cần không?)

2.3.2. Câu căn vặn Wh-question: 

Cấu trúc: Wh-question + will + S + be + V-ing?

Ví dụ: Where will you be staying when we leave here tomorrow? (Bạn tiếp tục đang được ở đâu khi Cửa Hàng chúng tôi tách ngoài phía trên vào trong ngày mai?)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

3. Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

3.1. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay như là 1 khoảng chừng thời hạn vô sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with Lan at 10 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được nghịch tặc bóng chuyền với Lan vô 10 giờ sáng sủa mai).

3.2. Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt vô sau này thì mang 1 hành vi, vấn đề không giống xen vô.

Ví dụ: When I go lớn school tomorrow, my friends will be having breakfast. (Khi tôi tới trường vào trong ngày mai, các bạn của tôi tiếp tục đang được bữa sớm.)

Lưu ý: Đối với những hành vi, vấn đề chen ngang thì sẽ tiến hành phân tách ở thì lúc này đơn.

3.3. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra, kéo dãn dài liên tiếp vô sau này.

Ví dụ: I will be going on a business trip for 1 month. Therefore, I am very worried about my dogs. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc trong tầm 1 mon. Vì thế, tôi cực kỳ áy náy mang lại những chú chó của tớ.)

3.4. Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục ra mắt theo gót thời hạn biểu, hoặc chương trình vô sau này.

Ví dụ: The meeting will be starting as the plan at 9 a.m tomorrow. (Buổi họp tiếp tục đang được chính thức như plan vô 9h sáng sủa mai).

3.5. Dùng nhằm biểu diễn mô tả những hành vi xẩy ra tuy nhiên song cùng nhau, nhằm mục đích tế bào mô tả không gian, quang cảnh bên trên 1 thời điểm chắc chắn vô sau này.

Ví dụ: When I go lớn school, the teacher is giving a lecture. The teacher will be teaching math, and the students are going lớn be studying hard. (Khi tôi cho tới ngôi trường, thầy giáo đang được giảng bài bác. Cô giáo tiếp tục đang được giảng câu hỏi, còn học viên thì đang được học tập bài bác cần mẫn.)

3.6. Kết phù hợp với still nhằm mục đích chỉ những hành vi xẩy ra ở lúc này và được nghĩ rằng tiếp tục tiếp tục vô sau này.

Ví dụ: Yesterday he stayed up late, for sure tomorrow he will be very tired (Hôm qua loa anh ấy thức khuya, chắc chắn là ngày mai anh ấy tiếp tục cực kỳ mệt rũ rời.)

null

 Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

4. Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

Thực tế, thật nhiều thông thường lầm lẫn thân thiện thì sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là những tín hiệu nhằm các bạn tham ô khảo:

- At this time/ at this moment + thời hạn vô tương lai

Ví dụ: At this moment next week, I will be camping with my best friends in the đô thị park. (Vào thời điểm hiện tại tuần cho tới, tôi tiếp tục đang được cắm trại với những người dân bạn tri kỷ nhất ở khu dã ngoại công viên trở thành phố).

- At + giờ ví dụ + thời khắc xác lập vô sau này.

Ví dụ: At 8 a.m tomorrow, my family will be attending my graduation ceremony. (Vào khi 8 giờ sáng sủa mai, mái ấm gia đình tôi tiếp tục đang được tham gia lễ chất lượng nghiệp của tôi).

- When + mệnh đề phân tách ở thì lúc này đơn.

Ví dụ: When Lily comes tomorrow, Jame will be playing a đoạn phim game in his room. (Khi Lily cho tới vào trong ngày mai, Jame tiếp tục đang được nghịch tặc trò nghịch tặc năng lượng điện tử vô phòng).

- Trong câu đem xuất hiện tại những kể từ như: in the future, next time, next week, next year, soon,…

Ví dụ: Next week, I will be going lớn the movies on Sunday (Tuần cho tới, tôi tiếp tục chuồn coi phim vô mái ấm nhật).

null

Dấu hiệu thì tương lai tiếp diễn (Future continuous)

5. Câu tiêu cực thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Thì tiêu cực thông thường được sử dụng phổ giờ vô giờ Anh, quan trọng đặc biệt trong những kỳ đua trung học phổ thông Quốc gia. Tuy nhiên, câu tiêu cực của thì tương lai tiếp diễn dùng như vậy nào? Cùng thám thính hiểu tức thì bên dưới đây:

  • Cấu trúc câu mái ấm động: S + will be + V-ing + O
  • Câu trúc câu bị động: S + will being + V3

Ví dụ:

- At this time next week, I will be washing the siêu xe (Ở thời đặc điểm này tuần cho tới, tôi tiếp tục đang di chuyển cọ xe).

=> At this time next week, the care will being washed 

- I will be doing the exercise at 2pm tomorrow (Tôi tiếp tục thực hiện bài bác luyện vô 2 tiếng đồng hồ chiều mai)

=> The exercise will being done at 2pm tomorrow

null

Câu tiêu cực thì tương lai tiếp diễn (Passive voice)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - CÁCH DÙNG, CẤU TRÚC, BÀI TẬP (KÈM ĐÁP ÁN)

=> THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN, CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

6. Quy tắc thêm thắt ing vô động kể từ thì tương lai tiếp diễn

Đối với thì tiếp tục hoặc sau này tiếp tục thì động kể từ sẽ tiến hành thêm thắt đuôi -ing vào thời gian cuối. Tuy nhiên, đem những quy tắc thêm thắt đuôi -ing vô động kể từ thì tương lai tiếp diễn nào? Hãy nằm trong Langmaster thám thính hiểu tức thì bên dưới đây:

null

Quy tắc thêm thắt ing vô động kể từ thì tương lai tiếp diễn

6.1. Quy tắc cộng đồng là thêm thắt chỉ việc thêm thắt đuôi “-ing” vào thời gian cuối của những động kể từ.

Ví dụ:

- Learn -> Learning

- Do -> Doing

- Cook -> Cooking

6.2. Với những động kể từ đem đuôi “e” thì tiếp tục quăng quật e và thêm thắt đuôi “ing”. Tuy nhiên, so với động kể từ đem tận nằm trong là “ee” thì không thay đổi và thêm thắt “ing” như thông thường.

Ví dụ:

- Have -> Having

- Change -> Changing

- See -> Seeing

6.3. Đối với những động kể từ có một âm tiết tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm (trừ h, x, w, y) thì tiếp tục gấp hai phụ âm cuối và thêm thắt đuôi ‘ing”. Còn những động kể từ đem tận nằm trong là 2 nguyên vẹn âm + phụ âm thì vẫn không thay đổi và thêm thắt đuôi “ing” như thông thường.

Ví dụ: 

- Stop -> Stopping

- Sit -> Sitting

- Work -> Working

Lưu ý: Đối với những động kể từ đem tận nằm trong tự h, nó, x, w thì vẫn không thay đổi và thêm thắt đuôi “ing”.

6.4. Với những động kể từ đem 2 vần, trọng âm rớt vào âm tiết cuối, đem tận nằm trong là nguyên vẹn âm + phụ âm thì tiếp tục gấp hai phụ âm cuối và thêm thắt “ing”.

Ví dụ:

- Prefer /prɪˈfɜːr/ -> preferring

- Transfer /trænsˈfɜːr/ -> transferring

Lưu ý: Đối với động kể từ đem tận nằm trong tự “L” thì giờ Anh - Anh và Anh - Mỹ đem sự khác lạ. Anh - Mỹ thì sẽ không còn gấp hai “l” ở cuối, còn Anh - Anh thì tiếp tục gấp hai “l” ở sau cùng.

6.5. Đối với những động kể từ đem tận nằm trong là ‘ie” thì tiếp tục thay đổi “ie” trở thành “y” rồi thêm thắt đuôi “ing”.

Ví dụ:

- Tie -> tying

- Lie -> lying

Lưu ý: Đối với những động kể từ tận nằm trong tự “y” thì tớ vẫn không thay đổi “y” và thêm thắt đuôi “ing” như thông thường.

6.6. Trường hợp ý quan trọng đặc biệt, so với tía động kể từ là: traffic, mimic và panic thì nên cần thêm thắt “k” ở cuối trước lúc thêm thắt đuôi “ing”.

Ví dụ: 

- Traffic -> trafficking

- Mimic -> mimicking

- Panic -> panicking

7. Những Note khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bên cạnh những cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn phía trên, khi dùng bạn phải Note những điều bên dưới đây:

- Thì sau này tiếp tục ko được dùng trong những tình huống mệnh đề chính thức tự những kể từ chỉ thời hạn như: if, as soon as, by the time, unless, when, while, before, after,…

Ví dụ: While I am doing my homework, my mother is cooking. (Trong khi tôi tiếp tục đang khiến bài bác luyện, u tôi đang được nấu bếp.)

- Một số động kể từ ko được sử dụng ở thì tiếp tục và sau này tiếp tục. Bao gồm:

  • Brain work: know, think, understand, believe,....
  • Possession: Have, belong
  • State: Be, fit, suit, cost,...
  • Feelings: Hate, lượt thích, love, prefer, want, wish,...
  • Senses: Feeling, see, smell, touch, taste, hear,...

Ví dụ: She tastes the soup lớn see if it's salty (Cô ấy đang được nếm test khoản soup coi đem đậm không).

null

Những Note khi sử dụng thì tương lai tiếp diễn

8. So sánh thì sau này sát, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Thực tế, không ít người thông thường bị lầm lẫn thân thiện thì sau này sát, sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là đối chiếu cụ thể về công thức, cơ hội dùng làm các bạn xem thêm. 

Xem thêm: văn khấn gia tiên ngày thường

8.1. Công thức

Phân biệt về công thức của những thì:

Tương lai đơn

Tương lai gần

Tương lai tiếp diễn

Cấu trúc khẳng định

S + will/shall + V + O

Ví dụ: He will be a good teacher (Anh ấy tiếp tục là một trong những nhà giáo tốt).

S + tobe + going lớn + V + O

Ví dụ: I am going lớn tự homework tomorrow (tôi tiếp tục thực hiện bài bác luyện về mái ấm vào trong ngày mai).

S + will be + Ving

Ví dụ: I will be going lớn HaNoi at 12pm tomorrow (Tôi tiếp tục sắp tới thủ đô khi 12 trưa mai).

Cấu trúc phủ định

S + won’t + V + O

Ví dụ: He won’t be a good teacher

S + tobe not + going lớn + V 

Ví dụ: I am not going lớn tự homework tomorrow

S + won’t be + Ving

Ví dụ: I won’t be going lớn HaNoi at 12p.m tomorrow

Cấu trúc nghi ngờ vấn

Will/Shall + S + V?

Ví dụ: Will he be a good teacher?

Tobe + S + going lớn + V?

Ví dụ: Are you going lớn tự homework tomorrow?

Will + S + be Ving?

Ví dụ: Will you be going lớn HaNoi at 12pm tomorrow?

8.2. Cách dùng

Dưới đấy là cụ thể về những sử dụng của tất cả 3 thì nhằm các bạn tham ô khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

- Dùng nhằm biểu diễn mô tả một ra quyết định tức thì bên trên thời khắc nói

Ví dụ: I'll Điện thoại tư vấn you as soon as I get home page (Tôi tiếp tục gọi cho chính mình ngay trong lúc về nhà).

- Dùng nhằm biểu đạt một điều Dự kiến không tồn tại căn cứ

Ví dụ: Who tự you think will tự the best job in the future? (Bạn suy nghĩ ai tiếp tục thực hiện chất lượng việc làm chuẩn bị tới?)

- Dùng trong những câu ý kiến đề xuất, hứa hứa.

Ví dụ: I promise I will tự a good job (Tôi hứa tôi tiếp tục thực hiện chất lượng việc làm được giao).

- Dùng nhằm biểu diễn mô tả một plan hoặc dự tính vô sau này.

Ví dụ: I am going lớn see my family today (Tôi tấp tểnh gặp gỡ mái ấm gia đình của tớ trong thời gian ngày hôm nay).

- Diễn mô tả một lợi Dự kiến tự những minh chứng đem thực ở lúc này.

Ví dụ: Look at the dark clouds, it's going lớn rain. (Nhìn những đám mây thâm tề, trời chuẩn bị mưa rồi.)

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hay như là 1 khoảng chừng thời hạn vô sau này.

Ví dụ: I will be playing volleyball with you at 8 a.m tomorrow. (Tớ tiếp tục đang được nghịch tặc bóng chuyền với các bạn vô 8 giờ sáng sủa mai).

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề đang được ra mắt vô sau này thì mang 1 hành vi, vấn đề không giống xen vô.

Ví dụ: When my parents come tomorrow, I will be cooking dinner for them. (Khi phụ huynh bản thân cho tới vào trong ngày mai, bản thân tiếp tục đang được nấu nướng bữa tối mang lại họ)

- Diễn mô tả một hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra, kéo dãn dài liên tiếp vô sau này.

Ví dụ: I will be going on business for 1 month, so sánh my garden will be taken care by my father. (Tôi tiếp tục chuồn công tác làm việc vô một mon, vậy nên quần thể vườn của tía tôi sẽ tiến hành tía tôi siêng sóc).

8.3. Dấu hiệu nhận biết

Dưới đấy là cụ thể về tín hiệu nhận ra của những thì sau này đơn, sau này sát và sau này tiếp tục nhằm các bạn tham ô khảo:

Thì sau này đơn

Thì sau này gần

Thì sau này tiếp diễn

Tomorrow, next + time, as soon as, until, someday,...

In + time, the next day, tomorrow, next + time,...

At this time, at + time, next + time, soon,...

null

So sánh thì sau này sát, sau này đơn và sau này tiếp diễn

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

=> CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

9. Video chỉ dẫn cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Bạn rất có thể truy vấn kênh Youtube của Langmaster nhằm học tập thêm thắt về những thì cơ bạn dạng không giống vô giờ Anh nhé:

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

10. Bài luyện thì tương lai tiếp diễn đem đáp án

Nhiều người thường sẽ dễ lầm lẫn thân thiện thì sau này đơn và sau này tiếp tục. Vì thế, bên dưới đấy là những bài bác luyện áp dụng nhằm bạn cũng có thể đơn giản dễ dàng phân biệt.

10.1. Bài tập

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

1. Maria ….. (make) dinner when her boyfriend arrives.

2. We ….. (sleep) in a tent next Sunday at midnight.

3. This time next month, Laura and bầm ….. (sit) at Da Nang beach.

4. At 9 a.m tomorrow, we ….. (take) the college exam.

5. Robert …..  (not/ come) lớn the coffee date at 9 p.m next Saturday.

6. When you come in the evening, we ….. (play) chess together.

7. I think it ….. (rain) by the time we come back.

8. I  ….. (not/ work) all day. I have a plan lớn travel lớn relieve stress.

9. This time tomorrow, my family ….. (have) a meal together after 3 months of living away from home page. 

10. ….. (drive/ she) lớn Ho Chi Minh?

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại đúng

1. She will move lớn a new siêu xe at this time next week.

2. The shirt will be delivering at 9 a.m tomorrow.

3. The competition will be canceled at this time next year because of the pandemic.

4. Linh will interview by his manager at 10 a.m next Monday.

5. At this time next year, we will celebrate our wedding anniversary.

Bài 3: Sử dụng những động kể từ sau nhằm hoàn thiện câu

1. We/ be/ play/ tennis/ time/ tomorrow/ our friends.

2. It/ seem/ her/ that/ she/ be/ study/ abroad/ time/ she/ graduate/ next year.

3. The children/ be/ live/ Hanoi/ for/ 2 weeks/ because/ visit/ their grandparent’s house.

4. She/ be/ do/ homework/ 9 p.m/ tomorrow evening/ so/ I/ not/ ask/ her/ go out.

5. They/ not/ be/ have/ dinner/ together/ when/ you/ come/ tomorrow

10.2. Đáp án

Bài 1:

1. Will be making

2. Will be sleeping

3. Will be sitting

4. Will be taking

5. Won’t be coming

6. Will be playing

7. Will be raining

8. Won’t be working

9. Will be having

10. Will she be driving

Bài 2:

1. will move -> will be moving

2. delivering -> being delivered

3. canceled -> being canceled

4. interview -> be being interviewed

5. celebrate -> be celebrating

Bài 3:

1. We will be playing tennis at that time tomorrow with our friends.

2. It seems lớn her that she will be studying abroad by the time she graduates next year.

3. The children will be living in Hanoi for 2 weeks because of their visit lớn their grandparent’s house.

Xem thêm: đọc truyện đêm khuya hay nhất hiện nay

4. She will be doing her homework at 9 p.m. tomorrow evening, so sánh I don’t ask her lớn go out.

5. They won’t be having dinner together when you come tomorrow.

Thực tế, thì tương lai tiếp diễn khiến cho không ít người áy náy kinh hồn vì thế dễ dẫn đến lầm lẫn. Hy vọng với những vấn đề phía trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu thêm thắt về phong thái sử dụng của thì này. Hình như, hãy nhớ là truy vấn Langmaster nhằm update những vấn đề tiên tiến nhất về cấu hình, kể từ vựng giờ Anh thường ngày nhé. Nếu chúng ta còn lưỡng lự về trình độ chuyên môn giờ Anh lúc này của tớ thì nên đăng kỹ test online miễn phí nằm trong Langmaster nhé!