so sánh hơn của good

Tính kể từ so sánh sánh

Tính kể từ đối chiếu được dùng nhằm đối chiếu sự khác lạ thân mật nhì đối tượng người dùng nhưng mà bọn chúng bửa nghĩa (larger, smaller, faster, higher). Chúng được dùng trong những câu với nhì danh kể từ được đối chiếu, với kiểu mẫu sau:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Bạn đang xem: so sánh hơn của good

Đề mục loại nhì được đối chiếu rất có thể được bỏ dở nếu như nó đang được rõ rệt nhập văn cảnh bại (ví dụ ở đầu cuối mặt mũi dưới).

Kiểm tra con kiến ​​thức của bạn
Ví Dụ
 • My house is larger phàn nàn hers.
 • This box is smaller phàn nàn the one I lost.
 • Your dog runs faster phàn nàn Jim's dog.
 • The rock flew higher phàn nàn the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I lượt thích Jack better. ("than Jim" is understood)

Tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất

Tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất được dùng nhằm tế bào mô tả một đối tượng người dùng nằm tại vị trí số lượng giới hạn bên trên hoặc số lượng giới hạn bên dưới của unique (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Chúng được dùng trong những câu nhập bại công ty kể từ được đối chiếu với cùng một group túc kể từ.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

Nhóm được đối chiếu rất có thể được bỏ dở nếu như nó rõ rệt nhập văn cảnh bại (ví dụ ở đầu cuối mặt mũi dưới).

Xem thêm: học trò của tôi chẳng đáng yêu chút nào

Ví Dụ
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Cách tạo hình sự đối chiếu rộng lớn nhất

Hình trở nên đối chiếu và đối chiếu nhất rất giản đơn. Cách xây dựng tùy nằm trong nhập con số âm tiết nhập tính kể từ gốc.

Tính kể từ đơn âm

Thêm -er so với đối chiếu và -est so với rộng lớn nhất.Nếu tính kể từ với phụ âm + nguyên vẹn âm đơn + phụ âm với phân phát âm, phụ âm ở đầu cuối nên được tăng gấp hai trước lúc tăng kết thúc giục.

Xem thêm: mấy giờ thì mặt trời mọc

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Tính kể từ với nhì âm

Tính kể từ với nhì âm tiết rất có thể tạo hình đối chiếu bằng phương pháp tăng -er hoặc bằng phương pháp tăng more  nhập trước tính kể từ. Những tính kể từ này tạo nên trở nên đối chiếu rộng lớn nhất bằng phương pháp tăng -est hoặc tăng most  trước tính kể từ.Trong nhiều tình huống, cả nhì mẫu mã được dùng, tuy vậy một cơ hội dùng tiếp tục thông dụng rộng lớn đối với cách tiếp theo. Nếu chúng ta ko Chắn chắn liệu tính kể từ nhì âm tiết rất có thể tạo nên trở nên đối chiếu hoặc đối chiếu rộng lớn nhất bằng phương pháp nào là, hãy chọn lựa cách đáng tin cậy là dùng moremost . Đối với những tính kể từ tận nằm trong vày y, thay đổi hắn trở nên i trước lúc tăng đuôi đối chiếu nhập.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tính kể từ với tía âm hoặc hơn

Tính kể từ với tía hoặc nhiều âm tiết tạo nên trở nên sự đối chiếu bằng phương pháp bịa đặt more phía đằng trước tính kể từ, và bịa đặt most trước tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Ngoại lệ nhập đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất

Những tính kể từ rất rất thông dụng này còn có dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất nước ngoài lệ.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Ví Dụ
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better phàn nàn I bởi.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive phàn nàn that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
Kiểm tra con kiến ​​thức của bạn