rút gọn phân số lớp 4

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Kết nối tri thức

  Xem lời nói giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

a) Phân số này tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số này rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số ê.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì thế tử số và khuôn mẫu số của bọn chúng ko nằm trong phân tách không còn mang lại số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì thế tớ ko thể rút gọn gàng được những phân số ê nữa):

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số tương thích nhập dù rỗng tuếch :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài xích luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem tăng lời nói giải bài xích luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhị phân số nằm trong khuôn mẫu số

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì thế phân số đang được mang lại.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau khoản thời gian phân tách tớ được một phân số vì thế phân số đang được mang lại.

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân tách không còn mang lại số ngẫu nhiên này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân tách không còn mang lại 3 nên: 

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân tách shết mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số đã và đang được rút gọn gàng trở nên phân số tối giản Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vì thế nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì thế phân số đang được mang lại.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau khoản thời gian phân tách tớ được một phân số vì thế phân số đang được mang lại.

Ví dụ: Phân số này sau đây vì thế với phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong số phân số đang được mang lại, phân số vì thế phân số là Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Xem thêm: truyện tranh đang theo dõi

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân tách không còn mang lại số ngẫu nhiên này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số mang lại số ê.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân tách không còn mang lại 8 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân tách không còn mang lại 5 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân tách không còn mang lại 3 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản sở hữu tử số và khuôn mẫu số ko nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số này ko là phân số tối giản? Nếu phân số đang được mang lại ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số ê.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân tách không còn mang lại 6 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân tách không còn mang lại 7 nên: Lý thuyết Phân số đều bằng nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con nên chọn lựa đáp án trúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số vì thế phân số đang được cho

B. Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân tách không còn mang lại một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì sau khoản thời gian phân tách được một phân số vì thế phân số đang được cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 3: Điền số tương thích nhập dù trống:

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số này là phân số tối giản?

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 5: Trong những phân số sau đây, phân số này vì thế phân số Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số này vì thế với phân số Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở nên phân số tối giản:

Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải

Câu 8: Bài luyện Phân số vì thế nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 sở hữu lời nói giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi đua Toán lớp 4 sở hữu đáp án
 • Giải bài xích luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài xích luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách quay màn hình win 11

Loạt bài xích Giải bài xích luyện Toán 4 | Để học tập chất lượng Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài luyện Toán 4Để học tập chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học