nghị định 98/2020

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: ở bầu thì dáng ắt nên tròn

Xem thêm: vụng trộm ko thể giấu

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Công Thương »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Nghị toan 98/2020/NĐ-CP
 • Nghị toan 98/2020/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày sở hữu hiệu lực: 15/10/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT