ngày người cao tuổi việt nam

Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống lâu đời Người cao tuổi hạc nước Việt Nam, ngày Người cao tuổi hạc nước Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2023)

05/06/2023

Bạn đang xem: ngày người cao tuổi việt nam

Lượt xem: 10924

Kế quá Hội Phụ lão cứu vãn quốc, Hội hướng dẫn lâu, Hội Vui tuổi hạc già nua, Quĩ Thọ…đã tạo hình và cải cách và phát triển ở hạ tầng vô toàn nước, ngày 10 mon 5 năm 1995, Hội Người cao tuổi hạc (NCT) nước Việt Nam được xây dựng, đang trở thành mốc son lịch sử vẻ vang vô quy trình thiết kế và cải cách và phát triển tổ chức triển khai Hội.

 Ngày 26 mon 5 năm 2006, Thủ tướng mạo nhà nước rời khỏi Quyết ấn định số 772/QĐ-TTg: “Lấy ngày thứ 6 mon 6 thường niên là Ngày truyền thống lâu đời người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Ngày 23 mon 11 năm 2009 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội mái ấm nghĩa nước Việt Nam (khoá XII) vẫn biểu quyết trải qua Luật NCT. Điều 6,  Luật NCT ghi rõ: “Ngày 06 mon 6 mỗi năm là Ngày người cao tuổi hạc Việt Nam”.

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

Những năm vừa qua, những cấp cho hội người cao tuổi hạc (NCT) vô toàn nước vẫn đẩy mạnh chất lượng tầm quan trọng “Tuổi cao - gương sáng”, kiểu mẫu trong những sinh hoạt xã hội, trào lưu ganh đua đua, góp thêm phần cải cách và phát triển tài chính - xã hội địa hạt và thiết kế tổ chức triển khai hội vững vàng mạnh. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam, Ngày NCT nước Việt Nam (06/6/1941-06/6/2023), Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT nước Việt Nam gửi Đề cương tuyên truyền về mục tiêu, chân thành và ý nghĩa Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam, Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam nhằm mục đích nâng lên trí tuệ của của cán cỗ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về công tác làm việc bảo đảm an toàn, chở che và đẩy mạnh tầm quan trọng người cao tuổi; tạo ra ĐK cho những người cao tuổi hạc nhập cuộc tích đặc biệt vô những sinh hoạt xã hội và kế tiếp đẩy mạnh tầm quan trọng của tôi vô cuộc sống xã hội./.

 Xem Đề cương tuyên truyền Ngày truyền thống lâu đời NCT nước Việt Nam,

Xem thêm: đầu số 086 là mạng gì

lOGO Ngày NCT Việt Nam và ngày xây dựng Hội NCT nước Việt Nam bên trên trên đây.

anh tin tưởng bai

Phòng BTXH&PCTNXH