mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

Nội dung nội dung bài viết được cố vấn trình độ bởi vì T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa huấn luyện kế toán tài chính tổ hợp thực hành thực tế bên trên Kế Toán Lê Ánh.

Một thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất được ghi chép như vậy nào? Tham khảo trước những kiểu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta cầm được những quy quyết định của một thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất bên trên thực tiễn, kể từ cơ rất có thể cầm được quyền lợi và nghĩa vụ, trách cứ nhiệm và nhiệm vụ của phía 2 bên ký phối hợp đồng.

Bạn đang xem: mẫu hợp đồng mua bán đất đơn giản

1. Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất là gì?

Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất là một tư liệu pháp luật tuy nhiên người buôn bán và người tiêu dùng thỏa thuận hợp tác nhằm xác nhận những pháp luật và ĐK tương quan cho tới việc giao thương mua bán nhà đất.

Thông thông thường, Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất bao hàm những vấn đề cơ phiên bản như thương hiệu của người tiêu dùng và người buôn bán, vấn đề về nhà đất, giá cả, cũng tựa như các pháp luật và ĐK giao thương mua bán. Nó cũng rất có thể bao hàm những pháp luật bổ sung cập nhật như ĐK thanh toán giao dịch, ĐK ủy quyền, ĐK bảo vệ quality nhà đất, và những pháp luật pháp luật không giống.

Hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất là 1 trong những phần cần thiết nhập quy trình giao thương mua bán nhà đất, và nó rất cần phải được tiến hành tương đối đầy đủ và đúng chuẩn nhằm đáp ứng tính hợp lí và hiệu lực thực thi của thích hợp đồng. Các mặt mày rất cần phải phát âm kỹ và làm rõ những pháp luật và ĐK nhập thích hợp đồng trước lúc thỏa thuận, và rất có thể cần thiết tư vấn kể từ trạng sư hoặc Chuyên Viên pháp luật nhằm đáp ứng tính đúng chuẩn và tương đối đầy đủ của thích hợp đồng.

2. Các pháp luật nhập kiểu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất

Dưới đó là một vài pháp luật thông thường đem nhập kiểu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất:

 • Thông tin cậy về mặt mày buôn bán và mặt mày mua sắm, bao hàm thương hiệu, vị trí, số điện thoại cảm ứng thông minh, số CMND hoặc số giấy má luật lệ marketing.
 • Thông tin cậy về gia sản bao hàm vị trí, diện tích S, hình dạng, độ quý hiếm, hiện tượng pháp luật, quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu ngôi nhà, sách vở tương quan cho tới gia sản.
 • Thông tin cậy về chi phí và cách thức thanh toán giao dịch, bao hàm giá cả, phương pháp thanh toán giao dịch, thời hạn thanh toán giao dịch, những khoản phí tương quan cho tới thanh toán giao dịch.
 • Các khẳng định của mặt mày buôn bán và mặt mày mua sắm, bao hàm khẳng định về sự ủy quyền gia sản, khẳng định về sự thanh toán giao dịch, khẳng định về sự xử lý tranh giành chấp.
 • Các pháp luật không giống, bao hàm pháp luật về thời hạn giao phó nhận gia sản, pháp luật về sự ủy quyền quyền dùng khu đất, pháp luật về sự ủy quyền quyền chiếm hữu ngôi nhà.

Dưới đó là một vài kiểu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất được dùng thịnh hành lúc này, những bạn cũng có thể xem thêm, tài về sử dụng

3. Mẫu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà khu đất ghi chép tay

Mẫu số 1

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm ni, ngày …… mon ……… năm …………

Tại:………………………………………………………………..............................................

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm .........................

CMND số................................... vì thế................................. cấp cho ngày ............................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm  ..................................................................
CMND số ................................... vì thế ................................. cấp cho ngày ............................................

Đăng ký tạm thời trú bên trên :..............................………………...............................................................

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau trên đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm ................................................................

CMND số ................................... vì thế ................................. cấp cho ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú tại: ..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số ................................... vì thế ................................. cấp cho ngày ...........................................

Đăng ký thông thường trú bên trên :..............................……………….........................................................

Hai mặt mày văn bản, tự động nguyện cùng với nhau lập và ký phiên bản thích hợp đồng này nhằm tiến hành việc giao thương mua bán ủy quyền quyền dùng khu đất và chiếm hữu nhà tại với những pháp luật sau

Điều 1. Đối tượng của thích hợp đồng

1. Đối tượng của thích hợp đồng này là căn nhà số: ……........... đàng................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................trở nên phố/tỉnh................................. đem tình hình như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích S sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích thiết kế của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa khu đất số: ………………………………………………………..

- Tờ phiên bản trang bị số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức dùng riêng: ………………………………………….m2

4. Các tình hình khác:            

(phần diện tích S ở ngoài công ty quyền; diện tích S vi phạm quy hướng, nhập cơ phần diện tích S nhập lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là công ty chiếm hữu nhà tại và dùng khu đất ở nêu bên trên bám theo giấy má ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng khu đất ở số……ngày..... mon......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, cách thức thanh toán giao dịch và thời hạn thực hiện

1.Giá giao thương mua bán toàn cỗ diện tích S ngôi nhà khu đất ở rằng bên trên đã và đang được nhì mặt mày văn bản là:…………....đ.

(Ghi bởi vì chữ:.................................................................) và không bao giờ thay đổi vì như thế bất kể nguyên nhân gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai mặt mày (Bên A và Cạnh B) đang được nằm trong thống nhất tiếp tục tiến hành việc thanh toán giao dịch tổng vốn mua sắm bán Nhà khu đất ở bám theo 01 mùa, ví dụ như sau:

* Đợt 1: Giao toàn cỗ số chi phí là ...........................đ mang đến mặt mày Bán.

* Khi trả chi phí tiếp tục ghi giấy má biên nhận vì thế những mặt mày nằm trong ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của những bên

Bên buôn bán và Cạnh mua sắm phụ trách trước pháp lý về những lời nói khẳng định sau đây:

1. Cạnh buôn bán khẳng định :

 • Hỗ trợ, kết hợp và tạo nên ĐK tiện lợi nhằm nhì mặt mày nằm trong tổ chức những giấy tờ thủ tục hành chủ yếu pháp luật quan trọng khi tiến hành việc gửi giao phó quyền chiếm hữu ngôi nhà bám theo qui quyết định của pháp lý.
 • Bảo quản ngại tòa nhà đang được buôn bán nhập thời hạn ko chuyển giao ngôi nhà mang đến mặt mày mua sắm.
 • Bàn giao phó ngôi nhà và những vũ trang mang đến Cạnh B đích thời hạn. Cung cấp cho mang đến mặt mày B toàn bộ những cụ thể tương quan cho tới ngôi nhà buôn bán (hồ sơ dự án công trình phụ, khối hệ thống năng lượng điện, nước, chống cháy trị cháy, camera quan liêu sát…)
 • Cam kết tòa nhà nằm trong quyền chiếm hữu hợp lí của tớ, không xẩy ra tranh giành chấp và không xẩy ra buộc ràng bởi vì nhiệm vụ pháp luật với ngẫu nhiên mặt mày loại thân phụ này không giống bên trên thời khắc giao thương mua bán.
 • Có quyền ko giao phó ngôi nhà nếu như mặt mày B ko tiến hành nhiệm vụ thanh toán giao dịch đích thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
 • Yêu cầu mặt mày B thanh toán giao dịch chi phí mua sắm ngôi nhà phù hợp thời hạn đang được thỏa thuận hợp tác.
 • Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày bán nhà đất ( ngoài các điều nêu trên) bám theo qui quyết định bên trên Sở luật dân sự và Luật nhà tại.

2. Cạnh mua sắm cam kết:

- Nhận sách vở chiếm hữu ngôi nhà và nhận chuyển giao ngôi nhà đích hạn và phù phù hợp với hiện tượng được nêu bên trên thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà.

- Trả chi phí mua sắm ngôi nhà theo như đúng thỏa thuận hợp tác. Nếu đủng đỉnh thanh toán giao dịch thì cần Chịu đựng trả thêm thắt chi phí lãi như đang được thỏa thuận hợp tác.

- Yêu cầu mặt mày buôn bán tương hỗ, tạo nên ĐK tiện lợi trong những công việc ngừng giấy tờ thủ tục gửi giao phó quyền chiếm hữu ngôi nhà bám theo qui quyết định của pháp lý.

- Các quyền và nhiệm vụ không giống của mặt mày mua sắm ngôi nhà (ngoài những điều nêu trên) bám theo qui quyết định bên trên Sở luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai mặt mày nằm trong cam kết:

-  Đã khai đích thực sự và tự động phụ trách về tính chất đúng chuẩn của những vấn đề về nhân thân thuộc đang được ghi nhập thích hợp đồng;

- Kể từ thời điểm ngày ký thích hợp đồng này, ko mặt mày này được dùng phiên bản chủ yếu “Giấy ghi nhận quyền chiếm hữu nhà tại và quyền dùng khu đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho mang đến Ông ……………………… và bà xã là Bà............................................

để tiến hành thế chấp ngân hàng, bảo hộ, giao thương mua bán, tặng mang đến, trao thay đổi, kê khai thực hiện vốn liếng công ty hoặc những thanh toán giao dịch không giống với ngẫu nhiên kiểu dáng này cho tới khi triển khai xong giấy tờ thủ tục ĐK quyền chiếm hữu.

- Thực hiện nay đích và tương đối đầy đủ những nội dung đang được thỏa thuận hợp tác nhập thích hợp đồng; nếu như mặt mày này vi phạm tuy nhiên tạo nên thiệt sợ hãi, thì cần bồi thông thường mang đến mặt mày cơ hoặc cho những người loại thân phụ (nếu có).

Xem thêm: nghị định 45/2022

BÊN A

(Ký, lăn tay và ghi rõ rệt chúng ta tên)

BÊN B

(Ký, lăn tay và ghi rõ rệt chúng ta tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ........ mon .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công hội chứng viên chống Công hội chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng ủy quyền quyền dùng khu đất và gia sản nối liền với khu đất được giao ước thân thuộc mặt mày A là ....................................... và mặt mày B là ...............................................; những mặt mày đang được tự động nguyện văn bản giao phó phối hợp đồng;

- Tại thời khắc công hội chứng, những mặt mày đang được giao phó phối hợp đồng đem năng lượng hành động dân sự tương thích bám theo quy quyết định của pháp luật;

- Nội dung văn bản của những bên phía trong thích hợp đồng ko vi phạm điều cấm của pháp lý, ko trái khoáy đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được tạo trở nên .......... phiên bản chủ yếu (mỗi phiên bản chủ yếu bao gồm ....... tờ, ........trang), giao phó cho:

+ Cạnh A ...... phiên bản chính;

+ Cạnh B ....... phiên bản chính;

Lưu bên trên Phòng Công hội chứng một phiên bản chủ yếu.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng góp lốt và ghi rõ rệt chúng ta tên)

Bạn rất có thể chuyển vận thích hợp đồng giao thương mua bán nhà TẠI ĐÂY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm ni, bên trên … vào trong ngày … mon … năm … nhì mặt mày tiến hành thống nhất việc ủy quyền quyền dùng khu đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

Ông (bà):  ...................................  Sinh năm:..........................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế ........................cấp cho ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là bà (ông):  ...................     Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế .............................cấp cho ngày..../...../......   

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà):  .............................    Sinh năm:.............................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế ........................cấp cho ngày..../...../............     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Cùng bà xã (chồng) là ông (bà):  ....................  Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. vì thế .............................cấp cho ngày..../...../......     

Hộ khẩu thông thường trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền dùng khu đất gửi nhượng    

Bên A thống nhất và tiến hành ủy quyền quyền dùng khu đất mang đến Cạnh B lừa lọc với thửa khu đất đem địa chỉ: ……… được cấp cho ngày … tháng  … năm … ví dụ như sau:

 • Diện tích thửa đất:  … m2   – Tờ phiên bản trang bị số: ....................................
 • Địa chỉ: ....................................................................................................................
 • Diện tích: ................ m2                   (Bằng chữ: ....................................................)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung:…. .......m2
 • Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
 • Thời hạn sử dụng: ...................................................................................................
 • Nguồn gốc sử dụng: ................................................................................................

Điều 2: Giá ủy quyền và cách thức thanh toán

Giá ủy quyền quyền dùng khu đất của Cạnh A và Cạnh B thỏa thuận hợp tác ấn quyết định so với thửa khu đất như bên trên mang đến Cạnh B được quy quyết định ở Điều 01 của thích hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Cạnh B thanh toán giao dịch mang đến Cạnh A trải qua cách thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao phó và ĐK quyền dùng đất

Bên A đem nhiệm vụ ủy quyền những quyền và nhiệm vụ, những sách vở tương quan cho tới thửa khu đất ủy quyền được quy quyết định bên trên Điều 01 của Hợp đồng này mang đến Cạnh B. Cạnh B đem nhiệm vụ thanh toán giao dịch mang đến Cạnh A theo như đúng quy quyết định bên trên Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B đem trách cứ nhiệm ĐK quyền dùng khu đất so với mảnh đất nền được ủy quyền theo như đúng quy quyết định của pháp lý hiện nay hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí tương quan cho tới việc ủy quyền quyền dùng khu đất, quyền chiếm hữu nhà tại bám theo Hợp đồng này vì thế Cạnh B phụ trách đóng góp.

Điều 5: Phương thức xử lý tranh giành chấp thích hợp đồng

Trong quy trình tiến hành Hợp đồng này, nếu như đột biến tranh giành chấp, những mặt mày cùng với nhau thương lượng xử lý bên trên nguyên lý tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau.

Trong tình huống ko xử lý được thì 1 trong các nhì mặt mày đem quyền khởi khiếu nại nhằm đòi hỏi toà án đem thẩm quyền xử lý bám theo quy quyết định của pháp lý.

Hai mặt mày khẳng định những nội dung được thỏa thuận hợp tác bên trên đó là này trọn vẹn tự động nguyện, không xẩy ra lừa lừa lọc, ko bị nghiền buộc. Các mặt mày khẳng định tiến hành đích và tương đối đầy đủ những văn bản đang được ghi nhập Hợp đồng này.  

Người gửi nhượng

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta và tên)

Người nhận gửi nhượng

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta và tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà đất viết tay bên trên tiếp tục hữu ích với độc giả. Kế toán Lê Ánh chúc chúng ta thành công xuất sắc.

Xem thêm:

 • Mẫu thích hợp đồng mướn ngôi nhà cụt gọn gàng và thích hợp pháp
 • Mẫu thích hợp đồng thiết kế, thích hợp đồng thực thi mới nhất nhất

Bạn rất có thể xem thêm thêm thắt những khóa huấn luyện kế toán tài chính online và khoá học tập kế toán tài chính tổ hợp offline vì thế đội hình kế toán tài chính trưởng bên trên trung tâm Lê Ánh thẳng giảng dạy dỗ và chỉ dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh share cụ thể suốt thời gian học tập kế toán tài chính cho những người mới nhất chính thức.

Xem thêm: cách đổi mật khẩu wifi tp link

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH nhằm bám theo dõi những Video tiếp sau nhé

Ngoài nghành kế toán tài chính, Trung tâm Lê Ánh đem đào tạo và giảng dạy các khóa học tập xuất nhập vào TP HCM và Hà Nội Thủ Đô, nhằm hiểu thêm vấn đề về khóa huấn luyện này, chúng ta phấn chấn lòng xem thêm bên trên website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: kiểu giấy má buôn bán khu đất, kiểu thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà, hop dong mua sắm ban nha dat, thích hợp đồng giao thương mua bán ngôi nhà ở