lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

10/07/2022 trăng tròn,425

Đáp án chủ yếu xác

B. B = 10.

D. b = ‘10’

Đáp án chính là: A

Trong python đem phân biệt chữ hoa và chữ thông thường, b là vươn lên là vẹn toàn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên vươn lên là nào là sau đó là đúng nhập Python?

Câu 2:

Trường hợp ý nào là tại đây không cần mệnh lệnh gán nhập python?

Câu 3:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là tại đây bịa đặt sai theo đuổi quy tắc?

Câu 4:

Kết trái ngược Khi tiến hành câu mệnh lệnh sau:

Xem thêm: mấy giờ thì mặt trời mọc

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

Câu 5:

Biểu thức a/(a+1)*(x-1) Khi gửi quý phái dạng toán học tập đem dạng:

Câu 6:

Đâu là quy tắc đúng vào lúc mệnh danh vươn lên là cho tới Python?

Câu 7:

Chuyển biểu thức sau quý phái python  2x+1x+2

Câu 8:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Python, kể từ khoá và tên:

Câu 9:

Để tính diện tích S lối tròn trĩnh nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào là tại đây nhập Python là đúng?

Câu 10:

Để gán độ quý hiếm cho 1 vươn lên là số tớ tiến hành như vậy nào?

Câu 11:

Để viết lách 3 nón 4 nhập Python chọn

Câu 12:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là sau đó là kể từ khoá?

Xem thêm: tính điểm trung bình trong excel

Câu 13:

Tìm lỗi sai nhập khai báo vươn lên là vẹn toàn Max sau đây?

Max = 2021:

Câu 14:

Từ khoá của một ngôn từ lâp trình là: