điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

Khẳng lăm le nào là tại đây ko trúng với biểu diễn thế nguyên vẹn sinh:

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

A. Khởi đầu kể từ môi trường thiên nhiên trống trải trơn

B. Hình trở nên quần xã kha khá ổn định định

C. Các quần xã loại vật thay đổi tuần tự động, thay cho thế cho nhau và càng ngày càng trở nên tân tiến nhiều dạng

D. cũng có thể tạo hình nên quần xã kha khá ổn định lăm le, song thật nhiều quần xã bị suy thoái

Đáp án D

Sách cỗ đề minh hoạ ôn thi đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa môn Sinh học tập 2024, Sách ID luyện đề thi đua môn Sinh thầy Phan Khắc Nghệ 200.000đ 159.000đ
Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn thi đua thpt vương quốc, luyện thi đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

PP xử lý những dạng toán hàm hợp ý P1

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM