dependent đi với giới từ gì

Dependent là tính kể từ kha khá thông dụng vô giờ Anh, được trở nên tân tiến kể từ động kể từ gốc “Depend". Vậy các bạn vẫn bắt được những cấu hình của Dependent và biết Dependent lên đường với giới kể từ gì mới nhất đúng mực chưa? Dành ngay lập tức 5 phút phát âm nội dung bài viết sau đây nằm trong Langmaster nhằm lần hiểu vớ tần tật về phần kiến thức và kỹ năng này nhé!

I. Dependent Có nghĩa là gì?

null

Bạn đang xem: dependent đi với giới từ gì

Phiên âm: Dependent /dɪˈpen.dənt/ (adj)

Nghĩa:

Tính từ:

1. Phụ thuộc: Liên quan lại tới sự tùy theo đồ vật gi bại không giống nhằm tồn bên trên hoặc sinh hoạt thông thường. Như vậy hoàn toàn có thể vận dụng mang lại quả đât, gia cầm hoặc tổ chức triển khai.
Ví dụ: Children are financially dependent on their parents. (Trẻ em tùy theo phụ vương u về mặt mũi tài chủ yếu.)

2. Bị tác động hoặc ra quyết định vì thế đồ vật gi đó: Chỉ sự đối sánh tương quan và sự tùy theo một nhân tố hoặc ĐK không giống nhằm xẩy ra hoặc ra mắt một cơ hội thông thường.
Ví dụ: The success of the sự kiện is dependent on the weather. (Sự thành công xuất sắc của việc khiếu nại tùy theo khí hậu.)

Danh kể từ (plural: dependents):

1. Người phụ thuộc: Người hoặc member vô mái ấm gia đình rất cần được tương hỗ tài chủ yếu hoặc đỡ đần vì thế người không giống, thông thường là vợ/chồng và con cháu.
Ví dụ: He has four dependents, including his wife and three children. (Anh tớ sở hữu tứ người dựa vào, bao hàm phu nhân và phụ vương con cái.)

2. Người dựa vào bên trên sách vở và giấy tờ thuế: Trong văn cảnh thuế, "dependents" nhắc đến những người dân dựa vào được liệt kê vô tờ khai thuế nhằm nhận những quyền lợi tương quan cho tới việc nuôi chăm sóc và đỡ đần.
Ví dụ: He claimed his parents as dependents on his tax return. (Anh ấy ĐK phụ vương u thực hiện người dựa vào vô tờ khai thuế.)

II. Các dạng kể từ không giống của Dependent

Bên cạnh tính kể từ Dependent, cũng đều có một vài dạng kể từ không giống của kể từ này như danh kể từ, động kể từ,... nhằm dùng vô nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Dependence (danh từ): Tình trạng dựa vào hoặc sự tương quan ngặt nghèo cho tới một nhân tố hoặc người không giống nhằm lưu giữ cuộc sống đời thường hoặc sinh hoạt thông thường.
Ví dụ: The child's dependence on his parents for financial tư vấn continued into adulthood. (Sự dựa vào của đứa trẻ em vô phụ vương u về tương hỗ tài chủ yếu kéo dãn cho tới khi trưởng thành và cứng cáp.)

2. Independent (Tính từ): Tự lập, ko tùy theo người không giống hoặc sự trấn áp của người nào bại.
Ví dụ: She is an independent woman who runs her own business. (Cô ấy là 1 trong những người phụ phái nữ song lập vận hành công ty của tôi.)

3. Independently (trạng từ): Một cơ hội song lập, ko tùy theo đồ vật gi bại không giống.
Ví dụ: The artist decided vĩ đại work independently, without any external influence. (Nghệ sĩ ra quyết định thao tác song lập, không tồn tại ngẫu nhiên tác động kể từ bên phía ngoài nào là.)

4. Dependency (danh từ): Tình trạng dựa vào, sự tùy theo hoặc biểu hiện cần thiết sự tương hỗ kể từ người không giống.
Ví dụ: The country's economic growth is hindered by its heavy dependency on a single export. (Sự trở nên tân tiến tài chính của nước nhà bị ngăn cản vì thế sự dựa vào quá mức cho phép vào một trong những món đồ xuất khẩu độc nhất.)

5. Independence (danh từ): Tính chất độc hại lập, ko tùy theo đồ vật gi bại không giống.
Ví dụ: The country fought for its independence and sovereignty. (Đất nước vẫn hành động vì thế tính song lập và độc lập của tôi.)

6. Dependant (danh từ): Người dựa vào, người được đỡ đần hoặc tương hỗ vì thế người không giống, thông thường là member vô mái ấm gia đình.
Ví dụ: The company provides health insurance coverage for its employees and their dependants. (Công ty hỗ trợ bảo đảm nó tế mang lại nhân viên cấp dưới và người dựa vào của mình.)

7. Dependable (tính từ): Đáng tin cẩn, xứng đáng nom cậy, hoàn toàn có thể dựa vào
Ví dụ: Sarah is a dependable employee who always meets deadlines and produces high-quality work. (Sarah là 1 trong những nhân viên cấp dưới uy tín luôn luôn thỏa mãn nhu cầu những giới hạn thời hạn và phát triển việc làm rất chất lượng.)

8. Dependability (danh từ): Tính hóa học hoặc năng lực tin cẩn, uy tín, luôn luôn tiến hành đảm bảo chất lượng việc làm được giao phó.
Ví dụ: John's dependability makes him a valuable thành viên of the team. (Tính uy tín của John khiến cho anh ấy phát triển thành member trân quý của group.)

III. Dependent lên đường với giới kể từ gì?

null

Vậy Dependent lên đường với giới kể từ gì thì chủ yếu xác? Câu vấn đáp là Dependent thông thường lên đường với giới kể từ ON và UPON. Tại phần này, nằm trong lần điều trả lời và hiểu sâu sắc rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Dependent + on

Cấu trúc “Dependent on" mô tả quan hệ dựa vào hoặc sự tác động của một vật hoặc người so với một nhân tố hoặc ĐK không giống.

Ví dụ: The plants are dependent on sunlight for photosynthesis. (Các cây trồng tùy theo độ sáng mặt mũi trời nhằm quang đãng phù hợp.)

2. Dependent + upon

Tương tự động như "dependent on”, cấu hình này cũng mô tả quan hệ dựa vào hoặc sự tác động của một vật hoặc người so với một nhân tố hoặc ĐK không giống.

Xem thêm: định lí ta lét trong tam giác

Ví dụ: The success of the project is dependent upon securing adequate funding. (Sự thành công xuất sắc của dự án công trình tùy theo việc đáp ứng nguồn chi phí đầy đủ.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

IV. Các kể từ tương tự động Dependent

null

1. Reliant: Miêu mô tả sự tùy theo đồ vật gi bại không giống nhằm tồn bên trên hoặc sinh hoạt. "Reliant" và "dependent" sở hữu nghĩa tương tự và thông thường được dùng nhằm mô tả sự tùy theo người hoặc vật không giống.
Ví dụ: The success of the project is reliant on securing adequate funding. (Sự thành công xuất sắc của dự án công trình tùy theo việc đáp ứng nguồn chi phí đầy đủ.)

2. Subordinate: Cả nhì kể từ đều ám chỉ quan hệ dựa vào, tuy vậy "subordinate" thông thường được dùng nhằm mô tả một đối tượng người sử dụng hoặc cá thể đứng bên dưới, cấp cho bên dưới vô tổ chức triển khai, trong lúc "dependent" hoàn toàn có thể ám chỉ quan hệ dựa vào về mặt mũi tài chủ yếu hoặc bất ngờ.
Ví dụ: The department is subordinate vĩ đại the decisions made by its manager. (Bộ phận tùy theo những ra quyết định tự vận hành thể hiện.

3. Conditional: Miêu mô tả sự tùy theo ĐK hoặc nhân tố không giống nhằm xẩy ra hoặc tồn bên trên. "Conditional" triệu tập vô sự tùy theo ĐK hoặc nhân tố không giống nhằm xẩy ra hoặc tồn bên trên, trong lúc "dependent" hoàn toàn có thể ám chỉ sự tùy theo nhiều góc nhìn rộng lớn.
Ví dụ: The success of the project is conditional on meeting the deadline. (Sự thành công xuất sắc của dự án công trình tùy theo việc triển khai xong chính hạn.)

4. Contingent: Có tức thị tùy theo ĐK hoặc sự khiếu nại xẩy ra vô sau này. Điểm khác lạ là kể từ này thông thường nhấn mạnh vấn đề vô việc sở hữu một ĐK hoặc sự khiếu nại hoàn toàn có thể xẩy ra vô sau này nhằm ra quyết định sản phẩm hoặc kết quả.
Ví dụ: The final decision is contingent on the outcome of the negotiations. (Quyết tấp tểnh ở đầu cuối tùy theo sản phẩm của cuộc thương lượng.)

5. Subject to: Một cụm kể từ mô tả sự tùy theo ĐK hoặc sự trấn áp của những người không giống. Cả nhì kể từ đều ám chỉ quan hệ tùy theo, tuy vậy "subject to" thông thường đã cho thấy sự tùy theo ĐK, quy tắc, hoặc đòi hỏi ví dụ. "Dependent" thì rộng lớn rộng lớn, hoàn toàn có thể ám chỉ sự tùy theo nhiều góc nhìn không giống nhau.
Ví dụ: The project's completion is subject to approval from the higher authorities. (Việc triển khai xong dự án công trình tùy theo sự đồng ý kể từ những phòng ban sở hữu quyền cao hơn nữa.)

V. Bài tập luyện vận dụng

Sử dụng những từ/cụm từ: dependent on, dependability, dependence, independence, depends nhằm triển khai xong những câu bên dưới đây:

1. The company's future is _____________ the decisions made by its management team.

2. The success of the project _____________ on the cooperation of all team members.

3. The team's _____________ on a single player for scoring has become a weakness in their strategy.

4. The country fought for its _____________ from colonial rule.

5. The company values the _____________ of its employees in delivering high-quality work.

Đáp án:

1. dependent on

2. depends

3. dependence

4. independence

Xem thêm: đăng ký tài khoản techcombank online

5. dependability

Đăng ký ngay: 

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Kết luận

Trên đấy là toàn cỗ những kiến thức và kỹ năng cần thiết Note về ngôi nhà điểm “Dependent lên đường với giới kể từ gì?”. Hy vọng rằng sau thời điểm phát âm nội dung bài viết bên trên trên đây, chúng ta có thể dùng thạo những cấu hình với Dependent vô cuộc sống đời thường. Ngoài ra, hãy nhớ là ĐK thực hiện bài xích test chuyên môn giờ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng năng lực của tôi nhé. Langmaster chúc các bạn trở thành công!