đăng ký đăng kiểm xe ô to online tphcm

TPHCM - TP HCM vẫn đầu tiên thực hiện phương pháp mới nhất nhằm ĐK đăng kiểm xe cộ cơ giới. Người dân mong muốn ĐK kiểm quyết định phương tiện đi lại tiếp tục tiến hành bên trên phần mềm TTDK, phần mềm này vẫn xuất hiện bên trên cả nhì nền tảng IOS và Android.