chúng ta của hiện tại lyrics

Mùa thu đem niềm mơ ước cù về

Der Herbst bringt Träume zurück

Bạn đang xem: chúng ta của hiện tại lyrics

Vẫn vẹn nguyên như hôm nào

Immer noch so sánh intakt wie immer

Chốn xưa em ngóng (chốn xưa em chờ)

Chốn xưa em ngóng (chốn xưa em chờ)

Đoạn lối ngày nào là điểm tớ từng đón đưa

Die Straße, auf der wir früher abgeholt haben

Còn vương vít ko nhạt mờ

Und das Problem verblasst nicht

Giấu kính yêu nhập vần thơ

Liebe in der Poesie verstecken

Là áng mây mặt mũi trời vội vã vàng ngang qua

Ist eine Wolke am Himmel, die hastig vorbeigegangen ist

Chẳng thể nâng niu những câu thề

Ich kann die Gelübde nicht schätzen

Cứ như thế thôi, ko một điều, lặng lẽ thế phân chia xa

Einfach so sánh, ohne ein Wort, so sánh leise Abschied

Chiều mưa mặt mũi hiên vắng vẻ buồn

Regnerischer Nachmittag auf der leeren Veranda,

Còn ai thương ai, ao ước ai?

Wer liebt noch wen, wer will?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em hai con mắt ướt sũng nhòa

Ich liebe dich mit nassen Augen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ich liebe dich irgendwo zu weinen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ngày mai nắng và nóng bão táp, sương hao gầy

Morgen ist es sonnig und windig, der Tau ist dünn

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em, anh mãi van nài là

Ich liebe dich, ich bettele für immer

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em vì như thế thương thôi mà

Ich liebe dich, weil ich dich liebe

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Dù mang đến nắng và nóng tắt, xuân thay cho màu

Selbst wenn die Sonne ausgeht, ändert der Frühling seine Farbe

Héo thô cút mon năm xưa kia

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

"Nắng vương vãi bên trên cành héo thô những kỉ niệm xưa kia"

"Sonnenschein auf den verwelkten Zweigen alter Erinnerungen

"Ngày mai, người luyến lưu về niềm mơ ước từng sở hữu, liệu sở hữu ta?"

Morgen, wer nostalgisch für den Traum ist, den sie einmal hatten, wird es mich geben ? "

Là áng mây mặt mũi trời vội vã vàng ngang qua

Ist eine Wolke am Himmel, die hastig vorbeigegangen ist

Chẳng thể nâng niu những câu thề

Ich kann die Gelübde nicht schätzen

Cứ như thế thôi, ko một điều, lặng lẽ thế phân chia xa

Einfach so sánh, ohne ein Wort, so sánh leise Abschied

Chiều mưa mặt mũi hiên vắng vẻ buồn

Regnerischer Nachmittag auf der leeren Veranda,

Còn ai thương ai, ao ước ai?

Wer liebt noch wen, wer will?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em hai con mắt ướt sũng nhòa

Ich liebe dich mit nassen Augen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ich liebe dich irgendwo zu weinen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ngày mai nắng và nóng bão táp, sương hao gầy

Morgen ist es sonnig und windig, der Tau ist dünn

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này— Ca Sỹ Sơn Tùng MTP M-TP

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Xem thêm: cậu ấy đang lén lút học tập

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em, anh mãi van nài là

Ich liebe dich, ich bettele für immer

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em vì như thế thương thôi mà

Ich liebe dich, weil ich dich liebe

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Dù mang đến nắng và nóng tắt, xuân thay cho màu

Selbst wenn die Sonne ausgeht, ändert der Frühling seine Farbe

Héo thô cút mon năm xưa kia

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (giữ kín nhập tim này)

Was ich immer in meinem Herzen behalten habe (in diesem Herzen behalten)

Giữ mãi nhập tim này (giữ mãi nhập tim này)

Behalte es in diesem Herzen (behalte es in diesem Herzen)

Giữ mãi nhập tim bản thân (giữ mãi nhập tim mình)

Behalte es in diesem Herzen (behalte es in diesem Herzen)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (no, no)

Was du immer in deinem Herzen behältst (Nein, Nein)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (no, no)

Was ich in meinem Herzen verstecke (Nein, Nein)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

(Ngày mai, nắng và nóng bão táp, sương hao gầy)

Morgen ist es sonnig und windig, der Tau ist dünn

(Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em?)

Liebt und kümmert sich jemand um mich ?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (no, no)

Was du immer in deinem Herzen behältst (Nein, Nein)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (no, no)

Was ich in meinem Herzen verstecke (Nein, Nein)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

(Dù mang đến nắng và nóng tắt, xuân thay cho màu)

Selbst wenn die Sonne ausgeht, ändert der Frühling seine Farbe

(Héo thô cút mon năm xưa kia)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em hai con mắt ướt sũng nhòa

Ich liebe dich mit nassen Augen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ich liebe dich irgendwo zu weinen

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Ngày mai nắng và nóng bão táp, sương hao gầy

Morgen ist es sonnig und windig, der Tau ist dünn

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Có ai thương, lắng hồi hộp mang đến em? (Whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em, anh mãi van nài là

Ich liebe dich, ich bettele für immer

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Thương em vì như thế thương thôi mà

Ich liebe dich, weil ich dich liebe

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này

Was du immer in deinem Herzen behältst

Dù mang đến nắng và nóng tắt, xuân thay cho màu

Selbst wenn die Sonne ausgeht, ändert der Frühling seine Farbe

Héo thô cút mon năm xưa kia

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Xem thêm: cách chỉnh trang trong word

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Ich möchte es für immer in meinem Herzen behalten)