cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

Cài bịa giới hạn mức gửi tiền

1

Bạn đang xem: cài đặt hạn mức chuyển tiền vcb

Tại screen chủ yếu, nhấn lựa chọn menu Cài đặt -> chọn Cài bịa giới hạn mức gửi tiền

2

Khởi tạo ra gửi gắm dịch:

- Nhấn lựa chọn một giới hạn mức KH ham muốn thay cho thay đổi.

- Nhấn nút Tiếp tục

3

Xác nhận thông tin:

- KH ra soát vấn đề.

Xem thêm: cách kiểm tra sim 4g

- Chọn cách thức xác thực hiển thị ứng với số chi phí gửi gắm dịch: Smart OTP, SMS OTP.

- Nhấn Tiếp tục.

4

Xác thực gửi gắm dịch

- Xác thực vì như thế mật khẩu: nhập password singin ứng dụng

- Xác thực vì như thế Smart OTP: (nếu KH đang được ĐK Smart OTP): KH nhập password VCB-Smart OTP, khối hệ thống tự động hóa sinh mã xác thực gửi gắm dịch

- Xác thực vì như thế SMS OTP: nhập mã OTP được gửi về số điện thoại cảm ứng của khách hàng hàng

- Nhấn lựa chọn kế tiếp nhằm hoàn thiện gửi gắm dịch

5

Xem thêm: win 10 pro 64bit iso download

Kết trái ngược gửi gắm dịch:

- Hiển thị screen thành phẩm tiến hành thanh toán thành công xuất sắc.