cách tải ảnh từ google drive về điện thoại

Tải tệp kể từ Google Drive xuống PC, khí giới Android hoặc iOS.

Quan trọng: Nếu cố vận chuyển một tệp xứng đáng ngờ xuống, chúng ta có thể được lưu ý. Hãy cẩn trọng khi vận chuyển tệp tê liệt xuống.

Bạn đang xem: cách tải ảnh từ google drive về điện thoại

Xem thêm: văn khấn mùng 1 tháng 7

Tải tệp xuống một phần mềm khác

 1. Mở phần mềm Google Drive.
 2. Bên cạnh tệp mình thích vận chuyển xuống, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Thêm.
 3. Chọn một cách:
  • Nhấn nhập hình tượng Tải xuống Tải hội chứng kể từ xuống nhằm vận chuyển tệp xuống khí giới của khách hàng.
  • Tải tệp xuống năng lượng điện thoại: nhấn vào Mở trong sau đó Lưu nhập ứng dụng Files sau đó Chọn điểm mình thích lưu tệp sau đóLưu.
  • Mở tệp nhập một phần mềm khác: nhấn nhập Mở trong sau đó Chọn phần mềm nhưng mà mình thích người sử dụng.

Lưu hình ảnh hoặc video clip nhập tủ sách ảnh

 1. Mở phần mềm Google Drive.
 2. Bên cạnh tệp mình thích vận chuyển xuống, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn nhập phần Gửi phiên bản sao.
 4. Tùy nằm trong nhập tệp, hãy nhấn nhập phần Lưu hình ảnh hoặc Lưu video.