buồn thì cứ khóc đi lyrics

Em đem buồn

Would you be sad

Bạn đang xem: buồn thì cứ khóc đi lyrics

Nếu anh nhằm lại cây viết

If I left a pen

Dòng thư cuối sau bức màn

By the written farewell behind the curtain

Nghe giờ đàn

A guitar sound

Cất lên nhập không khí thiệt yên lặng lặng

Began in the midst of the silent surroundings

Khiến anh tưởng ngàng

Astonished me

Chợt loại chữ ấy đang được nhạt nhanh chóng vì thế đôi mắt ướt át,ướt đẫm nhoè

Suddenly the letters faded away because of my watery eyes

Sợ em ko thấy rõ

I was afraid that you could not read

Anh nhằm lại thương cảm gói nhập khúc nhạc

So I left my love inside a melody

Anh ghi chép tặng tuy nhiên em đang được quên

That I wrote for you, but you might have forgotten

Là dông thì dông cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to tát the sky as long as it arrive

Bình yên lặng nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa vời xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương tuy nhiên chỉ mất thưa vì thế tiếng, thưa yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to tát it, so sánh just cry out loud

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to tát it, so sánh just cry out loud

Sáng hôm sau

The next morning

Ta sẽ không còn hội ngộ nhau nữa

We won't see each other again

Hàng cây mặt mày hiên vẫn đứng

The trees on the proch still stand

Trông theo đòi bóng người điểm phương xa

In the shadow of people from afar

Liệu rằng em mừng hơn?

Would you be happier?

Liệu rằng em đem còn tâm trí lưu giữ cho tới anh

Would you still remember me?

Một tiếng em thưa như thể là em ko thấy xót xa vời ah

A word you said as if you're not sorry

Anh cũng vẫn biết những thực sự tương quan cho tới tất cả chúng ta mà

Xem thêm: chia màn hình máy tính

You still know the truths about us

Quan tâm một người rộng lớn anh

Interested in a person more phàn nàn him

Yêu thương một người rộng lớn anh

Loving someone more phàn nàn him

Một lượt đau tăng là trăm lượt khóc

Once more painful phàn nàn a thundred times cry

Là dông thì dông cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to tát the sky as long as it arrive

Bình yên lặng nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa vời xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương tuy nhiên chỉ mất thưa vì thế tiếng, thưa yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Được khóc thì cứ khóc cho 1 lượt không còn nước đôi mắt đi

To cry, just cry once you have no tears

Để rồi ngày mai tỉnh giấc ko vương vấn một điều gì

Then wake up tomorrow without a problem

Tự nhiên lại cứ đớn nhức dằn lặt vặt không giống này trói mình

Naturally, the pain was tormented, as if binding me

Vì đâu nên cay đắng như vậy mãi mãi

Because where suffering lượt thích that forever?

(Vì đâu nên cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu nên cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu nên cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

(Vì đâu nên cay đắng như thế)

(Because where suffering lượt thích that?)

Là dông thì dông cứ cất cánh về trời, chỉ việc cho tới nơi

If it were a wind, it would just fly to tát the sky as long as it arrive

Bình yên lặng nhẹ dịu cùng theo với những áng mây cất cánh xa vời xôi

Stay peacefully alongside the clouds from far away

Tình yêu thương tuy nhiên chỉ mất thưa vì thế tiếng, thưa yêu thương xuyên suốt đời

Love is not just built from words or saying loving each other forever

Sẽ không thể nào tồn bên trên mãi mãi

That couldn't last forever

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to tát it, so sánh just cry out loud

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to tát it, so sánh just cry out loud

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

Xem thêm: ctrl f dùng để làm gì

I am used to tát it, so sánh just cry out loud

Mình thân quen rồi đó ừ thì cứ khóc đi

I am used to tát it, so sánh just cry out loud