bài tập so sánh hơn

So sánh rộng lớn là 1 trong trong mỗi cấu tạo ngữ pháp cần thiết nhập giờ Anh, được dùng nhằm đối chiếu nhị hoặc nhiều đối tượng người sử dụng, sự vật, đặc điểm hoặc hành vi về một Điểm sáng nào là cơ.

Với 150+ bài bác tập dượt về đối chiếu rộng lớn được bản thân tổ hợp lại một cơ hội đem khối hệ thống, chắc hẳn rằng được xem là chiếc chìa khóa khiến cho bạn thoải mái tự tin rộng lớn khi dùng cấu tạo này.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn

Trước khi chính thức, hãy liếc qua những điểm cần thiết nhập bài bác bạn phải nắm:

 • Ôn lại lý thuyết về đối chiếu rộng lớn.
 • Thực hành những dạng bài bác tập dượt giờ Anh về đối chiếu rộng lớn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.
 • Nghiên cứu giúp phần phân tích và lý giải cụ thể nhằm học hỏi và giao lưu cơ hội giải bài bác tập dượt.

Cùng bản thân thực hiện bài bác tập dượt nào!

1. Ôn tập dượt lý thuyết về đối chiếu hơn

Mình tiếp tục nằm trong chúng ta ôn tập dượt thời gian nhanh lại phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp của đối chiếu rộng lớn khi hợp tác nhập thực hành thực tế những bài bác tập:

Tóm tắt lý thuyết
1. Cách dùng: So sánh rộng lớn (comparative) là cấu tạo dùng làm đối chiếu nhị hoặc nhiều đối tượng người sử dụng cùng nhau về một tiêu chuẩn nào là cơ, nhập cơ mang trong mình 1 vật đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rộng lớn đối với những vật còn sót lại.
2. Cấu trúc sử dụng:
– Tính kể từ và trạng kể từ ngắn: S + V + Adj/ Adv + -er + than thở O/ Clause/ N/ Pronoun.
– Tính kể từ và trạng kể từ dài: S + V + more + Adj/ Adv + than thở O/ Clause/ N/ Pronoun.
3. Dấu hiệu nhận biết:
– Tính kể từ và trạng kể từ ngắn: Là những kể từ có một âm tiết, những kể từ đem 2 âm tiết khi đem đuôi kết cổ động là “-y, -le, -et, -ow, -er”. Trong đó:
+ Đuôi kết cổ động là -e thì chỉ việc tăng đuôi -r.
+ Đuôi kết cổ động là -y thì đem -y trở thành -i và tăng đuôi -er.
+ Đuôi kết cổ động vì thế 1 phụ âm, trước cơ là một nguyên vẹn âm thì gấp hai phụ âm cuối và tăng đuôi -er.
– Tính kể từ và trạng kể từ dài: Là những kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên.
(*) Một số kể từ gom tăng mạnh/ hạn chế nhẹ nhõm độ mạnh đối chiếu hơn:
+ Tăng mạnh: far, much, a lot, lots, a great khuyến mãi, a good khuyến mãi.
+ Giảm nhẹ: a bit, a little, slightly.
(*) Một số tính kể từ ko thể dùng đối chiếu hơn: perfect (hoàn hảo), unique (duy nhất), entire (toàn bộ), absolutely (một cơ hội tuyệt đối), etc.
4. Một số tính kể từ và trạng kể từ bất quy tắc:
– Good/ well => better (tốt => đảm bảo chất lượng hơn).
– Bad/ badly => worse (xấu => xấu xa hơn).
– Many/ much => more (nhiều => nhiều hơn).
– Few => fewer (ít => thấp hơn, danh kể từ kiểm điểm được).
– Little => less (ít => thấp hơn, danh kể từ ko kiểm điểm được).
– Old => older (cổ/ cũ/ già cả => cổ/ cũ/ già cả hơn).
– Old => elder (lớn tuổi tác => rộng lớn tuổi tác hơn).
– Far => farther (xa => xa cách hơn).
– Far => further (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều => mạnh rộng lớn, nhiều hơn).

Để trực quan liêu và sống động rộng lớn, bản thân đem tổng hợp lí thuyết của đối chiếu rộng lớn bên dưới hình dáng hình ảnh nhằm chúng ta cũng có thể lưu về và học tập bài bác từng lúc:

bài tập so sánh hơn
Lý thuyết về đối chiếu rộng lớn nhập giờ Anh

Dưới trên đây bao gồm rộng lớn 150+ câu bài bác tập dượt về đối chiếu rộng lớn nhưng mà tôi đã tổ hợp kể từ những mối cung cấp đáng tin tưởng gom chúng ta ghi ghi nhớ kiến thức và kỹ năng hiệu suất cao. Một số dạng bài bác tập dượt nhằm chúng ta ôn luyện bao gồm:

 • Chọn phương án chính với dạng đối chiếu rộng lớn.
 • Hoàn trở thành câu với dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.
 • Viết câu dùng dạng đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.
 • Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của tính kể từ.
 • Trắc nghiệm lựa chọn đáp án chính A, B, C, D.
 • Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của trạng kể từ.
 • Hoàn trở thành văn bạn dạng với dạng đối chiếu rộng lớn.
 • Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại chính.
 • Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko thay đổi, nhập cơ đem dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn.

Exercise 1: Choose the correct alternative with comparative form

(Bài tập dượt 1: Chọn phương án chính với dạng đối chiếu hơn)

 1. Elephants are bigger/ more big than thở bears. 
 2. Orange juice is healthier/ more healthy than thở soft drinks. 
 3. “Harry Potter” books are interestinger/ more interesting than thở “The Book of the Jungle”.
 4. I am gooder/ better at English than thở my brother.
 5. I am badder/ worse at math than thở my best friend.
 6. Tina is 5 years old. Sandra is 10 years old. Sandra is older/ elder than thở Tina.
 7. I have two sisters. My younger sister is a student, and my elder/ older sister is a lawyer.
 8. I live far from the thành phố center, but my sister lives further/ farther than thở I vì thế.
 9. His understanding of the topic goes further/ farther than thở just the basics.
 10. The more you practice, the more/ most proficient you become.
Đáp ánGiải thích
1. biggerSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
2. healthierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
3. more interestingSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
4. betterSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “good” là “better” (tốt hơn).
5. worseSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “bad” là worse” (xấu hơn).
6. olderSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được đối chiếu về lứa tuổi nên người sử dụng “older”.
7. elderSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được chỉ người rộng lớn tuổi tác rộng lớn nên người sử dụng “elder”.
8. fartherSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được chỉ về khoảng cách xa cách nên người sử dụng “farther”.
9. furtherSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được chỉ về cường độ như nhiều, không nhiều nên người sử dụng “further”.
10. moreĐây là cấu tạo đối chiếu kép “The more …, the more …” nên lựa chọn “more”.

Tham khảo:

 • Bài tập dượt đối chiếu vì thế nhập giờ Anh
 • Bài tập dượt thể bị động

Exercise 2: Complete the sentences with the comparative khuông of the adjectives

(Bài tập dượt 2: Hoàn trở thành câu với dạng đối chiếu rộng lớn của tính từ)

 1. Lana is (old) ………. than thở John.
 2. China is far (large) ………. than thở the UK.
 3. My cát is (friendly) ………. than thở my neighbor’s cát.
 4. A holiday by the sea is (good) ………. than thở a holiday by the mountains.
 5. This novel is (captivating) ………. than thở the one I borrowed from the library.
 6. Mountains are (high) ………. than thở hills.
 7. My garden is a lot (colorful) ………. than thở this park.
 8. My Geography class is (boring) ………. than thở my Math class.
 9. That movie was (funny) ………. than thở I expected.
 10. Electric cars are much (eco-friendly) ………. than thở gasoline cars.
Đáp ánGiải thích
1. olderSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được đối chiếu về lứa tuổi nên người sử dụng “older”.
2. largerSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
3. friendlierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
4. betterSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “good” là “better” (tốt hơn).
5. more captivatingSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
6. higherSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
7. more colorfulSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
8. more boringSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
9. funnierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
10. more eco-friendlySau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.

Tham khảo:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present): Công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận thấy dễ dàng ghi nhớ nhất
 • Thì quá khứ đơn (Past Simple): Công thức, cách sử dụng và bài bác tập

Exercise 3: Write sentences using the comparative khuông of the adjectives 

(Bài tập dượt 3: Viết câu dùng dạng đối chiếu rộng lớn của tính từ)

1. French/ difficult/ English.

=> ……………………………………………………………………

2. The city/ noisy/ the countryside.

=> ……………………………………………………………………

3. Dogs/ intelligent/ cats.

=> ……………………………………………………………………

4. Robert/ happy/ Henry.

=> ……………………………………………………………………

5. The girls/ quiet/ the boys.

=> ……………………………………………………………………

6. His dance moves/ smooth/ her dance moves.

=> ……………………………………………………………………

7. My room/ nice/ your room.

=> ……………………………………………………………………

8. Traffic congestion in Hanoi/ bad/ in Ho Chi Minh thành phố.

=> ……………………………………………………………………

9. Lisa/ tall/ Tony.

=> ……………………………………………………………………

10. Tokyo/ busy/ Paris.

=> ……………………………………………………………………

1. French is more difficult than thở English.

=> Giải thích: “French” là ngôi nhà ngữ chỉ ngôn từ nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên đối chiếu rộng lớn của tính kể từ này là “more + adj”.

2. The thành phố is noisier than thở the countryside.

=> Giải thích: “The city” là ngôi nhà ngữ chỉ vật số không nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.

3. Dogs are more intelligent than thở cats.

=> Giải thích: “Dogs” là ngôi nhà ngữ chỉ vật số nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số nhiều “are”, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên đối chiếu rộng lớn của tính kể từ này là “more + adj”.

4. Robert is happier than thở Henry.

=> Giải thích: “Robert” là danh kể từ riêng biệt chỉ thương hiệu một người nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.

5. The girls are quieter than thở the boys.

=> Giải thích: “The girls” là ngôi nhà ngữ chỉ người số nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số nhiều “are”, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.

6. His dance moves are smoother than thở hers.

=> Giải thích: “His dance moves” là ngôi nhà ngữ chỉ vật số nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số nhiều “are”, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.

7. My room is nicer than thở your room.

=> Giải thích: “My room” là ngôi nhà ngữ chỉ vật số không nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính từ là một âm tiết, đuôi kết cổ động “-ce” nên tăng đuôi “-r” sau tính kể từ.

8. Traffic congestion in Hanoi is worse than thở in Ho Chi Minh thành phố.

=> Giải thích: “Traffic congestion in Hanoi” là ngôi nhà ngữ chỉ vật số không nhiều nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “bad” là worse” (xấu hơn).

9. Lisa is taller than thở Tony.

=> Giải thích: “Lisa” là danh kể từ riêng biệt chỉ thương hiệu một người nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.

10. Tokyo is busier than thở Paris.

=> Giải thích: “Tokyo” là danh kể từ riêng biệt chỉ thương hiệu một thành phố Hồ Chí Minh nên động kể từ vĩ đại be phân chia theo đuổi số không nhiều “is”, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.

Exercise 4: Complete the sentences below, using comparative adjectives

(Bài tập dượt 4: Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của tính từ)

 1. My father is heavy. My uncle is much ………. than thở him.
 2. The test in history was easy, but the test in physics was ……….
 3. The hill is steep. The mountain is much ………. than thở the hill.
 4. The máy vi tính is expensive. The gaming PC is much ………. than thở the máy vi tính.
 5. Her dress is pretty. Her friend’s dress is much ………. than thở hers.
 6. My brother thinks he’s intelligent, but I am ………. than thở her.
 7. We have only a little time for this exercise, but in the examination we’ll have even ………. time.
 8. Skateboarding is a dangerous action sport. Bungee jumping is ………. than thở skateboarding.
 9. In the last holidays I read a good book, but my father gave bu an even ………. one last weekend.
 10. My teacher has a soft voice, but my mother’s voice is ………. than thở hers.
Đáp ánGiải thích
1. heavierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
2. easierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
3. steeperSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
4. more expensiveSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
5. prettierSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ 2 âm tiết tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-y” nên thay cho đuôi vì thế “-ier”.
6. more intelligentSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
7. moreĐứng trước danh kể từ là 1 trong tính kể từ, đối chiếu rộng lớn của tính kể từ “much” là “more”.
8. more dangerousSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
9. betterĐứng trước danh kể từ là 1 trong tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “good” là “better” (tốt hơn).
10. softerSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.

Exercise 5: Choose the correct answer A, B, C, D

(Bài tập dượt 5: Trắc nghiệm lựa chọn đáp án chính A, B, C, D)

1.

A: Betty’s perfume smells ………..

B: It is a ………. perfume and isn’t known by many people.

 • A. beautifully/ newly
 • B. as beautiful as/ newer
 • C. beautiful/ new
 • D. the most beautiful/ as new as

2.

A: Do you know Calvin?

B: Yes, but I don’t know him very ………..

 • A. good
 • B. well
 • C. bad
 • D. worse

3. The baby is sleeping ………., but I think she will wake up in an hour because she is ………..

 • A. peacefully/ hungry
 • B. more peaceful/ as hungry as
 • C. peaceful/ hungrily
 • D. the most peacefully/ hungrier

4.

A: Have you been vĩ đại any other country besides France?

B: Yes, I’ve been vĩ đại Italy. It’s ………. there than thở it is in France.

 • A. more warmer
 • B. much warmer
 • C. much warm
 • D. more warm

5.

A: Can a whale swim ………. a dolphin can?

B: I don’t know. Ask Joseph. You can get a ………. answer vĩ đại your question.

 • A. fast/ good
 • B. faster than/ the best
 • C. as fast as/ better
 • D. the fastest/ well

6. Your watch says 10:45 a.m, mine says 11 a.m, in this case either your watch is very ………. or my watch is very ………..

 • A. slower/ fast
 • B. slowly/ faster
 • C. slowest/ fastest
 • D. slow/ fast

7. The bus wasn’t ………. it was yesterday, but a lady asked bu ………. if she could have my seat.

 • A. fully/ as polite as
 • B. full/ more politely
 • C. as full as/ politely
 • D. fuller than/ the politest 

8.

A: I’ve heard that the architecture in Italy is stunning.

B: Absolutely, the buildings there are ………. than thở in most places I’ve seen.

Xem thêm: thương ngày nắng về có bao nhiêu tập

 • A. the most intricate
 • B. intricater
 • C. more intricate
 • D. the intricatest

9. The artist has painted this portrait ………. than thở most of his other paintings, sánh I think it is ………. of all.

 • A. more colorfully/ the most beautiful
 • B. as colorful/ beautifully
 • C. colorfully/ more beautiful
 • D. most colorful/ as beautifully as

10. The United States is ………. away from Turkey than thở the Republic of Ireland.

 • A. as far
 • B. far
 • C. the farthest
 • D. farther
Đáp ánGiải thích
1. C– smell (động kể từ, kể từ liên kết) + adj/ noun => beautiful.
– Sau mạo kể từ và trước danh kể từ là tính kể từ (A/ An + adj + noun)
=> new.
2. B– “Yes” là tôi biết Calvin, “but” là tuy nhiên và mệnh đề sau “but” nên phủ quyết định việc biết => “I don’t know him very well” (Tôi ko biết nhiều về anh ấy).
– know (động từ) + O + adv
=> Trạng ngữ của “good” là “well”.
3. A– sleep (động từ) + adv => Trạng ngữ của “peaceful” là “peacefully”.
– S + be + adj
=> Sau vĩ đại be “is” là tính kể từ “hungry”.
4. B– Câu này còn có kể từ “than” nên đó là câu đối chiếu rộng lớn => Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
– Để nhấn mạnh vấn đề câu đối chiếu rộng lớn, tao tăng “far”, “much”, “a lot” trước cụm kể từ sánh sánh
=> lựa chọn “much”.
5. C– A: Câu này còn có 2 đơn vị là động vật hoang dã và nằm trong cấu tạo “S + can” nên đó là dạng câu đối chiếu rộng lớn hoặc đối chiếu vì thế => “faster than” và “as fast as”.
– B: Câu này B kêu hãy căn vặn Joseph thay cho B nhằm nhận câu vấn đáp, cấu tạo “A/ An + adj + noun” nên câu này thiếu thốn tính kể từ và hoàn toàn có thể là đối chiếu rộng lớn => “good” và “better”.
=> Như vậy, đáp án thích hợp nhất là “as fast as/ better”.
6. D– Cấu trúc “Either … or …” (hoặc … hoặc …) => cấu tạo này được sử dụng với chân thành và ý nghĩa cả nhị đều hoàn toàn có thể xẩy ra nên ko người sử dụng đối chiếu rộng lớn.
– Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, không tồn tại mạo kể từ “the” nên ko người sử dụng đối chiếu nhất.
=> Như vậy, đáp án thích hợp nhất là “slow/ fast”.
7. C– Mệnh đề sau “but”: ask + adv => Giữ lại đáp án B và C.
– Câu này còn có 2 mệnh đề trước và sau tính kể từ nên đó là câu dạng sánh sánh
=> Chọn đáp án C.
8. CCâu này còn có kể từ “than” nên đó là câu đối chiếu rộng lớn => Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
9. A– Mệnh đề 1 đem kể từ “than” nên đó là câu đối chiếu rộng lớn => Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi trở thành “more + adj”.
– Mệnh đề 2: “I think it is ………. of all”, đem “of all” nên người sử dụng đối chiếu nhất là chính nhất
=> “the most +adj”.
10. DCâu này còn có kể từ “than”, nhưng mà câu này chỉ về khoảng cách xa cách nên người sử dụng “farther”.

Exercise 6: Complete the sentences below, using the comparative structure of the adverb

(Bài tập dượt 6: Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu tạo đối chiếu rộng lớn của trạng từ)

 1. He types (accurately) ………. than thở before.
 2. She dances (gracefully) ………. than thở her sister.
 3. She teaches (effectively) ………. than thở her predecessor.
 4. She arrived (early) ………. than thở the rest of the group.
 5. The runner finished the race (fast) ………. than thở last year.
 6. He pushed himself (hard) ………. than thở before.
 7. They called us (late) ………. in the morning.
 8. The forest seemed vĩ đại stretch (far) ………. than thở the eye could see.
 9. The weather got (badly) ………. as the day went on.
 10. My group answered all the questions (well) ………. than thở the other groups.
Đáp ánGiải thích
1. more accuratelySau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
2. more gracefullySau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
3. more effectivelySau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
4. earlierSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, đó là trạng kể từ bất quy tắc nên đối chiếu rộng lớn của “early” là “earlier”.
5. fasterSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ cộc 1 âm tiết nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là tăng đuôi “-er”.
6. harderSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ cộc 1 âm tiết nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là tăng đuôi “-er”.
7. laterSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, trạng kể từ cộc 1 âm tiết và kết cổ động vì thế đuôi “-e” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là tăng đuôi “-r”.
8. fartherSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, đó là trạng kể từ bất quy tắc nên đối chiếu rộng lớn của “far” là “farther/ further”, câu này chỉ về khoảng cách rộng lớn nên lựa chọn “farther”.
9. worseSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, đó là trạng kể từ bất quy tắc nên đối chiếu rộng lớn của “bad” là “worse”.
10. betterSau động kể từ thông thường là trạng kể từ, đó là trạng kể từ bất quy tắc nên đối chiếu rộng lớn của “good” là “better”.

Exercise 7: Complete the paragraph with the comparative form

(Bài tập dượt 7: Hoàn trở thành văn bạn dạng với dạng đối chiếu hơn)

The new phone is (1) ………. (fast) than thở the old one. It runs (2) ………. (significant) and (3) ………. (smooth) and responds far (4) ………. (quick) vĩ đại commands. Additionally, its camera is (5) ………. (good), capturing images (6) ………. (clear) and (7) ………. (vivid) than thở before. Despite being (8) ………. (small), its battery life is (9) ………. (long), lasting substantially (10) ………. (much) hours than thở the previous model. Overall, this phone is a (11) ………. (good) choice for those seeking improved performance and enhanced features.

Đáp ánGiải thích
1. fasterSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
2. more significantlySau động kể từ thông thường là 1 trong trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
3. smoothlySau liên kể từ “and” là điền một loại kể từ, trước and là điền “more significantly” nên sau “and” chỉ việc điền trạng kể từ là “smoothly”.
4. more quicklySau động kể từ thông thường là 1 trong trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
5. betterĐứng trước danh kể từ là 1 trong tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên thay cho tăng “er” thì đối chiếu rộng lớn của “good” là “better”.
6. more clearlySau động kể từ thông thường là 1 trong trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more + adv”.
7. vividlySau liên kể từ “and” là điền một loại kể từ, trước and là điền “more clearly” nên sau “and” chỉ việc điền trạng kể từ là “vividly”.
8. smallerSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
9. longerSau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.
10. moreTrước danh kể từ là 1 trong tính kể từ, đối chiếu rộng lớn của “much” là “more”.
11. betterTrước danh kể từ là 1 trong tính kể từ, đó là tính kể từ bất quy tắc nên đối chiếu rộng lớn của “good” là “better”.

Exercise 8: Correct the comparative word

(Bài tập dượt 8: Tìm lỗi sai và sửa lại mang lại đúng)

 1. The mountain in our town is more high than thở the one in the neighboring town.
 2. He speaks English more fluenter than thở his brother.
 3. The cake tastes more deliciously than thở the cookies.
 4. Running is more exhilarating than thở cycling.
 5. Hanoi is farer from Ho Chi Minh thành phố than thở Hue.
 6. Playing basketball requires more stamina than thở playing badminton.
 7. The second project has less deadlines than thở the first one.
 8. Collaborating with a team is more productive than thở working alone.
 9. I feel gooder now after finding comfort in depressing myself.
 10. The solution seems vĩ đại be more simpler than thở we thought.

1. more high => higher

=> Giải thích: Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính từ là một âm tiết nên thay đổi sang trọng đối chiếu hơn thế thì tăng đuôi “-er” sau tính kể từ.

2. fluenter => fluently

=> Giải thích: Sau động kể từ thông thường là 1 trong trạng kể từ, trạng kể từ kết cổ động vì thế đuôi “-ly” nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn là “more fluently”.

3. deliciously => delicious

=> Giải thích: Sau động kể từ “taste” là 1 trong tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn trở thành “more + adj”.

4. Đáp án đúng

=> Giải thích: Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn trở thành “more + adj”.

5. farer => farther

=> Giải thích: Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, câu này đang được chỉ về khoảng cách xa cách nên người sử dụng “farther”.

6. Đáp án đúng

=> Giải thích: Sau động kể từ “require” là 1 trong danh kể từ là “stamina”, “more” là đối chiếu rộng lớn của “much” nhằm nhấn mạnh vấn đề việc nghịch tặc bóng rổ yên cầu mức độ chịu đựng đựng cao hơn nữa việc nghịch tặc cầu lông.

7. less => fewer

=> Giải thích: “deadlines” là danh kể từ kiểm điểm được nên dùng “fewer”.

8. Đáp án đúng

=> Giải thích: Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên nên thay đổi sang trọng đối chiếu rộng lớn trở thành “more + adj”.

9. gooder => better

=> Giải thích: Sau động kể từ “feel” là 1 trong tính kể từ, đối chiếu rộng lớn của “good” là “better”.

10. more simpler => simpler

=> Giải thích: Sau động kể từ vĩ đại be là tính kể từ, tính kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên tuy nhiên đuôi kết cổ động là “-le” nên chỉ việc tăng đuôi “-r”.

Exercise 9: Use comparatives vĩ đại rewrite these sentences without changing their meanings

(Bài tập dượt 9: Viết lại câu sao mang lại nghĩa ko thay đổi, nhập cơ đem dùng cấu tạo đối chiếu hơn)

1. The coffee at this café is not as delicious as the one I had in Italy.

=> The coffee I had in Italy …………………………………………………………………… (more)

2. The challenges in the advanced level of the game are easy at first but become increasingly difficult.

=> The challenges in the game are …………………………………………………………………… (more and more)

3. I arrived at the meeting at 6:45, while Mark arrived at 7 o’clock.

=> I arrived at the meeting …………………………………………………………………… (soon)

4. The team solved the puzzle five times as quickly as the other teams.

=> The team solved the puzzle …………………………………………………………………… (a lot/ quickly)

5. The marathon runner finished the race in 3 hours. The casual jogger finished it in 5 hours.

=> The marathon runner finished the race …………………………………………………………………… (quickly)

6. This project is less complicated than thở the one we completed last month.

=> The project we completed last month is …………………………………………………………………… (more/ complicated)

7. The train journey from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh thành phố takes 36 hours. The journey by plane only takes 2 hours.

=> The train journey from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh thành phố is …………………………………………………………………… (long)

8. The employee works less efficiently than thở the manager.

=> The employee …………………………………………………………………… (much/ inefficiently)

9. The museum is always calm on weekdays and a bit bustling on weekends.

=> The museum on weekends is …………………………………………………………………… (a bit/ bustling)

10. This new computer processes the data three times as efficiently as the older model.

=> This new computer processes the data …………………………………………………………………… (a lot/ efficiently)

1. The coffee I had in Italy is more delicious than thở the one at this café.

=> Giải thích: Câu gốc đã cho thấy sự đối chiếu thân thuộc nhị loại coffe. Ta dùng cấu tạo “more delicious” nhằm thể hiện tại rằng coffe chúng ta húp ở Ý ngon rộng lớn coffe ở quán này.

2. The challenges in the game are more and more difficult.

=> Giải thích: Câu gốc tế bào miêu tả sự thay cho thay đổi về Mức độ cạnh tranh của những thách thức. Ta dùng cấu tạo “more and more difficult” nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng Mức độ cạnh tranh của thách thức tăng dần dần theo đuổi từng Lever, chứ không những giản dị là rất khó rộng lớn thuở đầu.

3. I arrived at the meeting sooner than thở Mark/ Mark did.

=> Giải thích: Câu gốc đã cho thấy sự khác lạ về thời hạn cho tới của nhị người. Ta dùng cấu tạo “sooner than” nhằm thể hiện tại chúng ta cho tới sớm rộng lớn Mark.

4. The team solved the puzzle a lot more quickly than thở the other teams.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu vận tốc giải câu đánh đố của những team. Ta dùng cấu tạo “a lot more quickly” nhằm nhấn mạnh vấn đề sự khác lạ rõ nét về vận tốc thân thuộc team chúng ta và những team không giống, nhập cơ “a lot” nhằm tăng mạnh cường độ đối chiếu.

5. The marathon runner finished the race more quickly than thở the casual jogger.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu thời hạn triển khai xong cuộc đua của nhị người. Ta dùng cấu tạo “more quickly” nhằm thể hiện tại người chạy marathon chạy thời gian nhanh rộng lớn người chạy cỗ thông thường.

6. The project we completed last month is more complicated than thở this one.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu cường độ phức tạp của nhị dự án công trình. Ta dùng cấu tạo “more complicated” nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng dự án công trình trước phức tạp rộng lớn dự án công trình thời điểm hiện tại.

7. The train journey from Hanoi vĩ đại Ho Chi Minh thành phố is longer than thở the journey by plane.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu thời hạn di chuyển thân thuộc nhị phương tiện đi lại. Ta dùng cấu tạo “longer than” nhằm thể hiện tại chuyến tàu mất không ít thời hạn rộng lớn đối với máy cất cánh.

8. The employee works much more inefficiently than thở the manager.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu hiệu suất cao thao tác làm việc của nhị người. Ta dùng cấu tạo “much more efficiently” nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng nhân viên cấp dưới thao tác làm việc thông thường hiệu suất cao rất là nhiều sánh với những người vận hành, nhập cơ “much” nhằm tăng mạnh cường độ đối chiếu.

9. The museum on weekends is a bit more bustling than thở that on weekdays.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu cường độ náo nhiệt độ của kho lưu trữ bảo tàng nhập nhị ngày không giống nhau. Ta dùng cấu tạo “a bit more bustling” nhằm thể hiện tại kho lưu trữ bảo tàng nhập vào cuối tuần sôi động rộng lớn một chút ít đối với những ngày nhập tuần, nhập cơ “a bit” nhằm hạn chế nhẹ nhõm cường độ đối chiếu.

10. This new computer processes the data a lot more efficiently than thở the older model.

=> Giải thích: Câu gốc đối chiếu năng lực xử lý tài liệu của nhị PC. Ta dùng cấu tạo “a lot more efficiently” nhằm nhấn mạnh vấn đề rằng PC mới mẻ xử lý tài liệu hiệu suất cao rất là nhiều đối với máy cũ, nhập cơ “a lot” nhằm tăng mạnh cường độ đối chiếu.

3. Download hoàn hảo cỗ 150+ bài bác tập dượt về đối chiếu hơn

Để chúng ta cũng có thể thực hành thực tế tăng những bài bác tập dượt về đối chiếu rộng lớn, tôi đã tổ hợp rộng lớn 150 câu bài bác tập dượt tương quan cấu tạo ngữ pháp này. Hãy hãy nhanh tay tải về tức thì tệp tin PDF nhằm chính thức học hành thôi!

4. Kết luận

Sau khi thực hành thực tế toàn cỗ những dạng bài bác tập dượt bên trên, hẳn chúng ta đang được nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về cấu tạo đối chiếu rộng lớn của tính kể từ và trạng kể từ. 

Xem thêm: cách ẩn lượt like trên fb

Theo bản thân thấy, bài bác tập dượt về đối chiếu rộng lớn là 1 trong trong mỗi ngữ pháp cơ bạn dạng của giờ Anh. Để trở thành thục thực hiện dạng bài bác tập dượt này, hãy nằm trong bản thân chú thích tăng một số trong những điểm cần thiết cần thiết cảnh báo sau đây:

 • Xác quyết định chính đối tượng người sử dụng được đối chiếu.
 • Xác quyết định loại kể từ được dùng làm đối chiếu là tính kể từ hoặc trạng kể từ.
 • Thuộc ở lòng một số trong những tính kể từ và trạng kể từ bất quy tắc đem dạng đối chiếu rộng lớn đặc trưng, hoặc đem nhị dạng đối chiếu rộng lớn đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Nếu chúng ta bắt gặp ngẫu nhiên trở ngại tương quan cho tới bài bác tập dượt này, hãy share vướng mắc tức thì bên dưới phần phản hồi nhằm lực lượng cố vấn học tập thuật của IELTS Vietop trả lời đúng lúc cho mình. Chúc bạn làm việc tốt!

Nguồn tham ô khảo:

 • Comparative adjectives: https://www.grammarly.com/blog/comparative-adjectives/ – Ngày truy vấn 29/03/2024
 • Comparative adjectives: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/a1-a2-grammar/comparative-adjectives/ – Ngày truy vấn 29/03/2024