bài tập excel có lời giải

Sau Lúc chúng ta đang được chuyển vận về tài liệu học tập Excel cơ bạn dạng và nâng cao tất cả chúng ta đang được sở hữu những kỹ năng và kiến thức lý thuyết căn bạn dạng, tuy vậy việc thực hành thực tế và thực hiện bài xích luyện là đặc biệt cần thiết. Để rất có thể thuần thục, Vinatrain tiếp tục gửi cho tới chúng ta những bài xích luyện Excel hoặc, nhiều phần mềm kèm cặp câu nói. giải, đáp án cụ thể. Các bạn cũng có thể coi online hoặc Dowload nhằm tự động học tập nâng lên tài năng tin cẩn học tập văn chống của bạn dạng thân

Bộ bài xích luyện Excel sở hữu câu nói. giải này biên soạn vày 2 thầy Đỗ chỉ NamLê Đức Huy được khá nhiều người mới nhất thích nghi với Excel dùng nhằm học tập và thực hành

Bạn đang xem: bài tập excel có lời giải

Bài luyện EXCEL sở hữu Lời Giải Chi Tiết [ Download Miễn Phí ]
Bài luyện EXCEL sở hữu Lời Giải Chi Tiết [ Download Miễn Phí ]

Bài luyện 1: Các hàm & đo lường và tính toán cơ bạn dạng – 

File bài xích tập | Video câu nói. giải

“YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP

 1. Nhập và định hình tài liệu như bảng tính
 2. Đánh số trật tự cho tới cột STT theo gót mốc điền sẵn.
 3. Định dạng cột đơn giá chỉ sở hữu vệt phân cơ hội hàng trăm.
 4. Tính cột Trị giá chỉ = Số lượng * Đơn giá chỉ.
 5. Tính cột Thuế = Trị giá chỉ * 5%.
 6. Tính cột Cước vận gửi = Số lượng * 1500.
 7. Tính cột Cộng = Trị giá chỉ + Thuế + Cước chuyển vận.
 8. Hãy tính tổng số những cột TRỊ GIÁ, THUẾ, CƯỚC VẬN CHUYỂN và CỘNG.
 9. Dùng hàm nhập tháng ngày năm thời điểm hiện tại vô tệp tin Excel bên trên địa điểm ngày.
 10. Lưu bài xích luyện với thương hiệu BaiTapExcel001.xlsx”

Bài luyện 2: Thực hành hàm IF lồng nhau & những hàm Excel cơ bản

File bài xích tập | Video câu nói. giải

“YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP

 1. Nhập và định hình tài liệu như bảng tính
 2. Đánh số trật tự cho tới cột STT theo gót mốc điền sẵn.
 3. Phụ cấp cho phục vụ được xem phụ thuộc vào chức vụ: (Sử dụng hàm IF)
  + GĐ: 1,000,000
  + TGĐ: 2,000,000
  + TP: 800,000
  + KT: 600,000
  + Các tình huống khác: 300,000.
 4. Tính cột Lương = Lương cơ bạn dạng * Ngày công.
 5. Tạm ứng được xem như sau:
  + Nếu (Phụ cấp cho phục vụ + Lương)*2/3 < 4,500,000 thì Tạm ứng = (Phụ cấp cho phục vụ + Lương)*2/3
  + Ngược lại: Tạm ứng = 5,000,000 (Làm tròn xoe cho tới hàng trăm, dùng hàm ROUND)
 6. Tính cột Còn lại = Phụ cấp cho phục vụ + Lương – Tạm ứng.
 7. Tháng: Dùng hàm kéo ra mon hiện tại tại
 8. Lưu bài xích luyện với thương hiệu BaiTapExcel002.xlsx”

Bài luyện 3: hàm IF nhiều ĐK sở hữu câu nói. giải

File bài xích tập | Video câu nói. giải

“YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP

Nhập và định hình tài liệu như bảng tính

 1. Tính cột Xuất như sau:
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là A thì Xuất = 60% * Nhập
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là B thì Xuất = 70% * Nhập
 2. Tính cột Đơn giá chỉ như sau:
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động cuối là Y thì Đơn giá chỉ = 110000
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động cuối là N thì Đơn giá chỉ = 135000
 3. Tính cột Tiền = Xuất * Đơn giá chỉ.
 4. Tính cột Thuế như sau:
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là A và ký tự động cuối là Y thì Thuế = 8% của Tiền
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là A và ký tự động cuối là N thì Thuế = 11% của Tiền
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là B và ký tự động cuối là Y thì Thuế = 17% của Tiền
  + Nếu Mã mặt hàng sở hữu ký tự động đầu là B và ký tự động cuối là N thì Thuế = 22% của Tiền.
 5. Lưu bài xích luyện với thương hiệu BaiTapExcel003.xlsx.”

Bài luyện 4:  Hàm VLOOKUP, IF

File bài xích tập | Video câu nói. giải

“YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP:

 1. Nhập và định hình tài liệu như bảng tính
 2. Tính điểm LÝ THUYẾT như sau:
  LÝ THUYẾT = LT/10 nếu như LT>10, ngược lại LÝ THUYẾT = LT.
 3. Tính điểm THỰC HÀNH như sau:
  THỰC HÀNH = TH/10 nếu như TH>10, ngược lại THỰC HÀNH = TH.
 4. Tính ĐTB = (LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH)/2.
 5. Xếp loại cho tới sỹ tử phụ thuộc vào BẢNG XẾP LOẠI.
 6. Lưu tệp tin bài xích luyện với thương hiệu BaiTapExcel004.xlsx”

Bài luyện 5: Tính chi phí nhập hàng

File bài xích tập | Video câu nói. giải

Xem thêm: việt nam quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào

“YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP:

 1. Nhập tài liệu và định hình cho tới bảng tính
 2. Định dạng cột GIÁ sở hữu vệt phân cơ hội hàng trăm và đơn vị chức năng VND.
 3. Tính Trị giá chỉ như sau: Trị giá chỉ = Số lượng * Giá
 4. Tính Thuế như sau:
  Thuế = 10% * Trị giá chỉ nếu như Loại mặt hàng là A
  Thuế = 20% * Trị giá chỉ nếu như Loại mặt hàng là B
  Thuế = 30% * Trị giá chỉ nếu như Loại mặt hàng là C
  Thuế = 0 với những loại mặt hàng khác
 5. Tính Tổng Số lượng và Tổng Trị giá
 6. Tính Phí vận gửi như sau:
  Phí vận gửi = (Tổng trị giá chỉ / Tổng số lượng) * Số lượng * 10%
 7. Tiền = Trị giá chỉ + Thuế + Phí vận chuyển
 8. Sắp xếp bảng tính tăng dần dần theo gót cột Phí vận chuyển
 9. Định dạng bảng tính và lưu bài xích với thương hiệu BaiTapExcel005.xlsx”

Bài luyện 6: Bảng tính chi phí điện

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 7: hàm Vlookup, hàm IF lồng nhau

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 8: Thực hành hàm Vlookup sở hữu câu nói. giải [ Bảng ngân sách vận gửi ]

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 9a: Thực hành về hàm Vlookup và Hlookup 

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 9B: Cách tách ký tự động vô Excel, cơ hội lấy ký tự động ở thân ái, trái khoáy, nên vô Excel

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài 10: Thực hành hàm Vlookup, Left, Right… [ File report bán sản phẩm ]

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 11: Bảng sản phẩm tuyển chọn sinh

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Bài luyện 12: Bảng xuất nhập hàng

 • File bài xích tập | Video câu nói. giải

Một số Note nhằm học tập Excel hiệu quả

Có đặc biệt rất nhiều cách học tập Excel cũng giống như những ứng dụng tin cẩn học tập không giống nhau, từng người tiếp tục tự động sở hữu sự lựa lựa chọn thích hợp nhất cho chính mình. Nếu các bạn là kẻ mới nhất chính thức rất có thể test theo lần lượt những cách thức sau của Cửa Hàng chúng tôi nhằm đối chiếu và rút đi ra được cơ hội học tập rất tốt.

1. Kiên trì thực hành thực tế thông thường xuyên

Excel là 1 trong mỗi ứng dụng văn chống thông dụng nhất lúc này, tuy vậy, so với chúng ta mới nhất học tập thì Excel kha khá phức tạp. Các hàm số, thuật toán rất giản đơn thực hiện người tao xao lãng và đôi lúc là vứt cuộc. Tuy nhiên nếu như trải qua chuyện được quá trình này các bạn sẽ đạt được một nền tảng cơ bạn dạng và kể từ cơ tự động học tập hiệu suất cao rộng lớn.

Tính kiên trì cũng khá cần thả những hàm số phức tạp, yên cầu bạn phải cút từng bước nhỏ. Khi thực hiện đoạn tuy nhiên công thức quá lâu năm, tất cả chúng ta cũng nên lần hiểu cơ hội rút gọn gàng nhất rất có thể nhằm tăng tính có trách nhiệm.

Hãy kiên trì thực hành thực tế, thực hiện bài xích luyện nhằm thuần thục Excel
Hãy kiên trì thực hành thực tế, thực hiện bài xích luyện nhằm thuần thục Excel

2. Nắm vững vàng những hàm cơ bản

Chọn thanh lọc những mối cung cấp học tập, tư liệu hoặc, quality, thông qua đó nắm rõ những hàm cơ bạn dạng vô Excel. Đây là vấn đề yêu cầu vô quy trình tự động học tập Excel

Ban đầu tất cả chúng ta nên xúc tiếp với những hàm cơ bạn dạng như SUM, AVERAGE, IF,… Sau cơ mới nhất tiến thủ dần dần cho tới những hàm khó khăn rộng lớn và cơ hội chèn ghép những hàm sao cho tới đúng đắn, ko xẩy ra lỗi này.

Sau lúc học được một hàm này cơ, bạn phải thực hành thực tế rất nhiều lần nhằm nắm rõ nó. Nếu mong muốn thuần thục, tất cả chúng ta cần thiết lần hiểu sao cho tới thiết lập được những công thức khó khăn vày những hàm cơ bạn dạng, tiếp sau đó tinh giảm dần dần công thức nhờ những công thức quan trọng đặc biệt rộng lớn.

3. Học cơ hội phân tách thuật toán

Hãy học tập cơ hội phân tách thuật toán, phía giải quyết và xử lý Việc trước lúc hì hục giải ngay lập tức. Đây là vấn đề căn bạn dạng tuy nhiên đặc biệt cần thiết, nhiều các bạn ko nhằm ý và bỏ lỡ. Công đoạn này chỉ được giảng dạy dỗ trong những ngôi trường lớp tuy nhiên đặc biệt không nhiều người để ý lắng tai. Mặc cho dù vậy việc phân tách một Việc trước lúc thực hiện, vẽ đi ra một sơ đồ vật phân minh tiếp tục giúp cho bạn giải nó nhanh gọn lẹ và hiệu suất cao rộng lớn.

Sau này Lúc đi làm việc việc, các bạn cũng sẽ sở hữu tài năng phân tách những số lượng chất lượng tốt rộng lớn, đáp ứng phỏng đúng đắn của việc làm và tinh giảm deadline.

Xem thêm: lời chúc mừng sinh nhật chị gái

4. hiểu được bản thân sai ở đâu

Trong quy trình nhập hàm nhằm đo lường và tính toán, chắc chắn rằng tất cả chúng ta tiếp tục bắt gặp thật nhiều tình huống ứng dụng báo lỗi như ###, #NUM!, #DIV/0!,… Khi cơ bạn phải nắm được Excel đang được thông tin điều gì. Việc bắt được dịch tiếp tục giúp cho bạn thay thế sửa chữa lỗi nhanh gọn lẹ rộng lớn.

Nếu ko bắt được những lỗi vô Excel, cứ từng phen máy báo lỗi là các bạn nên tìm hiểu lại toàn cỗ công thức. thường thì việc thực hiện này đặc biệt tốn thời hạn và thậm chí là ko thể tìm ra lỗi sai kể từ đâu.

Trên đó là tổng thích hợp những bài xích luyện Excel sở hữu câu nói. giải chi tiết nhằm chúng ta thực hành thực tế nâng lên tài năng Excel của bạn dạng thân ái, vận dụng vô việc làm và học hành. Chúc chúng ta sớm đạt được tiềm năng của tôi nhé