a closer look 2 unit 6 lớp 9


Tổng thích hợp bài xích luyện phần A closer look 2 Trang 63 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

Tổng thích hợp đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

Task 1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets.

(Điền từng khu vực trống không một động kể từ ở dạng vượt lên trên khứ hoàn thành xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Lời giải chi tiết:

1. Before the 1990s, trams had been a popular means of transport In Ha Noi.

(Trước trong năm 1990, xe pháo năng lượng điện đang trở thành phương tiện đi lại phổ cập ở Hà Thành.)

2. I won the game because I had played It a lot with my brother.

(Tôi tiếp tục thắng trò đùa vì như thế tôi tiếp tục đùa nó thật nhiều chuyến với anh tôi.)

3. How long had you used your mobile phone before it broke down?

(Bạn tiếp tục dùng điện thoại cảm ứng thông minh địa hình bao lâu rồi trước lúc nó bị vỡ?)

4. Before the invention of television, people only had only seen films at the cinema.

(Trước Lúc phát minh sáng tạo đi ra truyền hình, người tớ chỉ coi phim bên trên rạp chiếu phim.)

5. Before the 1990s, Viet Nam had had an old banking system.

(Trước trong năm 90, nước ta tiếp tục mang trong mình 1 khối hệ thống ngân hàng cũ.)

6. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

(Việt Nam tiếp tục trải qua quýt mặt hàng thập kỷ trổ tài mang đến tự tại trước lúc nước nhà trọn vẹn song lập.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Ask and answer the following questions using the cues.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau đem dùng khêu gợi ý.)

Example: (Ví dụ)

- How long had King Duc Duc ruled our country before he was overthrown?

(Vua Dục Đức trị vì như thế VN bao lâu thì bị lật đổ?)

- He had ruled the country for only three days.

(Ông tớ tiếp tục trị vì như thế nước nhà chỉ vô thân phụ ngày.)

1. - What/family groups/Vietnamese people/live in before 1990?

    - They/live/extended family.

2. - How/people in Viet Nam/travel/before the first motorbike/imported?

    - They/travel/bicycle.

3. - How/Vietnamese people/live/before the open-door policy in 1986?

    - They/had/harder life.

4. - Where/your family/spend/holidays/before 2005?

    - We/holidays/Viet Nam/only/before then.

5. - Who/rule/Viet Nam right before the Tran dynasty?

    - Ly Chieu Hoang/rule/before the Tran dynasty.

Lời giải chi tiết:

1. - What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

(Nhóm những mái ấm gia đình người nước ta sinh sống bên cạnh nhau trước năm 1990 là gì?)

    - They had lived in extended families.

(Họ tiếp tục sinh sống trong số mái ấm gia đình rộng lớn.)

 2. - How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

(Người dân ở nước ta cút trước lúc nhập vào xe pháo máy đầu tiên?)

    - They had travelled by bicycle.

(Họ cút tự xe đạp điện.)

3. - How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

(Người nước ta tiếp tục sinh sống ra làm sao trước quyết sách Open vô năm 1986?)

    - They had had a harder life.

(Họ tiếp tục mang trong mình 1 cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.)

4. - Where had your family spent holidays before 2005?

(Gia đình các bạn tiếp tục dành riêng kì ngủ ở đâu trước năm 2005?)

    - We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

(Trước tê liệt Shop chúng tôi tiếp tục trải qua quýt những ngày nghỉ lễ ở nước ta.)

5. - Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

(Ai tiếp tục thống trị nước ta ngay lập tức trước triều Trần?)

    - Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

(Lý Chiêu Hoàng tiếp tục thống trị nước nhà trước triều Trần.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối 1/2 của câu ở mục A với 1/2 của câu ở mục B.) 

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to get along with people from other cultures.

b. to know about how our people used đồ sộ live in the past.

c. to be late for the meeting.

d. to stay in the old house alone the whole night.

e. to be able đồ sộ solve the maths problem.

f. to lend u her book.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. A

3. B

4. E

5. D

6. C

1. It was smart of her - đồ sộ be able đồ sộ solve the maths problem.

(Cô ấy thiệt lanh lợi - nhằm xử lý những yếu tố toán học tập.)

2. It was brave of him - đồ sộ stay in the old house alone the whole night.

(Anh ấy thiệt dũng cảm - nhằm ở vô mái ấm cũ 1 mình suốt cả đêm.)

3. It was kind of her - đồ sộ lend u her book.

(Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng - Lúc mang đến tôi mượn sách của cô ý ấy.)

4. It was unprofessional of her - đồ sộ be late for the meeting.

(Cô ấy thiệt ko có trách nhiệm - lúc đến trễ những buổi họp.)

5. It is useful for us - đồ sộ know about how our people used đồ sộ live in the past.

(Chúng tôi thấy hữu ích - lúc biết cơ hội dân tớ sinh sống vô vượt lên trên khứ.)

6. It is hard for us - đồ sộ get along with people from other cultures. 

Xem thêm: lời chúc mừng sinh nhật mẹ

(Thật khó khăn mang đến tất cả chúng ta - nhằm hòa phù hợp với những người dân kể từ những nền văn hóa truyền thống không giống.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than thở one adjective can be used.

(Điền vào cụ thể từng khu vực trống không 1 tính kể từ vô bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được gật đầu.)

glad                    sure                   sorry                   certain                   confident             astonished                   pleased                   relieved                   surprised

1. I was __________ đồ sộ meet my best friend yesterday.

2. He is __________ đồ sộ have so sánh little time for his family.

3. They were __________ đồ sộ finish their last performance.

4. She's __________ đồ sộ get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ đồ sộ hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ đồ sộ have passed the exams.

Phương pháp giải:

- glad (adj): hài lòng

- sure =  certain (adj): có thể chắn

- sorry (adj): tiếc, van lỗi                                   

- confident (adj): ngạc nhiên

-  astonished = surprised (adj): ngạc nhiên                 

- pleased (adj): phấn khởi lòng                  

- relieved (adj): nhẹ nhàng nhõm                  

Lời giải chi tiết:

1. I was glad / pleased to meet my best friend yesterday.

(Tôi phấn khởi Lúc bắt gặp bạn tri kỷ của tôi vô ngày hôm qua.)

2. He is sorry to have so sánh little time for his family.

(Anh ấy vô cùng tiếc vì như thế đem không nhiều thời hạn giành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.)

3. They were relieved/ pleased to finish their last performance.

(Họ thoải mái / ưng ý Lúc hoàn thành xong phần trình biểu diễn một vừa hai phải rồi.)

4. She’s sure / certain to get the job. The interview went really well.

(Cô ấy chắc hẳn rằng là có được việc. Cuộc phỏng vấn rất hay.)

5. The mother was surprised / astonished to hear that her smart son failed the exam.

(Bà u tiếp tục sửng sốt khi nghe đến đứa nam nhi lanh lợi của bà ấy trượt kỳ ganh đua.)

6. All the students were relieved / pleased to have passed the exams.

(Tất cả học viên đều thoải mái / ưng ý vì như thế tiếp tục băng qua kì ganh đua.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

(Viết câu bằng phương pháp phối hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be+ tính từ+ that+ mệnh đề.)

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

(Chúng tôi đã trải chất lượng tốt vô kỳ ganh đua. Chúng tôi và được thoải mái về vấn đề này.)

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

(Tôi vô cùng tiếc về hạ tầng vật hóa học những ngôi trường học tập tuy nhiên phụ vương u Shop chúng tôi học tập. Họ vô cùng nghèo khó nàn.)

3. Everyone was glad. The government had decided đồ sộ invest more in education.

(Mọi người đều mừng. nhà nước tiếp tục ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa vô dạy dỗ.)

4. It will be much safer đồ sộ have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

(Nó tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều nếu như đem khối hệ thống căn hầm và lối quốc bộ bên trên cao cho tất cả những người quốc bộ. Mọi người đều đã biết điều này.)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

(Cuộc sinh sống ở nông thônđã được nâng cấp đáng chú ý. Tất cả Shop chúng tôi đều đã biết.)

Lời giải chi tiết:

1. We were relieved that we had done well in the exam.

(Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái Lúc Shop chúng tôi đã trải chất lượng tốt vô kỳ ganh đua.)

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

(Tôi vô cùng tiếc vì như thế phụ vương u Shop chúng tôi tiếp tục học tập ở hạ tầng vật hóa học vô cùng nghèo khó.)

3. Everyone was glad that the government had decided đồ sộ invest more in education.

(Mọi người đều mừng vì như thế cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếp tục ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa vô dạy dỗ.)

4. Everyone is aware that it will be much safer đồ sộ have elevated walkways and underpass systems for pedestrians

(Mọi người đều hiểu được tiếp tục đáng tin cậy rất là nhiều Lúc đem khối hệ thống căn hầm và căn hầm cao cho tất cả những người quốc bộ.)

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

(Tất cả chủng tối điều biết về sự việc cuộc sống thường ngày ở vùng quê tiếp tục thay cho thay đổi đáng chú ý.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn trở nên những câu sau dùng ý tưởng phát minh của chúng ta. Sau tê liệt đối chiếu với các bạn cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain đồ sộ _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished đồ sộ _______________.

Lời giải chi tiết:

1. It was kind of them to tư vấn the victims after the disaster.

(Họ thiệt chất lượng tốt bụng Lúc tương hỗ những nàn nhân sau thiên tai.)

2. They were certain to be able đồ sộ build the country into a powerful one.

(Họ chắc hẳn rằng hoàn toàn có thể xây đắp nước nhà trở nên một cường quốc.)

3. She is confident that Viet Nam has good potential for tourism.

(Cô ấy tin yêu tưởng rằng nước ta đem tiềm năng du ngoạn chất lượng tốt.)

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

(Anh ấy ngại rằng tiếp tục càng ngày càng không nhiều khu đất nông nghiệp ở nước ta.)

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

(Các nghề giáo trí tuệ được rằng những môn học tập phi học tập thuật cũng cần thiết.)

6. The head teacher was astonished to learn that some of his students could not get scholarships.

(Giáo viên công ty nhiệm tiếp tục ngạc nhiên lúc biết rằng một vài học viên của anh ấy ấy ko thể giành được học tập bổng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: cách tạo tài khoản chat gpt miễn phí

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.