xem pass wifi win 10

FAQ

[Windows 10] Cách đánh giá password Wi-Fi bên trên PC của bạn

Vui lòng fake đến phía dẫn ứng dựa vào hệ quản lý và điều hành Windows thời điểm hiện tại bên trên PC của bạn:

Bạn đang xem: xem pass wifi win 10

 • Windows 11
 • Windows 10

Hệ quản lý và điều hành Windows 11

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi nhưng mà mình muốn đánh giá password, tiếp sau đó nhấp con chuột nên nhập hình tượng bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Network and Internet settings].
 2. Chọn [Advanced network settings].
 3. Trong Related settings, chọn [More network adapter options].
 4. Chọn mạng Wi-Fi được kết nối, tiếp sau đó lựa chọn [View status of this connection].
 5. Chọn [Wireless Properties].
 6. Trên tab [Security] của Wireless Network Properties, lựa chọn vỏ hộp [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy password Wi-Fi nhập Network security key.

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

Xem thêm: lời bài hát bụi phấn

 1. Nhập và mò mẫm tìm tòi [Command Prompt] nhập thanh mò mẫm tìm tòi của Windows, tiếp sau đó nhấp nhập [Open].
 2. Trong hành lang cửa số Dấu nhắc Lệnh, nhập mệnh lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], rồi nhấn phím Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan show profile name=”WLAN2_5G2” key=clear, WLAN2_5G2 là tên gọi Wi-Fi hiện nay và được liên kết.
 3. Bạn rất có thể mò mẫm password Wi-Fi nhập ngôi trường [Nội dung chính] của Security settings.
 4. Nếu mong muốn đánh giá toàn bộ password Wi-Fi nhưng mà PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau thời điểm gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang đến từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') vì thế @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Hệ quản lý và điều hành Windows 10

Xem thêm: tụng chú đại bi tại gia

Cách 1: Kiểm tra password Wi-Fi bằng Network & Internet settings

 1. Vui lòng liên kết với Wi-Fi nhưng mà mình muốn đánh giá password, tiếp sau đó nhấp con chuột nên nhập biểu tượng [Network]  bên trên thanh tác vụ và lựa chọn [Open Network & Internet settings].
 2. Chọn [Network and Sharing Center]trong mục Advanced network settings.
 3. Sau Lúc nhập Network and Sharing Center, nhấp vào connected Wi-Fi network.
 4. Nhấp [Wireless Properties].
 5. Chọn tab [Security] , và tiếp sau đó ghi lại vào [Show characters], các bạn sẽ nhìn thấy mật khẩu Wi-Fi nhập mục Network security key

Cách 2: Kiểm tra mật khẩu Wi-Fi bằng Command Prompt

 1. Gõ [Command Prompt] nhập dù mò mẫm kiếm Windows, tiếp sau đó chọn [Open].
 2. Trong cửa ngõ sổ Command Prompt, gõ lệnh [Netsh wlan show profile name=”Wi-F name” key=clear], tiếp sau đó nhấn Enter.
  Ví dụ: Netsh wlan hiển thị profile name=”ASUS” key=clear, ASUS là tên Wi-Fi đang rất được kết nối
 3. Bạn rất có thể nhìn thấy password Wi-Fi nhập mục [Key Content] của Security settings
 4. Nếu mình muốn đánh giá toàn bộ password Wi-Fi nhưng mà PC từng liên kết, bạn cũng có thể dùng mệnh lệnh sau. Nhấn phím Enter sau thời điểm gõ mệnh lệnh này, các bạn sẽ nhìn thấy password mang đến từng Wi-Fi.
  [for /f "skip=9 tokens=1,2 delims=:" %i in ('netsh wlan show profiles') vì thế @echo %j | findstr -i -v echo | netsh wlan show profiles %j key=clear]

Thông tin tưởng này còn có hữu ích không?

Yes No

 • tin tức bên trên rất có thể được trích dẫn 1 phần hoặc toàn cỗ kể từ những trang web hoặc mối cung cấp bên phía ngoài. Vui lòng tìm hiểu thêm vấn đề dựa vào mối cung cấp nhưng mà Shop chúng tôi đang được cảnh báo. Vui lòng contact thẳng hoặc căn vặn mối cung cấp nếu như được thêm ngẫu nhiên thắc mắc nào là và cảnh báo rằng ASUS ko tương quan và ko phụ trách về nội dung / công ty
 • Thông ti