vở bài tập toán lớp 5 bài 152


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài bác 152 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

Tổng thích hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và tiếng giải chi tiết

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 152

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Tính  :

\(a) \;\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4}\)                  \(b) \;\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6}\)                  \(c) \;895,72 + 402,68 – 634,87 \)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong hoặc trừ nhị phân số không giống hình mẫu số tao quy đồng hình mẫu số rồi nằm trong hoặc trừ nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc tính nằm trong và trừ thì tao tính theo thứ tự kể từ trái khoáy lịch sự cần. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{7 \over 8} + 1 - {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} - {6 \over 8} \) \(\displaystyle= {{7 + 8 - 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b) \(\displaystyle{{15} \over {24}} - {3 \over 8} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {9 \over {24}} - {4 \over {24}} \)\(\displaystyle = {{15 - 9 - 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 895,72 + 402,68 - 634,87 \cr 
& = 1298,4 - 634,87 \cr 
& = 663,53 \cr} \)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\)

b) \(98,54 – 41,82 – 35,72\)

Phương pháp giải:

- gí dụng đặc thù gửi gắm hoán và phối hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những phân số hoặc group những số thập phân với tổng là số bất ngờ.

- gí dụng công thức:  \(a-b-c=a - (b+c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle{8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(\displaystyle= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b) 

\(\displaystyle\eqalign{
& 98,54 - 41,82 - 35,72 \cr 
& = 98,54 - \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr 
& = 98,54 - 77,54 = 21 \cr} \)

Bài 3

Một ngôi trường đái học tập có \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học viên xếp loại khá, \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học viên xếp loại xuất sắc, còn sót lại là học viên xếp loại khoảng. Hỏi :

a) Số học viên xếp loại khoảng lắc từng nào tỷ lệ số học viên toàn ngôi trường ?

b) Nếu ngôi trường đái học tập bại liệt với 400 học viên thì với từng nào học viên xếp loại khoảng ?

Phương pháp giải:

- Coi tổng số học viên của ngôi trường này đó là 100%.

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường, tức là tao tính \(\dfrac{5}{8}+\dfrac{1}{5}\), rồi ghi chép bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ, cảnh báo rằng \(\dfrac{1}{100}= 0,01=1\%\).

- Tìm tỉ số tỷ lệ của số học viên xếp loại khoảng đối với số học viên toàn ngôi trường tao lấy 100% trừ cút tỉ số tỷ lệ của số học sinh xếp loại khá và xuất sắc đối với học viên toàn ngôi trường.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: các điểm làm vé xe buýt tháng ở hà nội

Tóm tắt

Lọai khá: \(\displaystyle{5 \over 8}\) số học tập sinh

Loại giỏi: \(\displaystyle{1 \over 5}\) số học tập sinh

Còn lại: loại trung bình

a) Loại trung bình: ...%?

b) Tất cả: 400 học tập sinh

    Loại trung bình: .... em?

Bài giải

a) Số tỷ lệ học viên xếp loại khá và xuất sắc của ngôi trường đái học tập là :

 \(\displaystyle{5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = 0,825= 82,5\% \)

Số tỷ lệ học viên đạt loại khoảng là :

\(100\% - 82,5\% = 17,5\%\)

b) Số học viên đạt loại khoảng là :

\(400  : 100 × 17,5 = 70\) (học sinh)

                 Đáp số : a) \(17,5\%\) ;

                                      b) \(70\) học viên.

Bài 4

Tìm những độ quý hiếm số phù hợp của a và b để sở hữu : 

a + b = a – b

Phương pháp giải:

Từ ĐK đề bài a + b = a – b, tức là tổng của nhị số vày hiệu của nhị số, suy đi ra b = 0, kể từ bại liệt lập luận tìm kiếm được a.

Lời giải chi tiết:

a + b = a – b nên b = 0

 Ta với a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số ngẫu nhiên, còn b = 0, ví dụ điển hình a = 5, b = 0 ;  a = 2020, b = 0 ; ...

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài bác 153 : Phép nhân với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài bác 154 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 155 : Phép phân chia

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân chia với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 156 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài bác 156 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

 • Bài 157 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 98, 99 VBT toán 5 bài bác 157 : Luyện luyện với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, cộc nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: danh sách đội tuyển việt nam

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.