vở bài tập toán lớp 5 bài 150


Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài xích 150 : Phép cùng theo với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 150

Tính : 

a)

b)  

\(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}}\)                               \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5}\)

\(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}}\)                                  \(\displaystyle2 + {5 \over 8}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhì số ngẫu nhiên tao bịa tính sao cho những chữ số ở và một mặt hàng thì trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó nằm trong bám theo trật tự kể từ nên lịch sự trái ngược.

- Muốn nằm trong nhì số thập phân tao thực hiện như sau :

+ Viết số hạng này bên dưới số hạng bại làm sao để cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

+ Cộng như với những số ngẫu nhiên.

+ Viết vết phẩy ở tổng trực tiếp cột với những vết phẩy của những số hạng.

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống hình mẫu số tao quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) \(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}\)

    \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5} = {{10} \over {15}} + {{ 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

    \(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{10} \over {14}} + {9 \over {14}}= {{19} \over {14}}\)

    \(\displaystyle 2 + {5 \over 8} ={{2} \over 1} + {5 \over 8}= {{16} \over 8} + {5 \over 8}= {{21} \over 8}\)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

a) \((976 + 865) + 135 =\,...\)

     \(891 + (799 + 109) =\,...\) 

b)  \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} =\,...\)

      \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right)=\,...\)

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 =\,...\) 

    \(72,84 + 17,16 + 82,84 =\,...\)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm gửi gắm hoán và phối hợp của luật lệ nằm trong nhằm group những số đem tổng là số tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân đem tổng là số ngẫu nhiên. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle\left( {976 + 865} \right) + 135\)\( = 976 + \left( {865 + 135} \right)\) \(\displaystyle= 976 + 1000 = 1976\)

    \(\displaystyle891 + \left( {799 + 109} \right) \)\(= \left( {891 + 109} \right) + 799 \) \(\displaystyle= 1000 + 799 = 1799\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + {7 \over 9} \)\(\displaystyle = \dfrac{5}{5} + {7 \over 9} = 1 + {7 \over 9} = 1{7 \over 9}\)

    \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{{19} \over {11}} + {3 \over {11}}} \right) + {8 \over {13}}\)\(\displaystyle= {{22} \over {11}} +{8 \over {13}}\) \(\displaystyle= 2 + {8 \over {13}} = 2{8 \over {13}}\)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 63

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 \)\(= (16,88 + 3,12) + 9,76\) \(= trăng tròn + 9,76= 29,76\)

    \(72,84 + 17,16 + 82,84\)\(= 72,84 + (17,16 + 82,84)\) \(= 72,84 + 100 = 172,84\)

Bài 3

Không tiến hành luật lệ tính, nêu Dự kiến sản phẩm mò mẫm \(x\) :

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}}\) 

Phương pháp giải:

- gí dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi chủ yếu số bại.

- gí dụng đặc điểm cơ phiên bản của phân số.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75;\;x = 0\) vì như thế \(0 + 8,75 = 8,75.\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};\;x = 0\) vì như thế \( \displaystyle {{12} \over {16}} =\displaystyle {{12:4} \over {16:4}} = {3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 4} + 0 = {3 \over 4}.\)

Bài 4

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích của bể, vòi vĩnh loại nhì từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào tỷ lệ thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là tiến hành tính  \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} \)

- Đổi sản phẩm vừa phải tìm ra bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vòi 1: \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích bể

Vòi 2: \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích bể

Cả 2 vòi: ....% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số tỷ lệ thể tích của bể là:

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} =  \dfrac{9}{20}= 0,45 =  45\%\)  (thể tích bể)

                   Đáp số: \(45\%\) thể tích bể.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài xích 151 : Phép trừ với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 152 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài xích 152 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài xích 153 : Phép nhân với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 154 : Luyện tập dượt

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 154 : Luyện tập dượt với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài xích 155 : Phép phân tách với điều giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cách đăng ký 3g vietnamobile

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.