vị trí của trạng từ trong tiếng anh

Trạng kể từ (hay thường hay gọi là phó từ- Adverb) là kể từ loại rất rất hoặc được dùng và xuất hiện nay vô đa số những câu giờ đồng hồ Anh. Cùng trung tâm Anh ngữ Oxford English Uk Vietnam tìm hiểu hiểu một vài kỹ năng về loại kể từ này vô quy trình học tập giờ đồng hồ anh nhé: 

1. Định nghĩa:

Trạng kể từ là kể từ dùng làm té nghĩa mang đến động kể từ, tính kể từ, một trạng kể từ không giống hoặc cho tất cả câu.
Vị trí: Trạng kể từ thông thường đứng trước kể từ hoặc mệnh đề tuy nhiên nó cần thiết té nghĩa. Nhưng cũng tùy tình huống lời nói tuy nhiên ngưới tớ rất có thể bịa nó đứng sau hoặc cuối câu.

Bạn đang xem: vị trí của trạng từ trong tiếng anh

2. Phân loại trạng từ

Trạng kể từ rất có thể được phân loại theo gót nghĩa hoặc theo gót địa điểm của bọn chúng vô câu. Tuỳ theo gót ý nghĩa sâu sắc bọn chúng biểu diễn mô tả, trạng kể từ rất có thể được phân loại thành

2.1. Trạng kể từ chỉ phương thức (manner)

Diễn mô tả phương thức một hành vi được tiến hành rời khỏi sao? dùng làm vấn đáp những thắc mắc với How?Ví dụ: He runs fast. She dances badly. I can sing very well

Vị trí của trạng kể từ chỉ cơ hội thức thông thường đứng sau động kể từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như với tân ngữ).

Ví dụ: She speaks well English. [không đúng]. She speaks English well. [đúng] I can play well the guitar. [không đúng] I can play the guitar well. [đúng]

2.2. Trạng kể từ chỉ thời hạn (Time)

Diễn mô tả thời hạn hành vi được tiến hành, dùng làm vấn đáp với thắc mắc WHEN? (Khi nào?)
Các trạng kể từ chỉ thời hạn thông thường được đặt tại cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh)
Ví dụ: I want to tát vì thế the exercise now! She came yesterday. Last Monday, we took the final exams.

2.3. Trạng kể từ chỉ gia tốc (Frequency):

Diễn mô tả cường độ thông thường xuyên của một hành vi, dùng làm vấn đáp thắc mắc HOW OFTEN? và được bịa sau động kể từ "to be" hoặc trước động  kể từ chủ yếu.
Ví dụ: John is always on time He seldom works hard.

2.4. Trạng kể từ chỉ xứ sở (Place)

Diễn mô tả hành vi biểu diễn mô tả điểm nào là , ở đâu hoặc xa gần thế nào là, dùng làm vấn đáp mang đến thắc mắc WHERE?
Một số trạng kể từ xứ sở phổ biến là here, there ,out, away, everywhere, somewhere... above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa vời, ngoài, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua).
Ví dụ: I am standing here. She went out.

2.5. Trạng kể từ chỉ cường độ (Grade)

Diễn mô tả cường độ, cho thấy thêm hành vi ra mắt đến mức độ phỏng nào là, thông thường những trạng kể từ này được đứng trước những tính kể từ hay là 1 trạng kể từ không giống rộng lớn là sử dụng với động từ:
Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for má to tát follow. She can dance very beautifully.

Một số trạng kể từ cường độ thông thường gặp: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

2.6. Trạng kể từ chỉ con số (Quantity)

Diễn mô tả con số (ít hoặc nhiều, một, nhị ... thứ tự...)
Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice.

2.7. Trạng kể từ nghi ngờ vấn (Questions)

là những trạng kể từ hàng đầu câu dùng làm chất vấn, gồm: When, where, why, how: Các trạng kể từ xác minh, phủ tấp tểnh, phỏng đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).
Ví dụ: When are you going to tát take it? Why didn't you go to tát school yesterday?

2.8. Trạng kể từ tương tác (Relation)

là những trạng kể từ dùng làm nối nhị mệnh đề cùng nhau. Chúng rất có thể biểu diễn mô tả vị trí (where), thời hạn (when) hoặc lí vì thế (why):
Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born.

 3. Trạng kể từ với công cộng cơ hội ghi chép với tính từ

Nhiều tính kể từ và trạng kể từ vô giờ đồng hồ Anh với cơ hội ghi chép tương tự động vậy nên cần phụ thuộc vào cấu tạo và địa điểm của bọn chúng nhằm xác lập coi đâu là tính kể từ và đâu là trạng kể từ.
Ví dụ: A hard worker works very hard. A late student arrived late.

Chú ý: Một số tính và trạng kể từ với cơ hội ghi chép và gọi như thể nhau:

Adjectives

Adverbs

fast

fast

only

only

late

late

pretty

pretty

right

right

short

short

sound

sound

hard

hard

fair

fair

even

even

cheap

cheap

early

early

much

much

Xem thêm: lời nói dối chân thành

little

little

4. Cách tạo hình trạng kể từ.

Tính kể từ + -ly : Phần rộng lớn trạng kể từ chỉ thể cơ hội với hể được xây dựng bằng phương pháp thêm -ly vô tính từ:

 • Quick -quickly
 • Kind - kindly
 • Bad - badly
 • Easy - easily

5. Vị trí của trạng kể từ.

5.1. Trước động kể từ thông thường (nhất là những trạng kể từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom....)

 • VD: They often get up at 6am.

5.2. Giữa trợ động kể từ và động kể từ thường

 • VD: I have recently finished my homework.
 • TĐT   adv          V

 5.3. Sau động kể từ "to be/seem/look"...và trước tính từ: "tobe/feel/look"... + adv + adj

 • Ex: She is very nice.
 • Adv  adj

 5.4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

 • VD: The teacher speaks too quickly.

5.5. Trước “enough” : V + adv + enough

 • VD: The teacher speaks slowly enough for us to tát understand.

5.6. Trong cấu tạo sánh....that: V + sánh + adv + that

 • VD: Jack drove sánh fast that he caused an accident.

5.7. Đứng cuối câu

 • VD: The doctor told má to tát breathe in slowly.

5.8. Trạng kể từ cũng thông thường đứng 1 mình ở đầu câu,hoặc đằm thắm câu và cơ hội những bộ phận không giống của câu vày vết phẩy(,)

 • VD: Last summer, I came back my trang chủ country
 • My parents had gone to tát bed when I got trang chủ.

Trạng kể từ té nghĩa mang đến kể từ loại nào là thì cần đứng ngay sát kể từ loại ấy. Quy tắc này thông thường được gọi là Quy tắc "cận kề".

VD: She often says she visits her grandmother. (Often té nghĩa mang đến "says"). She says he often visits her grandmother. (Often té nghĩa mang đến "visits")

Trạng kể từ chỉ thời hạn vô trường hợp thông thường nên được đặt nó ở cuối câu (như vậy rất rất không giống với giờ đồng hồ Việt).
VD: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week.

Trạng kể từ ko được đặt/dùng đằm thắm Động kể từ và Tân ngữ.
VD: He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

Một khi có tương đối nhiều trạng kể từ vô một câu, địa điểm của trạng kể từ nằm tại vị trí cuối câu sẽ sở hữu trật tự ưu tiên như sau: [ Nơi vùng - Cách thức - Tần suất - Thời gian]

Chủ ngữ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

/động từ

/địa điểm

by plane

everyday

yesterday

I went

to Bankok

by jet plane

once a week

last month

I walked

to the library

   

last year

He flew

to London

     


Những trạng kể từ chỉ phẩm hóa học cho tất cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... thông thường được đặt tại đầu từng câu.

VD: Certainly, they will be here this afternoon. Luckily, she didn't live where the war broke out in 1914-1918.

6. Hình thức đối chiếu của trạng từ

Xem bài xích câu sánh sánh

VD: He ran as fast as his close friend. I've been waiting for her longer phàn nàn you

Cũng như tính kể từ, Trạng kể từ cũng đều có mẫu mã đối chiếu kép:
VD: We are going more and more slowly. He is working harder and harder.

Xem thêm: quy tắc cộng quy tắc nhân

Chú ý: Trong đối chiếu Hơn-Kém và đối chiếu Cực cấp cho, không giống với tính kể từ, trạng kể từ kết thúc giục vày đuôi - ly (ending by - ly) sẽ tiến hành đối chiếu như tính từ khá nhiều âm (hai âm trở lên) tiết.

 • Quickly - more quickly - most quickly
 • Beautiful - more beautifully - most beautifully

Để tham lam khảo các khóa học và hiểu thêm cụ thể hãy tương tác với bọn chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, CG cầu giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: [email protected]