tụng chú đại bi tại gia

I. Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được vạc xuất kể từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Với oai phong lực và thiêng liêng và đã được minh chứng qua quýt không khí và thời hạn, thần chú Đại Bi và đã được trân trọng trì tụng trong những khóa lễ, những nghi tiết tụng niệm chủ yếu của những vương quốc theo dõi truyền thống lâu đời Phật giáo Đại quá.

II. Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi được rút đi ra kể từ “Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni”, tự chủ yếu đức Phật Thích Ca biểu diễn thưa vô một pháp hội, trước mặt mày đông đúc đầy đủ những vị Bồ Tát, Thanh văn, Thánh bọn chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, những Đại thánh tăng như Ma Ha Ca Diếp, A Nan… nằm trong câu hội, bên trên núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải hòn đảo ở về phía Nam xứ nén Độ, được nhìn nhận như thể điểm nhưng mà đức Bồ Tát Quán Thế Âm thông thường trụ tích. Ta rất có thể tin cẩn dĩ nhiên điều này, cũng chính vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được mở màn vày lời nói không xa lạ của Ngài A Nan “Như thế tôi nghe”, tương tự xuyên qua quýt nội dung căn vặn đáp thân thuộc ngài A Nan và đức Thế Tôn, và đã được ghi lại ở vô kinh.

Bạn đang xem: tụng chú đại bi tại gia

Ban Tho Dung Mau Btd 08
NGHI THỨC TRÌ CHÚ ĐẠI BI TẠI NHÀ CHUẨN

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi so với bọn chúng sinh, mong muốn cho tới “chúng sinh được an vui sướng, được trừ toàn bộ những dịch, được sinh sống lâu, được phong lưu, được khử toàn bộ nghiệp ác tội nặng trĩu, được xa xăm thoát ly chướng nàn, được phát triển công đức của pháp lành lặn, được trở nên tựu toàn bộ những thiện căn, được tan biến toàn bộ sự hoảng sợ hãi, được mau khá đầy đủ toàn bộ những điểm hy vọng cầu” nhưng mà tâm sự Thần Chú này.

Ban Tho Dung Mau Btd 04
Bàn Thờ Phật Đẹp bên trên gia

III. Nghi thức trì tụng Chú Đại Bi:

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, quỷ ha tu rị tu tu rị, tớ bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án tớ phạ bà phạ, truật đà tớ phạ, đạt mạ tớ phạ, bà phạ truật chừng hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam tế bào tam mãn nhiều một đà nẫm, án chừng rô chừng rô, địa vỷ tớ bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt đi ra hồng. (3 lần)

Nguyện rước lòng tôn kính,

Gởi theo dõi đám mây mùi hương.

Phưởng phất từng mươi phương.

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Báo,

Thề hoàn hảo đời lưu giữ đạo,

Theo tự động tánh trị khỏi,

Cùng pháp giới bọn chúng sinh,

Cầu Phật kể từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề vững chắc,

Xa bể gian khổ mối cung cấp chết mệt,

Chóng trở lại bờ Giác.

Chúng con cái là: …. (đọc thương hiệu quý vị) quỳ trước Phật đài, trì chú Đại bi, cầu Phật gia độ: Thế giới được chủ quyền, vương quốc luôn luôn hưng thịnh; căn nhà nhà cơm trắng no, áo rét, người người niềm hạnh phúc, an vui; mưa thuận dông hòa, tai ương dứt sạch; thân thuộc khỏe mạnh, tâm an; nghiệp chướng tiêu xài trừ, căn lành lặn thêm thắt lớn; sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý như ý; phước lộc lâu đầy đủ lênh láng, giới toan tuệ viên mãn; siêng tu học tập chủ yếu pháp, nằm trong lên bờ giác ngộ.

Chí tâm đảnh lễ:

Nam tế bào tận hư vô, đổi mới pháp giới, vượt lên trước hiện tại, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trú Tam bảo. (1 lạy)

Nam-mô Ta-bà Giáo căn nhà, Điều ngự Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật, đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại Trí Văn thù hằn sư lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc toàn cầu, đại kể từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh đại hải bọn chúng Bồ tát. (1 lạy)

Lò mùi hương vừa vặn bén rán đàn

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mươi phương

Hiện trở nên mây báu cát tường

Xin Phật hội chứng giám tâm mùi hương chí thành

Pháp thân thuộc những Phật tịnh thanh

Chứng minh mùi hương nguyện, phước lành lặn rưới ban.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần)

Kính vái đức Thế tôn,

Quy nó những Bồ-tát,

Nay con cái vạc nguyện lớn

Trì tụng chú Đại Bi,

Trên đền rồng tứ ơn nặng trĩu,

Dưới cứu giúp gian khổ tía đàng.

Nguyện cho tất cả những người thấy, nghe

Đều vạc tâm bồ-đề,

Thực hành hạnh trí huệ,

Sống an vui sướng giải thoát

Khi mãn báo thân thuộc này,

Sanh về cõi Cực Lạc.

Nay con cái van lơn thay cho mặt mày toàn bộ những bọn chúng sinh chí trở nên sám hối hận từng tội lỗi tiếp tục lỡ làm cho tạo nên từ khá nhiều kiếp cho tới kiếp này. Từ vô thủy cho tới giờ, xuôi theo dõi làn nước tội ác nhưng mà bọn chúng hoá công đi ra vô vàn nghiệp chướng. Trong cuộc sống thường ngày hằng ngày, thân thuộc cũng thông thường sát sinh, trộm cắp, lặn dâm; mồm thông thường giả dối, thưa tô vẽ, thưa lưỡi hai phía, thưa lời nói hung ác; ý thông thường tham ô lam, sảnh dỗi , si chết mệt bằng phương pháp tự động thực hiện, bảo người thực hiện, thấy người thực hiện nhưng mà vui sướng mừng theo dõi.

Cũng như Khi chưa chắc chắn Phật Pháp, Khi chưa chắc chắn thiện ác, nhân trái ngược, bọn chúng con cái cũng dẫn đến vô vàn nghiệp chướng so với Tam bảo như phá huỷ miếu tháp, thực hiện lỗi tôn tượng, ăn cướp tài vật của Chùa, phá huỷ huỷ Kinh tạng, tổn sợ hãi tấn công mắng Tăng ni. Do bọn chúng con cái vô minh nên tạo nên tác vô số tội vạ nhưng mà ko hề hoặc biết. Từ ni, thường ngày bọn chúng con cái van lơn trấn áp hành vi, tư tưởng bản thân nhằm sám hối hận, sửa sai và van lơn nguyện lưu giữ bản thân ko tái ngắt phạm.

Con ni qui mạng, đối trước chư Phật, Bồ tát, Thánh bọn chúng, thảy đều trình diễn tội lỗi, không đủ can đảm che vệt. Tội ko thực hiện, con cái không đủ can đảm làm cho tạo nên, những tội đã trải, con cái đều van lơn sám hối hận. Chúng con cái nguyện đời này còn có từng nào nghiệp chướng đều được tiêu xài khử .Cũng như vượt lên trước khứ, thời điểm hiện tại, vị lai tu nhân tình đề hạnh, tiếp tục với nghiệp chướng thảy đều sám hối hận.

Con van lơn nguyện cho tới con cái nằm trong toàn bộ bọn chúng sinh đều được thân thuộc tâm an nhàn ,nghiệp chướng tiêu xài trừ ,phước huệ nghiêm túc, oan nghiệt duyên đều giải không còn.

Cúi hy vọng Tam bảo thông thường ở từng 10 phương nằm trong chư Long Thần hộ pháp kể từ bi thương xót đồng cho tới minh chứng và gia hộ. (3 lần)

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc toàn cầu A di đà Phật!

Nam tế bào Hộ Pháp chư tôn Bồ tát.(1 lạy)

Nam tế bào Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Nam tế bào Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát(1 lạy)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ tát (1 lạy)

Nam tế bào Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát (1 lạy)

Nam tế bào Thanh Tịnh đại hải bọn chúng Bồ tát. (1 lạy)

Nam Mô Đại Bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô quan ngại đại bi tâm, đà la ni. Nam Mô hắc đi ra đát mãng cầu, nhiều đi ra dạ domain authority. Nam Mô a lị domain authority, bà lô kiết đế, thước chén đi ra domain authority. Bồ đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà domain authority.

Ma ha mũ chào mào ni ca domain authority. An tát bàn đi ra trị duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam Mô vớ kiết lật đỏa nó mông, A lị domain authority bà lô kiết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà. Nam Mô mãng cầu đi ra cẩn trì, hê lị quỷ ha bàn đà tụt xuống mế.

Tát bà a buông tha đậu thâu vày a thệ dựng, Tát tía tát đá, mãng cầu quỷ bà dà, quỷ trị đạt đậu, đát điệt buông tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca đi ra đế, di hê lị.

Xem thêm: rất xinh đẹp tuyệt vời

Ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, quỷ đi ra quỷ đi ra, quỷ hê quỷ hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô chừng lô trị xà domain authority đế, quỷ ha trị xa xăm domain authority đế.

Đà đi ra đà đi ra địa ri ni, thất bụt đi ra domain authority. Giá đi ra giá chỉ đi ra. Mạ mạ trị quỷ đi ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm bụt đi ra xá lợi, trị tụt xuống trị sâm.

Phật đi ra xá domain authority. Hô lô hô lô, quỷ đi ra hô lô hô lô hê rị. Ta đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ, nhân tình đề dạ, nhân tình đà dạ, nhân tình đà dạ.

Di đế rị dạ. Na đi ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu. Ba dạ quỷ mãng cầu, tớ bà ha.

Tất đà dạ tớ bà ha, Ma ha vớ đà dạ tớ bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn đi ra domain authority, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì, tớ bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra tớ bà ha.

Tất đi ra tăng a mục khư domain authority tớ bà ha, Ta bà quỷ ha a vớ đà dạ tớ bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ tớ bà ha.

Ba đà quỷ yết vớ đà dạ, tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ, tớ bà ha. Ma bà lị thắng kiết đi ra dạ, tớ bà ha.

Nam-Mô hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority. Nam Mô a lị domain authority bà lô kiết đế, thước bàn đi ra dạ tớ bà ha. An vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều đi ra, bạt đà dạ, tớ bà ha.

(Tùy theo dõi thời hạn được chấp nhận, tụng 7, 21, 49 hoặc 108 biến)

– Cúi vái Quán Âm đại bi căn nhà,

Nguyện lực sâu sắc dày chừng quần sinh.

Nghìn tay kể từ bi luôn luôn cứu giúp gian khổ.

Nghìn đôi mắt trí tuệ thông thường ban vui sướng.

– Mật ngữ phô bày vô thiệt ngữ,

Tâm kể từ khơi dậy thân thuộc vô tâm.

Giúp con cái trở nên tựu những ước nguyện,

Vĩnh viễn dứt trừ những chướng duyên.

– Nam-mô Đại kể từ, Đại bi, cứu giúp gian khổ, cứu giúp nàn, Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

Không truy thăm dò vượt lên trước khứ,

Không ước vọng sau này.

Quá khứ tiếp tục qua quýt rồi,

Tương lai lại không đến.

Chỉ với pháp thời điểm hiện tại,

Tuệ quán đó là phía trên.

Không động, ko lung lắc.

Hãy thực hành thực tế như thế!

Không một ai biết trước

Cái bị tiêu diệt đến thời điểm nào;

Tử thần với đợi đâu,

Làm sao điều đình được.

Vì vậy cho nên nỗ lực,

Tinh tấn xuyên suốt ngày đêm,

Tỉnh thức từng khoảng thời gian,

An trụ vày chánh niệm.

Như vậy mới nhất xứng đáng

Người biết sinh sống 1 mình,

Người ấy tiếp tục tôn vinh

Đạo nhiệm mầu vô thượng.

Con nguyện hồi phía toàn bộ công đức con cái thực hiện được vô vượt lên trước khứ, thời điểm hiện tại nằm trong vị lai nghiêm túc những cõi Tịnh chừng từng 10 phương nằm trong cho tới từng pháp giới bọn chúng sinh đồng nguyện vãng sinh, đồng trở nên Phật đạo.

Con van lơn hồi phía toàn bộ công đức con cái thực hiện được vô vượt lên trước khứ, thời điểm hiện tại và vị lai cho tới Vô Thượng Bồ Đề.

12. TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô bờ thệ nguyện độ

Phiền óc vô vàn thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học tập.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện trở nên.

1.Nguyện đời đời kiếp kiếp bọn chúng con cái luôn luôn sớm tu học tập theo dõi Chánh Pháp, luôn luôn được minh sư thiện hữu sát cánh dẫn dắt , luôn luôn gặp gỡ Pháp tu phù phù hợp với bản thân, luôn luôn tu tập luyện tinh anh tấn với đại trí huệ , duyên lành lặn cho tới con cái được đắc Thiền, đắc Thánh.

2.Nguyện cho tới bọn chúng con cái đều thanh tịnh thân thuộc khẩu ý, thực hiện được thập thiện, siêng tu 37 phẩm trợ đạo, tứ biện lục thông đều được tự động bên trên như yêu cầu, tứ đẳng thập chừng thỏa mãn, là bậc bất thối fake luôn luôn hành đạo Bồ tát, vãng sinh Tịnh Độ, một đường thẳng liền mạch tiến bộ cho tới hội chứng đắc Niết Bàn giấy.

3.Nguyện cho tới con cái chừng được cho tới vô lượng bọn chúng sinh đều đạt được đạo đức nghề nghiệp, thiền toan, giác ngộ, giải bay thỏa mãn.

4.Nguyện cho tới bọn chúng con cái đạt được tâm như tâm Quan thế âm nhân tình tát, nguyện đồng nguyện A Di Đà Phật, Đại Trí như Văn thù hằn Sư Lợi Bồ Tát, Thuyết pháp như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Con van lơn nương tựa Phật,

Bậc Phước Trí Viên Thành,

Cầu toàn bộ bọn chúng sanh

Giác ngộ, vạc tâm lành lặn. (1 lạy)

Con van lơn nương tựa Pháp,

Nguồn tuệ giác, kể từ bi,

Cầu toàn bộ bọn chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ mối cung cấp tâm. (1 lạy)

Con van lơn nương tựa Tăng,

Đoàn thể sinh sống an vui sướng,

Cầu toàn bộ bọn chúng sanh

Xem thêm: khách sạn sầm sơn gần biển

Hòa ăn ý, mếm mộ nhau. (1 lạy)

Nam tế bào tận hư vô, đổi mới pháp giới, vượt lên trước hiện tại, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trú Tam bảo.

XONG.