từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số tròn trăm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số tròn trăm

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Nêu những số tròn trĩnh trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Phương pháp giải:

Xem lại những số tròn trĩnh trăm nhập bảng tại phần “Khám phá”.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trĩnh trăm kể từ 100 cho tới 1 000 là:  

• 100 (đọc là 1 trong trăm);                              • 200 (đọc là nhị trăm);

• 300 (đọc là tía trăm);                                • 400 (đọc là tư trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là 1 trong nghìn) .

Bài 2

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp nhập dù với lốt “?”.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm một trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trĩnh trăm theo dõi trật tự tăng dần dần.

b) Đếm ít hơn 1 trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trĩnh trăm theo dõi trật tự hạn chế dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp nhập dù với lốt “?”.

Rô-bốt xếp 100 loại cây bút chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào loại cây bút chì?

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được thường ngày, kể từ cơ mò mẫm đươc số loại cây bút chì thường ngày Rô-bốt xếp được bằng phương pháp “đếm theo dõi số trăm”.

Chẳng hạn, loại nhị Rô-bốt xếp được 3 thùng, tuy nhiên từng thùng với 100 loại cây bút chì, bởi vậy, loại nhị Rô-bốt xếp được 300 loại cây bút chì.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

HĐ2

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp nhập dù với lốt “?”.

Phương pháp giải:

Đếm thêm một chục hoặc 10 đơn vị chức năng rồi viết lách những số tròn trĩnh chục theo hướng mũi thương hiệu theo dõi trật tự tăng dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong những hình rồi viết lách số ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 luyện 2)

Điền số phù hợp nhập dù với lốt “?”.

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ theo dõi số tròn trĩnh chục.

Phương pháp giải:

Có thể điểm số tầng kẹo với trong những lọ (mỗi tầng ứng với tầm 10 viên kẹo như nhập hình loại nhất, kể từ cơ ước tính được số viên kẹo với trong những lọ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy:

- Lọ loại nhất có một tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhất có tầm khoảng 10 viên kẹo.

- Lọ loại nhị với 2 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại nhị có tầm khoảng đôi mươi viên kẹo.

- Lọ loại tía với 3 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tía có tầm khoảng 30 viên kẹo.

- Lọ loại tư với 5 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại tư có tầm khoảng 50 viên kẹo.

- Lọ loại năm với 10 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do cơ, lọ loại năm có tầm khoảng 100 viên kẹo.

Xem thêm: quê bác hồ ở đâu

Vậy tớ với sản phẩm như sau:

Loigiaihay.com