trạng từ đứng ở đâu

Trạng kể từ (hay thường hay gọi là phó từ- Adverb) là kể từ loại đặc biệt hoặc được dùng và xuất hiện nay nhập đa số những câu giờ Anh. Cùng trung tâm Anh ngữ Oxford English Uk Vietnam mò mẫm hiểu một trong những kỹ năng về loại kể từ này nhập quy trình học tập giờ anh nhé: 

1. Định nghĩa:

Trạng kể từ là kể từ dùng làm trượt nghĩa cho tới động kể từ, tính kể từ, một trạng kể từ không giống hoặc cho tất cả câu.
Vị trí: Trạng kể từ thông thường đứng trước kể từ hoặc mệnh đề nhưng mà nó cần thiết trượt nghĩa. Nhưng cũng tùy tình huống lời nói nhưng mà ngưới tớ hoàn toàn có thể bịa nó đứng sau hoặc cuối câu.

Bạn đang xem: trạng từ đứng ở đâu

2. Phân loại trạng từ

Trạng kể từ hoàn toàn có thể được phân loại theo dõi nghĩa hoặc theo dõi địa điểm của bọn chúng nhập câu. Tuỳ theo dõi ý nghĩa sâu sắc bọn chúng biểu diễn miêu tả, trạng kể từ hoàn toàn có thể được phân loại thành

2.1. Trạng kể từ chỉ phương pháp (manner)

Diễn miêu tả phương pháp một hành vi được tiến hành đi ra sao? dùng làm vấn đáp những thắc mắc với How?Ví dụ: He runs fast. She dances badly. I can sing very well

Vị trí của trạng kể từ chỉ cơ hội thức thông thường đứng sau động kể từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như đem tân ngữ).

Ví dụ: She speaks well English. [không đúng]. She speaks English well. [đúng] I can play well the guitar. [không đúng] I can play the guitar well. [đúng]

2.2. Trạng kể từ chỉ thời hạn (Time)

Diễn miêu tả thời hạn hành vi được tiến hành, dùng làm vấn đáp với thắc mắc WHEN? (Khi nào?)
Các trạng kể từ chỉ thời hạn thông thường được đặt tại cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh)
Ví dụ: I want to lớn bởi the exercise now! She came yesterday. Last Monday, we took the final exams.

2.3. Trạng kể từ chỉ gia tốc (Frequency):

Diễn miêu tả cường độ thông thường xuyên của một hành vi, dùng làm vấn đáp thắc mắc HOW OFTEN? và được bịa sau động kể từ "to be" hoặc trước động  kể từ chủ yếu.
Ví dụ: John is always on time He seldom works hard.

2.4. Trạng kể từ chỉ xứ sở (Place)

Diễn miêu tả hành vi biểu diễn miêu tả điểm nào là , ở đâu hoặc xa gần thế nào là, dùng làm vấn đáp cho tới thắc mắc WHERE?
Một số trạng kể từ xứ sở phổ biến là here, there ,out, away, everywhere, somewhere... above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa cách, ngoài, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua).
Ví dụ: I am standing here. She went out.

2.5. Trạng kể từ chỉ cường độ (Grade)

Diễn miêu tả cường độ, cho thấy thêm hành vi ra mắt mà đến mức phỏng nào là, thông thường những trạng kể từ này được đứng trước những tính kể từ hay 1 trạng kể từ không giống rộng lớn là người sử dụng với động từ:
Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for bu to lớn follow. She can dance very beautifully.

Một số trạng kể từ cường độ thông thường gặp: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).

2.6. Trạng kể từ chỉ con số (Quantity)

Diễn miêu tả con số (ít hoặc nhiều, một, nhị ... lượt...)
Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice.

2.7. Trạng kể từ nghi kị vấn (Questions)

là những trạng kể từ hàng đầu câu dùng làm căn vặn, gồm: When, where, why, how: Các trạng kể từ xác định, phủ lăm le, phỏng đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi).
Ví dụ: When are you going to lớn take it? Why didn't you go to lớn school yesterday?

2.8. Trạng kể từ contact (Relation)

là những trạng kể từ dùng làm nối nhị mệnh đề cùng nhau. Chúng hoàn toàn có thể biểu diễn miêu tả vị trí (where), thời hạn (when) hoặc lí bởi (why):
Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born.

 3. Trạng kể từ đem công cộng cơ hội ghi chép với tính từ

Nhiều tính kể từ và trạng kể từ nhập giờ Anh đem cơ hội ghi chép tương tự động nên là cần phụ thuộc vào cấu hình và địa điểm của bọn chúng nhằm xác lập coi đâu là tính kể từ và đâu là trạng kể từ.
Ví dụ: A hard worker works very hard. A late student arrived late.

Chú ý: Một số tính và trạng kể từ đem cơ hội ghi chép và hiểu giống như nhau:

Adjectives

Adverbs

fast

fast

only

only

late

late

pretty

pretty

right

right

short

short

sound

sound

hard

hard

fair

fair

even

even

cheap

cheap

early

early

much

much

Xem thêm: em bé khỏe em bé ngoan

little

little

4. Cách tạo hình trạng kể từ.

Tính kể từ + -ly : Phần rộng lớn trạng kể từ chỉ thể cơ hội đem hể được xây dựng bằng phương pháp thêm -ly nhập tính từ:

 • Quick -quickly
 • Kind - kindly
 • Bad - badly
 • Easy - easily

5. Vị trí của trạng kể từ.

5.1. Trước động kể từ thông thường (nhất là những trạng kể từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom....)

 • VD: They often get up at 6am.

5.2. Giữa trợ động kể từ và động kể từ thường

 • VD: I have recently finished my homework.
 • TĐT   adv          V

 5.3. Sau động kể từ "to be/seem/look"...và trước tính từ: "tobe/feel/look"... + adv + adj

 • Ex: She is very nice.
 • Adv  adj

 5.4. Sau “too”: V(thường) + too + adv

 • VD: The teacher speaks too quickly.

5.5. Trước “enough” : V + adv + enough

 • VD: The teacher speaks slowly enough for us to lớn understand.

5.6. Trong cấu hình so sánh....that: V + so sánh + adv + that

 • VD: Jack drove so sánh fast that he caused an accident.

5.7. Đứng cuối câu

 • VD: The doctor told bu to lớn breathe in slowly.

5.8. Trạng kể từ cũng thông thường đứng 1 mình ở đầu câu,hoặc thân thiện câu và cơ hội những bộ phận không giống của câu vị vết phẩy(,)

 • VD: Last summer, I came back my home page country
 • My parents had gone to lớn bed when I got home page.

Trạng kể từ trượt nghĩa cho tới kể từ loại nào là thì cần đứng ngay gần kể từ loại ấy. Quy tắc này thông thường được gọi là Quy tắc "cận kề".

VD: She often says she visits her grandmother. (Often trượt nghĩa cho tới "says"). She says he often visits her grandmother. (Often trượt nghĩa cho tới "visits")

Trạng kể từ chỉ thời hạn nhập trường hợp thông thường nên được sắp xếp nó ở cuối câu (như vậy đặc biệt không giống với giờ Việt).
VD: We visited our grandmother yesterday. I took the exams last week.

Trạng kể từ ko được đặt/dùng thân thiện Động kể từ và Tân ngữ.
VD: He speaks English slowly. He speaks English very fluently.

Một Lúc có không ít trạng kể từ nhập một câu, địa điểm của trạng kể từ nằm tại vị trí cuối câu sẽ sở hữu trật tự ưu tiên như sau: [ Nơi vùng - Cách thức - Tần suất - Thời gian]

Chủ ngữ

Nơi chốn

Cách thức

Tần suất

Thời gian

/động từ

/địa điểm

by plane

everyday

yesterday

I went

to Bankok

by jet plane

once a week

last month

I walked

to the library

   

last year

He flew

to London

     


Những trạng kể từ chỉ phẩm hóa học cho tất cả một câu như Luckily, Fortunately, Eventually, Certainly hoặc Surely ... thông thường được đặt tại đầu từng câu.

VD: Certainly, they will be here this afternoon. Luckily, she didn't live where the war broke out in 1914-1918.

6. Hình thức đối chiếu của trạng từ

Xem bài bác câu so sánh sánh

VD: He ran as fast as his close friend. I've been waiting for her longer phàn nàn you

Cũng như tính kể từ, Trạng kể từ cũng đều có mẫu mã đối chiếu kép:
VD: We are going more and more slowly. He is working harder and harder.

Xem thêm: út nhị sinh năm bao nhiêu

Chú ý: Trong đối chiếu Hơn-Kém và đối chiếu Cực cung cấp, không giống với tính kể từ, trạng kể từ kết thúc đẩy vị đuôi - ly (ending by - ly) sẽ tiến hành đối chiếu như tính từ khá nhiều âm (hai âm trở lên) tiết.

 • Quickly - more quickly - most quickly
 • Beautiful - more beautifully - most beautifully

Để tham ô khảo các khóa học và hiểu biết thêm cụ thể hãy contact với bọn chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, CG cầu giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: [email protected]