toán lớp 5 trang 73 74

Giải Toán lớp 5: Tỉ số Phần Trăm mang đến đáp án, hướng dẫn giải cụ thể 3 bài xích luyện vô SGK Toán 5 trang 73, 74. Đồng thời, còn tổ hợp toàn cỗ lý thuyết cần thiết, canh ty những em nắm rõ kỹ năng.

Với tiếng giải cụ thể, trình diễn khoa học tập, còn khiến cho những em học tập sinh lớp 5 rèn luyện khả năng giải thiệt chất lượng. Đồng thời, cũng canh ty thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án bài xích Tỉ số Phần Trăm của Chương 2. Mời thầy cô và những em nằm trong tìm hiểu thêm bài xích viết:

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Bài 1: 15%, 12%, 32%

Bài 2: 95%.

Bài 3: a) 54%; b) 46%

Hướng dẫn giải bài xích luyện Toán 5 trang 74

Bài 1

Viết (theo mẫu):

\dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.

Mẫu \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\%

Gợi ý đáp án:

\dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\%;

\dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% ;

\dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% .

Bài 2

Kiểm tra thành phầm một xí nghiệp sản xuất, người tao thấy cứ tầm 100 thành phầm thì đem 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Phần Trăm tổng số thành phầm của phòng máy?

Gợi ý đáp án:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp số Phần Trăm vô tổng số thành phầm của phòng máy là:

\displaystyle {{95} \over {100}} = 95\%

Vậy số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm của phòng máy

Đáp số: 95%.

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm của phòng máy

Bài 3

Một vườn cây đem 1000 cây, vô cơ đem 540 cây lấy mộc và còn sót lại là cây ăn trái khoáy.

a) Số cây lấy mộc cướp từng nào Phần Trăm tổng số kilomet vô vườn?

Xem thêm: nêu tác dụng của biện pháp tu từ

b) Tỷ số Phần Trăm của số kilomet ăn trái khoáy và số kilomet vô vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy mộc cướp số Phần Trăm tổng số kilomet vô vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn đem số kilomet ăn trái khoáy là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số Phần Trăm của số kilomet ăn trái khoáy và số kilomet vô vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là 100m2, vô cơ đem 25m2 trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là 25 : 100 hoặc \dfrac{25}{100}.

Ta viết: \dfrac{25}{100}= 25%

Đọc là: nhì mươi lăm Phần Trăm.

Ta nói: Tỉ số Phần Trăm của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là 25\%; hoặc: Diện tích trồng hoả hồng cướp 25% diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường đem 400 học viên, vô cơ đem 80 học viên xuất sắc. Tìm tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là:

80 : 400 hoặc \dfrac{80}{400}

Xem thêm: sắp đến tháng thử que có lên 2 vạch không

Ta có: 80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}= 20%.

Ta cũng thưa rằng: Tỉ số Phần Trăm của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là 20%; hoặc: Số học viên xuất sắc cướp 20% số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho biết thêm cứ 100 học viên của toàn ngôi trường thì đem trăng tròn học viên xuất sắc.