toán lớp 4 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 160

Video chỉ dẫn giải

Viết theo dõi mẫu:

Phương pháp giải:

Để phát âm hoặc ghi chép những số bất ngờ tớ phát âm hoặc ghi chép kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; đôi mươi 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp giải:

Xác tấp tểnh coi những chữ số nằm trong sản phẩm này rồi ghi chép số trở thành tổng.

Lời giải chi tiết:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = đôi mươi 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số sau và nêu rõ rệt chữ số 5 trong những số nằm trong sản phẩm này, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Phương pháp giải:

- Để phát âm những số bất ngờ tớ phát âm kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ ngược quý phái nên.

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn.

- Lớp ngàn bao gồm sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn.

- Lớp triệu bao gồm sản phẩm triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm ngàn triệu.

Lời giải chi tiết:

a) 67 358 phát âm là: Sáu mươi bảy ngàn phụ thân trăm năm mươi tám.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

+) 851 904 phát âm là: Tám trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn chín trăm linh tư.

Xem thêm: khó dỗ dành truyện chữ

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

+) 3 205 700 phát âm là Ba triệu nhị trăm linh năm ngàn bảy trăm.

    Chữ số 5 nằm trong sản phẩm ngàn, lớp ngàn.

+) 195 080 126 phát âm là: Một trăm chín mươi lăm triệu ko trăm tám mươi ngàn một trăm nhị mươi sáu.

Chữ số 5 nằm trong sản phẩm triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 vô số 103 nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 vô số 1379 nằm trong hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 vô số 8932 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 vô số 13 064 nằm trong sản phẩm nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 vô số 3 265 910 thuộc sản phẩm triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Trong sản phẩm số bất ngờ, nhị số thường xuyên rộng lớn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị chức năng ?

b) Số bất ngờ nhỏ bé nhất là số này ?

c) Có số bất ngờ lớn số 1 ko ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Dựa vô lí thuyết về sản phẩm số bất ngờ.

Lời giải chi tiết:

a) Trong sản phẩm số bất ngờ, nhị số thường xuyên rộng lớn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

b) Số bất ngờ nhỏ bé nhất là số 0.

c) Không với số bất ngờ này lớn số 1, vì như thế thêm một vô bất kể số này cũng rất được số bất ngờ ngay tắp lự sau số bại liệt.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhằm có:

a) Ba số bất ngờ liên tiếp:

67 ; ...; 69.                            798; 799;...                        ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ...                               98; ...;102.                          ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ...                              199 ;...; 203.                      ...; 999; 1001

Phương pháp giải:

- Hai số bất ngờ thường xuyên rộng lớn hoặc kém cỏi nhau 1 đơn vị chức năng.

- Hai số chẵn (hoặc nhị số lẻ) thường xuyên rộng lớn hoặc kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

Xem thêm: tuổi trẻ của tôi mười tám hai mươi

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Loigiaihay.com