toán lớp 4 trang 151

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhì số là 85. Tỉ số của nhì số là \(\dfrac{3}{8 }\). Tìm nhì số bại.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bé bỏng bao gồm 3 phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm 8 phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách cho tới hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé bỏng và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần đều nhau là:

\(8 - 3 = 5\) (phần)

Số bé bỏng là: 

\(85 : 5 × 3 = 51\)

Số rộng lớn là: 

\(51 + 85 = 136\)

              Đáp số: Số bé: \(51\);

                          Số lớn: \(136\). 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Người tớ sử dụng số đèn điện màu sắc nhiều hơn nữa số đèn điện white là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được tỉ số đèn điện màu sắc bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số đèn điện white.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần tự nhau

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách cho tới hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé) và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần đều nhau là:

\(5 - 3 = 2\) (phần)

Số đèn điện white là:

\(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số đèn điện màu sắc là:

\(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

           Đáp số: \(375\) đèn điện trắng;

                        \(625\) đèn điện màu sắc.

Xem thêm: tải nhạc từ youtube về điện thoại

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A đem \(35\) học viên và lớp 4B đem \(33\) học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn nữa lớp 4B là \(10\) cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số kilomet như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số học viên của nhì lớp.

- Tìm số kilomet từng học viên trồng được = hiệu số kilomet của nhì lớp : hiệu số  học viên.

- Số cây lớp 4A trồng = số cây từng học viên trồng được x số học viên của lớp 4A.

- Số cây lớp 4B trồng = số kilomet lớp 4A trồng \(- 10\) cây.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Lớp 4A nhiều hơn nữa lớp 4B số học viên là:

\(35 - 33 = 2\) (học sinh)

Số cây từng học viên trồng là:

\(10 : 2 = 5\) (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

\(5 × 35 = 175\) (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

\(175 - 10 = 165\) (cây)

                Đáp số: Lớp 4A: \(175\) cây;

                             Lớp 4B: \(165\) cây.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu câu hỏi rồi giải toán theo đuổi sơ đồ gia dụng sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ đồ gia dụng mò mẫm tỉ số và hiệu của nhì số, tiếp sau đó nêu câu hỏi phù hợp.

- Giải bài bác toán:

 1. Tìm hiệu số phần tự nhau

2. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách cho tới hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm số bé bỏng và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu câu hỏi như sau:

Hai số hiệu tự \(72\). Tỉ số của nhì số bại là \(\dfrac{5}{9 }\). Tìm nhì số bại.

Giải

Theo sơ đồ gia dụng, hiệu số phần đều nhau là:

 \(9 - 5 = 4\) (phần)

Số bé bỏng là:

\(72 : 4 × 5 = 90\)

Số rộng lớn là:

\(90 + 72 = 162\)

Xem thêm: surprise đi với giới từ gì

                  Đáp số: Số bé: \(90\);

                                 Số lớn: \(162\).

Loigiaihay.com