toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Video chỉ dẫn giải

Trong những quy tắc tính sau, quy tắc tính nào là thực hiện đúng?

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 6} + {1 \over 3} = {{5 + 1} \over {6 + 3}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 6} - {1 \over 3} = {{5 - 1} \over {6 - 3}} = {4 \over 3}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 6} \times {1 \over 3} = {{5 \times 1} \over {6 \times 3}} = {5 \over {18}}; \cr 
& d)\,\,{5 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 3} \times {5 \over 6} = {{1 \times 5} \over {3 \times 6}} = {5 \over {18}} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc sau:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số tớ quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nhân nhì phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân chia nhì phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Phép tính c) trúng.

Phép tính a), b) sai vì như thế ham muốn nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số, rồi nằm trong (hoặc trừ) nhì phân số đang được quy đồng khuôn mẫu số.

Phép tính d) sai vì như thế ham muốn phân chia một phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6};\,\,\, \cr 
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6}; \cr 
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia thì tớ tính thứu tự kể từ trái ngược sang trọng cần.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 1 \times 1}}{{2 \times 4 \times 6}} = \frac{1}{{48}}$

b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}:\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{6}{1} = \frac{{1 \times 1 \times 6}}{{2 \times 4 \times 1}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2}:\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 4 \times 1}}{{2 \times 1 \times 6}} = \frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}$

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức đem những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ triển khai quy tắc tính nhân, phân chia trước, triển khai quy tắc nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4} = {5 \over 6} + {1 \over 4}  = {{10} \over {12}} + {3 \over {12}} = {{13} \over {12}} \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4} = {5 \over 2} + {1 \over {12}}  = {{30} \over {12}} + {1 \over {12}} = {{31} \over {12}} \cr}  \) 

\( \displaystyle c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} = {5 \over 2} - {1 \over 3} \times {4 \over 1} \)

\( \displaystyle = {5 \over 2} - {4 \over 3} \)\( \displaystyle= {{15} \over 6} - {8 \over 6} = {7 \over 6} \) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: cấu trúc câu điều kiện loại 1

Người tớ cho 1 vòi vĩnh nước chảy nhập bể chưa xuất hiện nước. Lần loại nhất chảy nhập \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể, đợt loại nhì chảy nhập thêm thắt \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể. Hỏi còn bao nhiêu phần của bể chưa xuất hiện nước?

Phương pháp giải:

- Coi bể nước khi đẫy nước là \(1\) đơn vị chức năng.

- Tính số phần bể đang được đem nước = số phần nước chảy nhập bể đợt loại nhất \(+\) số phần nước chảy nhập bể đợt loại nhì.

- Số phần bể chưa xuất hiện nước = \(1-\) số phần bể đang được đem nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần loại nhất: \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể

Lần loại nhì chảy thêm: \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể

Còn lại: .... phần bể?

Bài giải

Coi bể nước khi đẫy nước là \(1\) đơn vị chức năng.

Số phần bể đem nước là:

\( \displaystyle {3 \over 7} + {2 \over 5} = {{29} \over {35}}\) (bể)

Số phần bể còn sót lại ko chứa chấp nước là: 

                                         $1 - \frac{{29}}{{35}} = \frac{{35}}{{35}} - \frac{{29}}{{35}} = \frac{6}{{35}}$ (bể)

                  Đáp số: \( \displaystyle{6 \over {35}}\) bể.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một kho chứa chấp \(23\; 450kg\) coffe. Lần đầu mang ra \(2710kg\) coffe, đợt sau mang ra gấp hai lần thứ nhất. Hỏi nhập kho còn sót lại từng nào ki-lô-gam coffe ?

Phương pháp giải:

- Tính số coffe mang ra đợt sau = số coffe mang ra lần thứ nhất \(\times\; 2\).

- Tính số coffe mang ra nhì đợt = số coffe mang ra lần thứ nhất \(+\) số coffe mang ra đợt sau.

- Tính số coffe còn sót lại = số coffe thuở đầu \(-\) số coffe mang ra nhì đợt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Kho chứa: 23 450 kilogam cà phê

Lần đầu lấy ra: 2710kg

Lần sau lấy: gấp hai đợt đầu

Còn lại: ....kg?

Bài giải

Lần sau đang được mang ra số ki-lô-gam coffe là:

\(2710 × 2 = 5420\; (kg)\)

Cả nhì đợt đang được lấy ra số ki-lô-gam coffe là:

\( 2710 + 5420 = 8130 \;(kg) \)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam coffe là:

Xem thêm: phim avatar 2 lịch chiếu

\(23 450 – 8130 = 15 320\; (kg)\)

                                      Đáp số: 15 320 kilogam cà phê

Loigiaihay.com