tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là khuôn sách vở được dùng phô phát triển thành trong những tổ chức triển khai, phòng ban, đoàn thể, công ty. Dưới phía trên, LuatVietnam tiếp tục trình làng một số trong những khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư phổ cập, vận dụng trong vô số tình huống.

Bạn đang xem: tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn bạn dạng được dùng làm trình diễn, khuyến nghị với cấp cho bên trên một vụ việc hoặc phê chuẩn chỉnh một căn nhà trương, quyết sách nào là ê nhằm xin xỏ tóm lại, chỉ huy của cấp cho bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi ví dụ không giống nhau, nhập ê khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là khuôn sách vở được dùng kha khá phổ cập. Đây là khuôn giấy má được những đơn vị chức năng, phòng ban, tổ chức triển khai lập rời khỏi và trình lên phòng ban cấp cho bên trên nhằm trình về sự tương hỗ kinh phí đầu tư dùng nhập việc làm nào là ê của phòng ban.

Trong Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư cần thiết nêu rõ rệt nguyên do, mục tiêu của việc xin xỏ kinh phí đầu tư, nút kinh phí đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các khuyến nghị không giống.

mai to tướng trinh tiết xin xỏ kinh phi
Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được dùng phổ cập trong những phòng ban, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư nhập một số trong những ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ theo đuổi Quyết ấn định......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ nhập tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do yêu cầu quan trọng cần (lý tự xin xỏ kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... xin xỏ căn nhà trương được dùng kinh phí đầu tư nhập việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ao ước sự kiểm tra và đồng ý của phòng ban cấp cho trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư dành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban hướng dẫn ……………….

Căn cứ theo đuổi Quyết ấn định ………………… của Công ty.

Căn cứ theo đuổi tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] xin xỏ trình lên …………… xin xỏ căn nhà trương được dùng kinh phí đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính đề xuất Ban hướng dẫn Công ty tạo nên ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: răng em nhớ anh rồi

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá bán (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ao ước có được sự đồng ý kể từ Ban hướng dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ rệt chúng ta tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin xỏ kinh phí đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã .................

Căn cứ ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự gửi gắm dự trù chi ngân sách non nước năm ........

Căn cứ nhập tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do yêu cầu cấp cho thiết rất cần được sắm sửa vũ khí, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo thị xã ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ........... xin xỏ căn nhà trương dùng kinh phí đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... tiến hành sắm sửa vũ khí, hạ tầng vật hóa học ví dụ như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ao ước sự kiểm tra đồng ý của Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo thị xã ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số chú ý khi ghi chép Tờ trình xin xỏ kinh phí

- Thể hiện tại rõ rệt yêu cầu khuyến nghị và mong ước được cấp cho kinh phí đầu tư nhập tổ chức;

- Thể hiện tại nhập tính quan trọng của việc sắm sửa trang vũ khí. Từ ê đáp ứng hiệu suất cao so với yêu cầu dùng của đơn vị chức năng. Các trang vũ khí này cần phải chuẩn bị là yêu cầu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác làm việc bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: hình ảnh chúc ngày mới cho người yêu

- Các nội dung hỗ trợ cần đúng chuẩn, thể hiện tại rõ rệt yêu cầu cấp cho duyệt kinh phí đầu tư mang đến mục tiêu sắm sửa ví dụ.

- Phải đem nguyên do thuyết phục mang đến việc xin xỏ kinh phí đầu tư và trình diễn ví dụ số chi phí cần thiết tương hỗ, xin xỏ cấp cho. Xác ấn định những vũ khí, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị mang đến tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua quýt về giá bán tài chính từng vũ khí dựa vào đo lường, bằng vận yêu cầu sắm sửa.

Trên đấy là một số trong những khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được sử dụng phổ cập. Nếu còn yếu tố vướng vướng, độc giả sung sướng lòng tương tác 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.