tìm số tự nhiên x biết

Khách

Khách

Bạn đang xem: tìm số tự nhiên x biết

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

tam nguyenduc

Pham Trong Bach

huytonyhuy

๖ۣۜทջọ☪ ☪ųՇℯ ทɦ¡ ทɦỉ❤ঔ

Xem thêm: phim chiếu rạp chị chị em em

Hoàng Ngọc Khánh

Công chỉ bảo Long

Pham Trong Bach

Xem thêm: cách lấy video tiktok không có logo

nguyễn thị hà phương

Vũ Anh Thư

Nguyễn Quỳnh Chi

Bài 1. Biểu trình diễn những hiệu sau trở thành tổng rồi tính:a) ( ) 23 12−− b) ( ) 43 53−−c) ( ) ( ) 15 17 − − − d) 14 trăng tròn −Bài 2. Tính nhanha) (2354 − 45) − 2354 b) (−2009) −(234 − 2009)c) (16 + 23) + (153−16 − 23)Bài 3. Tìm số nguyên vẹn x, biết:a) ( ) 3155x −=−− b) 14 32 26 x − − + = −c) x + (−31) −(−42) = −45 d) (−12) −(13− x) = −15− (−17).Bài 4: Tìm x biết:a, ( ) 2670x −−−= . b, ( ) ( ) 7 5 3 x + = − + − ....Đọc tiếpBài 1. Biểu trình diễn những hiệu sau trở thành tổng rồi tính:a) ( ) 23 12−− b) ( ) 43 53−−c) ( ) ( ) 15 17 − − − d) 14 trăng tròn −Bài 2. Tính nhanha) (2354 − 45) − 2354 b) (−2009) −(234 − 2009)c) (16 + 23) + (153−16 − 23)Bài 3. Tìm số nguyên vẹn x, biết:a) ( ) 3155x −=−− b) 14 32 26 x − − + = −c) x + (−31) −(−42) = −45 d) (−12) −(13− x) = −15− (−17).Bài 4: Tìm x biết:a, ( ) 2670x −−−= . b, ( ) ( ) 7 5 3 x + = − + − . c, ( ) 11811x −=−− .d, 30 + (32 − x) =10 . e, x +12 + (−5) = −18 . g, 3− x = −21−(−9) .Bài 5. Tìm số nguyên vẹn x, biết:a) x − 43 = (35− x) − 48 b) 305− x +14 = 48+ ( x − 23)c) −( x − 6 +85) = ( x + 51) − 54 d) −(35− x) − (37 − x) = 33− xBài 6.Tính tổng đại số sau đó 1 cơ hội phù hợp lía) 7 −8 + 9 −10 +11−12 +...+ 2009 − 2010b) −1− 2 − 3− 4 −...− 2009 − 2010c) 1− 3− 5 + 7 + 9 −11−13+15 +....+ 2017 − 2019 − 2021+ 2023Bài 7. Điền số phù hợp vô bảng saua 13 5 − 12− 10 − 10 − 12b 21 3 17 − 10 − 10 − 12−a + b −8 8Bài 8. Tính nhanha) 215+ 43+ (−215) + (−25) b) (−312) + (−327) + (−28) + 27c) (134 −167 + 45) − (134 + 45)Bài 9. So sánha) 125 và 125+ (−2) b) −13 và (−13) + 7 c) −15 và (−15) + (−3)Bài 10. Điền số phù hợp vô bảng sau:a 3− 7− 8 0b 8 −16 23 −27ab−a−b−…………………………….……….Hết………………………………