tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án trúng A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi kị vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua loa.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi tiếp tục nghịch tặc thật nhiều tennis từ thời điểm cách đây vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi tiếp tục ở chống tập luyện thể thao vô Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy chúng ta ở ê.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko chất vấn công ty chúng tôi về bài bác tập luyện sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua loa chúng ta ngủ đem ngon không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct khuông of the verbs to lớn complete the conversation.

(Viết dạng trúng của động kể từ nhằm hoàn thành xong bài bác đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng nghi kị vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin xin chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin xin chào, Nick. Quý khách hàng tiếp tục mang 1 ngày vào buổi tối cuối tuần đảm bảo chất lượng đẹp nhất chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt vời lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã chuồn câu cá với phụ thân. Còn chúng ta thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang mang 1 ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? Quý khách hàng đã từng gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đang đi tới viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân người sử dụng bữa bên trên nhà hàng quán ăn yêu thương mến của tôi.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn đem coi trận đấu đá bóng vô Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương mến của tôi tiếp tục ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc theo dõi group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào buổi tối cuối tuần trước.)

Example:

Xem thêm: con khỉ tiếng anh là gì

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó chúng ta đem nghịch tặc thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, đem chứ, và bản thân đặc biệt mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý khách hàng đã từng gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó chúng ta đem nghịch tặc thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, đem chứ, và bản thân đặc biệt mệt mỏi luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý khách hàng đã từng gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi tiếp tục đá bóng với những người dân láng giềng của tôi bên trên Sảnh chuyển động. Chúng tôi đã mang 1 trận đấu đá bóng tuyệt hảo.)

B: What was the result?

(Kết trái khoáy thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng đẹp nhất. Còn chúng ta thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang mang 1 ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã mang 1 buổi tiệc nướng vô khu dã ngoại công viên ngay gần mái ấm.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn đem thả diều không? Cuối tuần trước đó trời đem gió máy đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, đem chứ. Mình tiếp tục đem thật nhiều nụ cười. Cuối tuần trước đó của doanh nghiệp thế nào?)

C: I came back my hometown to lớn visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình tiếp tục tắm với lũ trẻ em ở ê. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe có vẻ như sung sướng đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng hình ảnh và lựa chọn đáp án trúng.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try to lớn get up early to lớn tự some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe pháo ở trên đây.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại chuồn. Ngoài trời đem gió máy.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của doanh nghiệp chuồn nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy Lúc đem cháy.)

5. Try to lớn get up early to lớn tự some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm tập luyện thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what to lớn tự and what not to lớn tự at the thể hình.

(Nói với chúng ta em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống tập luyện thể hình.)

GYM RULES

(Quy tấp tểnh bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không thưa to lớn.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen to lớn the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn chúng ta.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc húp vô chống tập luyện.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: xem người theo dõi trên facebook

4. 

5.

6.