tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 16 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.) 

1. Where's the post office?                                

(Bưu năng lượng điện ở đâu?)

It's opposite the stadium.                      

(Nó đối lập sảnh hoạt động.)

2. Where's the cinema?                          

(Rạp chiếu phim ở đâu?)

It's next đồ sộ the post office.                 

(Nó kế tiếp mặt mày bưu năng lượng điện.)

3. Where's the supermarket?                  

(Siêu thị ở đâu?)

It's on the corner of the street.      

(Nó phía trên góc lối.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then ask and answer.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b. Sau bại căn vặn và vấn đáp.) 

1. Where's the cinema?

a. It's opposite the museum.

b. It's opposite the library.

2. Where's the restaurant?

a. It's next đồ sộ the supermarket.

b. It's next đồ sộ the stadium.

3. Where's the park?

a. It's on the corner of the street.

b. It's at the kết thúc of the street.

Lời giải chi tiết:

1. b

(Rạp chiếu phim ở đâu? Nó đối lập tủ sách.)

2. b

(Nhà sản phẩm ở đâu? Nó kế tiếp mặt mày sảnh hoạt động.)

3. a

(Công viên ở đâu? Nó phía trên góc tuyến phố.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.) 

How can we get there?

(Chúng tớ hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

Where's the park?                               

(Công viên ở đâu?)

It's not very far.                                   

(Nó ko xa cách.)

How can we get there?

(Chúng tớ hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can go on foot.                              

(Chúng tớ hoàn toàn có thể đi dạo.)

Where's the supermarket?                 

(Siêu thị ở đâu?)

It's at the kết thúc of the street.

(Nó ở ngay lập tức cuối tuyến phố.)

How can we get there?

(Chúng tớ hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can take a xe taxi.                              

(Chúng tớ hoàn toàn có thể chuồn vày xe taxi.)

Where's the Phu Quoc Island?

(Đảo Phú Quốc ở dâu?)

It's very far from here.                         

(Nó xa xôi đối với ở trên đây.)

How can we get there?

(Chúng tớ hoàn toàn có thể cho tới bại bằng phương pháp nào?)

We can go by boat.                             

(Chúng tớ hoàn toàn có thể chuồn vày thuyền.)

Bài 4 1

4. Read and tự the tasks.

Xem thêm: lời bài hát t team muốn nói với em

(Đọc và thực hiện những bài xích tập dượt sau.)

4.1. Label the places. 

(Điền thương hiệu những vị trí.)

Dear Linda,

I'm happy you're going đồ sộ visit má. You can take bus Number 12 at West Street and get off at the fifth stop. Then walk along the street for five minutes. You will see Pear Street at the kết thúc of the street. Turn left and you will see a pharmacy on the left. My house is opposite the pharmacy. It is behind a green fence.
See you!
Tony

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Linda thân thiện mến,

Mình đặc biệt vui mừng các bạn sẽ viếng thăm hỏi bản thân. quý khách hoàn toàn có thể chuồn vày xe pháo buýt số 12 bên trên lối West và xuống xe pháo ở trạm ngừng loại 5. Sau bại đi dạo dọc từ tuyến phố 5 phút. Bạn tiếp tục thấy lối Pear ở ngay lập tức cuối con cái đường. Rẽ ngược và các bạn sẽ thấy một tiệm thuốc tây phía mặt mày tay ngược. Nhà bản thân đối lập tiệm thuốc tây. Nó hâu phương một tường rào blue color lá cây.

Hẹn bắt gặp lại!

Tony

Lời giải chi tiết:

1. bus stop (trạm ngừng xe pháo buýt)

2. Pear Street (đường Pear)

3. pharmacy (tiệm dung dịch tây)

4. Tony's house (nhà của Tony) 

Bài 4 2

4.2. Answer the questions.

(Trả tiếng những thắc mắc.)

1. What bus should Linda take?

2. Where should she get off the bus?

3. What's the name of the road at the kết thúc of the street?

4. What's opposite Tony's house?

5. What colour is the fence of Tony's house?

Lời giải chi tiết:

1. What bus should Linda take?- She should take bus Number 12.

(Linda nên chuồn xe pháo buýt nào? - Cô ấy nên chuồn xe pháo buýt số 12.)

2. Where should she get off the bus? - She should get off at the fifth stop.

(Cô ấy nên xuống xe pháo buýt ở đâu? - Cô ấy nên xuống xe pháo ở trạm số 5.)

3. What's the name of the road at the kết thúc of the street? - It's Pear Street.

(Tên lối ở ngay lập tức cuối tuyến phố là gì? - Nó là lối Pear.)

4. What's opposite Tony's house? - A pharmacy is opposite his house.

(Đối diện nhà đất của Tony là gì? - Một tiệm thuốc đối lập căn nhà cậu ấy.)

5. What colour is the fence of Tony's house? - It's green.

(Màu của tường rào căn nhà Tony màu sắc gì? - Nó blue color lá cây.)

Bài 5

5. Write the directions.

(Viết những hướng dẫn.)

1. 

A: Where's the park?

B: You are here, at Lemon Street. Go ___________.

2.

A: Where's the pharmacy?

B: Go ___________.

Lời giải chi tiết:

1. A: Where's the park?

(Công viên ở đâu?)

 B: You are here, at Lemon street. Go straight ahead. Turn right at Orange street. The park is on the corner of Orange street and Apple Street.

(Bạn ở trên đây, ngay lập tức lối Lemon. Đi trực tiếp về phần bên trước, Rẽ nên bên trên lối Orange. Công viên ở góc cạnh lối Orange và lối Apple.)

2. A: Where's the pharmacy?

(Hiệu dung dịch tây ở đâu?)

 B: Go straight ahead. Turn right at Pear street. The pharmacy is on the corner of Pear street and Apple street and opposite the cinema.

(Đi trực tiếp về phần bên trước. Rẽ nên bên trên lối Pear. Hiệu dung dịch tây ở góc cạnh lối Pear và lối Apple và đối lập rạp chiếu phim.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án.)

Vẽ một bạn dạng vật dụng giản dị dẫn đường cho tới nhà của bạn kể từ ngôi trường của khách hàng.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về hướng dẫn và phương tiện đi lại di chuyển.

Xem thêm: trường đại học mở hà nội

- nghe và gạch men bên dưới, những đoạn văn về thể hiện hướng dẫn.

- gọi và gạch men bên dưới những đoạn văn về đưa đi ra hướng dẫn.

- viết lách những hướng dẫn.