tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Tổng phù hợp đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và lời nói giải chi tiết

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

'city

Linda lives in a 'city. (Linda sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.)

'village

My best friend lives in a 'village. (Bạn thân ái của tôi sinh sống ở nông thôn.)

'mountains

I live in the 'mountains. (Tôi sinh sống ở miền núi.)

'tower

He lives in a tall and quiet 'tower. (Cậu ấy sinh sống ở tòa tháp bên trên cao và yên tĩnh tĩnh.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. 

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b. Sau bại phát âm rộng lớn những câu sau.)

1. Linda lives in a big ___________.

a. country

b. city

2. They live in the __________.

a. countryside

b. mountains

3. We live in Binh Minh ___________.

a. Tower

b. Town

Lời giải chi tiết:

1. b Linda lives in a big city.

(Linda sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.)

2. a They live in the countryside.

(Họ sinh sống ở miền quê.)

3. a We live in Binh Minh Tower.

(Chúng tôi sinh sống ở tòa căn nhà Bình Minh.)

Bài 3

3. Let's chant. 

(Chúng tao nằm trong ca hát đồng dao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn sinh sống ở đâu?

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở đàng Quang Trung.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở Green Avenue.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống Tại Green Tower.

Green Tower như vậy nào?

Nó cao và yên tĩnh tĩnh.

Căn hộ của doanh nghiệp như vậy nào?

Nó rộng lớn và xinh đẹp mắt.

Bài 4

4. Read and tick Yes (Y) or No (N).

(Đọc và ghi lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N).)

Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern. It has a fine view. Trung likes the new place because it is in the đô thị centre and near his new school.

1. Trung lives with his parents in Ha Noi.

(Trung sinh sống với ba mẹ cậu ấy ở Thành Phố Hà Nội.)

2. He lives in a tower.

(Cậu ấy sinh sống ở một tòa tháp.)

3. His flat is far from the đô thị centre.

(Căn hộ cậu ấy xa vời đối với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.)

4. His new school is near his home page.

(Trường học tập mới nhất của cậu ấy ngay gần căn nhà cậu ấy.)

5. Trung likes his new home page.

Xem thêm: tuổi trẻ của tôi mười tám hai mươi

(Trung quí căn nhà mới nhất của cậu ấy.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trung sinh sống với các cụ ở Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ của cậu ấy là 81, đàng Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội. tổ ấm sinh sống tại tầng 4 của tòa tháp Thành Phố Hà Nội. Căn hộ của mình rộng lớn và tiến bộ. Nó với tầm trông đẹp. Trung quí điểm ở mới nhất cũng chính vì nó ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và ngay gần ngôi trường học tập mới nhất của cậu ấy.

Lời giải chi tiết:

1. N

2. Y

3. N

4.Y

5.Y

Bài 5

5. Write about your friend.

(Viết về chúng ta em.)

1. What's his/her name?        

(Tên của những người này đó là gì?)

2. Where is he/she from?          

(Cậu/Cô ấy tới từ đâu?)

3. What's his/her address?         

(Địa chỉ của cậu/cô ấy là gì?)

4. Who does he/she live with?

(Cậu/cô ấy sinh sống với ai?)

5. What's his/her home page like?

(Nhà của cậu/cô ấy như vậy nào?)

6. Does he/she lượt thích his/her hometown? Why?/ Why not?

(Cậu/Cô ấy quí quê của cậu/cô ấy cần không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. His name is Khang.               

(Tên cậu ấy là Khang.)

2. He is from Ho Chi Minh City.

(Cậu ấy tới từ Thành phố Sài Gòn.)

3. His address is/ lt's 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

(Địa chỉ của cậu ấy/Nó là số 128/27, đàng Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Sài Gòn.)

4. He lives with his parents.

(Cậu ấy sinh sống với phụ huynh.)

5. His home page is big and modern.

(Nhà của cậu ấy rộng lớn và tiến bộ.)

6. No, he doesn't. Because it is busy and crowded.

(Không, cậu ấy ko quí. Bởi vì thế nó náo sức nóng và nhộn nhịp.)

Bài 6

6. Project (Dự án)

Draw a house and write its address.

(Vẽ một mái nhà và ghi chép vị trí của chính nó.)

Từ vựng

7. Colour the stars. 

(Tô color những ngôi sao 5 cánh.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bây giờ tôi với thể: 

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về vị trí và quê quán 

- nghe hiểu những bài xích nghe nói đến vị trí và quê quán 

- phát âm hiểu những đoạn văn nói đến vị trí và quê quán 

- ghi chép về vị trí và quê quán của bằng hữu tôi

Câu 8

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: văn khấn thổ công mùng 1

6. 

7. 

8.