tiếng anh 9 unit 11 skills 1Với lời nói giải bài xích tập dượt Unit 11 lớp 9: Skills một trong những Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: Skills 1

Unit 11 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 skills 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Discuss in groups. (Thảo luận theo gót nhóm)

Quảng cáo

1. What changes in society will we see in ten years time?

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

Gợi ý:

1. Maybe the quality of education will be improved more and more.

2. The roles of men and women in society will be equal; women can bởi jobs that are once considered as only for men.

3. It will increase the gender equality in the society.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ tiếp tục thấy những thay cho thay đổi gì nhập xã hội nhập thời hạn chục năm?

- cũng có thể quality dạy dỗ tiếp tục càng ngày càng được nâng lên.

2. Vai trò của phái mạnh và phụ phái đẹp nhập xã hội tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

- Vai trò của nam giới và phái đẹp nhập xã hội tiếp tục bình đẳng; phụ phái đẹp rất có thể thực hiện những việc làm từng được xem như là chỉ dành riêng cho phái mạnh.

Quảng cáo

3. Sự nhập cuộc ngày ít nhiều của phụ phái đẹp nhập cuộc sống công nằm trong tiếp tục tác động ra sao cho tới xã hội?

- Nó tiếp tục thực hiện tăng đồng đẳng giới nhập xã hội.

2a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions. (Đọc bài xích gọi và nối những từ/ cụm kể từ được gạch men chân nhập bài xích gọi với khái niệm của bọn chúng.)

Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment. More and more women in these countries are entering university, getting higher education degrees, and going out đồ sộ work. They are no longer nội dung with staying at trang chủ, in the sole role of a housewife. This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

Quảng cáo

With more women going out đồ sộ work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn đồ sộ share the housework. This change will certainly be advantageous for children. They will get more affection and care from their fathers. They will also learn đồ sộ be more independent since both parents will work.

The service sector will therefore be the first đồ sộ be challenged. There will be greater demand for child-care provision, convenience foods, housework services, and after-school activities and tutoring services. With higher education and more money đồ sộ spend, people will be expecting better quality services and higher living standards. This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

Những nước đang được trở nên tân tiến đang được tận mắt chứng kiến sự thay cho thay đổi rõ rệt rệt nhập xã hội của mình, và ko nghi vấn gì nữa, sự thay cho thay đổi thú vị nhất là ngày ít nhiều phụ phái đẹp nhập cuộc nhập dạy dỗ và tuyển chọn dụng. Ngày ít nhiều phụ phái đẹp ở những nước này học tập ĐH, sở hữu học tập vị cao hơn nữa và ra phía bên ngoài đi làm việc. Họ không thể lý tưởng với việc chỉ trong nhà và thực hiện nội trợ. Sự thay cho thay đổi đáng chú ý này tiếp tục tác động rộng lớn cho tới hình ảnh kinh tế- xã hội ở những nước này.

Quảng cáo

Với ngày ít nhiều phụ phái đẹp ra phía bên ngoài thao tác làm việc trọng trách trụ cột tài chủ yếu nhập mái ấm gia đình của con trai sẽ tiến hành giảm xuống. Tuy nhiên, cùng theo với điều này bọn họ tiếp tục không thể lưu giữ quyền uy vô cùng, người độc nhất thể hiện ra quyết định và tiếp tục học tập cơ hội share việc ngôi nhà. Những thay cho thay đổi này chắc chắn rằng sẽ sở hữu lợi cho tới những đứa trẻ con. Chúng sẽ tiến hành quan hoài che chở nhiều hơn nữa kể từ những tía. Chúng tiếp tục học tập được xem tự động lập vì thế cả tía và u đều nằm trong thao tác làm việc.

Ngành công ty nên là được xem là nghành thứ nhất bị thử thách. Sẽ mong muốn to hơn cho tới công ty che chở trẻ con, thực phẩm tiện lợi, thao tác làm việc ngôi nhà và những sinh hoạt sau giờ học tập và gia sư. Giáo dục đào tạo cao hơn nữa và chi phí đầu tư nhiều hơn nữa người tớ đòi hỏi quality công ty chất lượng tốt rộng lớn và chi phí chuẩn chỉnh cuộc sống đời thường cao hơn nữa. Vì vậy, sẽ hỗ trợ trở nên tân tiến kinh tế tài chính non sông.

Unit 11 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

b. Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại bài xích và vấn đáp thắc mắc.)

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

2. What will be affected by this change?

3. How will the roles of the males in families change?

4. What will the children learn when their mothers go out đồ sộ work?

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

6. How will the countries' economies benefit from this change?

Đáp án:

1. The ever increasing involvement of women in education and employment.

2. The socio-economic picture of these countries.

3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn đồ sộ share decision-making and housework.

4. They will learn đồ sộ be more independent.

5. The service sector.

6. It will develop.

Giải thích:

1. Thông tin: Developing countries have witnessed enormous changes in their societies, and the most fascinating one, no doubt, is the ever increasing involvement of women in education and employment.

2. Thông tin: This dramatic change will greatly affect the socio-economic picture of these countries.

3. Thông tin: With more women going out đồ sộ work, the financial burden of the male ‘breadwinners’ in the family will be reduced. However, along with this, they will no longer be the dominant figures, the sole decision-makers, and will learn đồ sộ share the housework.

4. Thông tin: They will also learn đồ sộ be more independent since both parents will work.

5. Thông tin: The service sector will therefore be the first đồ sộ be challenged.

6. Thông tin: This, consequently, will help develop the countries’ economy.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì được xem như là một sự thay cho thay đổi thú vị ở những nước đang được trị triển?

- Sự nhập cuộc ngày ít nhiều của phụ phái đẹp nhập dạy dỗ và việc thực hiện.

2. Điều gì sẽ ảnh hưởng tác động vì thế sự thay cho thay đổi này?

- Bức tranh giành kinh tế tài chính xã hội của những vương quốc này.

3. Vai trò của phái mạnh nhập mái ấm gia đình tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

- Gánh nặng nề tài chủ yếu của mình sẽ tiến hành giảm sút. Tuy nhiên, bọn họ tiếp tục không thể là anh hùng phân bổ nữa và tiếp tục học tập cơ hội share việc đi ra ra quyết định và việc làm ngôi nhà.

Xem thêm: khách sạn sầm sơn gần biển

4. Các con cái tiếp tục học tập được gì khi u cút làm?

- Chúng tiếp tục học tập cơ hội song lập rộng lớn.

5. Khu vực kinh tế tài chính này sẽ ảnh hưởng thử thách thứ nhất vì thế sự thay cho đổi?

- Các nghành công ty.

6. Nền kinh tế tài chính những nước sẽ tiến hành hưởng thụ ra sao kể từ sự thay cho thay đổi này?

- Nó tiếp tục trở nên tân tiến.

3a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with. (Đây là những Dự kiến về việc thay cho thay đổi tầm quan trọng của con trai và phụ phái đẹp nhập sau này. Đánh lốt (V) với chủ kiến các bạn đồng ý.)

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

2. It will be normal for women đồ sộ ask men đồ sộ marry them.(V)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

4. Half of primary school teaching staff will be male.

5. There will be more female politicians.(V)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

Hướng dẫn dịch:

1. hầu hết người con trai tiếp tục thực hiện tía trong nhà hơn: coi con cái và thao tác làm việc ngôi nhà.

2. Phụ phái đẹp đòi hỏi con trai cưới bọn họ là chuyện thông thường. (V)

3. Chồng cũng rất được nghỉ ngơi tận hưởng lộc khi phu nhân sinh con cái.

4. Một nửa số nhà giáo đái học tập được xem là nam giới.

5. Sẽ có rất nhiều phái đẹp chủ yếu trị gia rộng lớn. (V)

6. Các nghề nghiệp như công an, quân group, nhân viên cấp dưới đảm bảo an toàn và thám tử tư tiếp tục không thể bởi phái mạnh cai trị.

b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples đồ sộ tư vấn your opinion. (Làm việc theo gót group. Chia sẻ Dự kiến nhưng mà các bạn đồng ý ở 3a nhập group. Thảo luận nếu khách hàng đồng ý với lựa lựa chọn của member nhập group. Đưa đi ra nguyên nhân ví dụ nhằm tương hỗ chủ kiến của người sử dụng.)

Gợi ý:

A: I agree that more men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

B: Impossible! Men will always be the breadwinner of the family; they rarely stay at trang chủ.

A: It is an old-fashioned opinion. In the future, not only men but also women can be the breadwinner. Therefore, it is not strange for a man đồ sộ stay at trang chủ.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi đồng ý rằng nhiều người con trai tiếp tục thực hiện tía trong nhà hơn: coi con cái và thao tác làm việc ngôi nhà.

B: Không thể! Đàn ông tiếp tục luôn luôn là trụ cột của gia đình; bọn họ khan hiếm khi trong nhà.

A: Đó là một trong ý kiến lạc hậu. Trong sau này, không chỉ có phái mạnh nhưng mà phụ phái đẹp cũng rất có thể là trụ cột mái ấm gia đình. Vì vậy, chuyện con trai trong nhà không tồn tại gì là kỳ lạ.

4. With more women having well-jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present it đồ sộ the class. (Với ngày ít nhiều phụ phái đẹp sở hữu việc thực hiện chất lượng tốt, những thay cho thay đổi này về công ty tất cả chúng ta tiếp tục coi thấy? Liệt kê list và trình diễn trước lớp.)

- Supermarkets will sell more convenient foods.

- There will be more beauty salons.

- Tutoring centres will grow.

Hướng dẫn dịch:

- Siêu thị tiếp tục phân phối nhiều loại thức ăn tiện lợi rộng lớn.

- Sẽ có rất nhiều thẩm mỹ và làm đẹp viện rộng lớn.

- Các trung tâm gia sư tiếp tục càng ngày càng trở nên tân tiến.

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen đồ sộ the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: lí do xin nghỉ học

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp