thông tư 02/2022/tt btnmt

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Sở Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường quy tấp tểnh cụ thể thực hành một số trong những điều của Luật chỉ bảo vệ môi trường

  • Quy tấp tểnh cụ thể thực hành một số trong những điều của Luật chỉ bảo vệ môi trường
  • 02/2022/TT-BTNMT
  • Thông tư
  • Tài nguyên vẹn - Môi trường
  • 10/01/2022
  • 10/01/2022
  • Sở Tài nguyên vẹn và Môi trường
  • Võ Tuấn Nhân
  • Tải về

Bạn đang xem: thông tư 02/2022/tt btnmt

Văn phiên bản khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

15/2021/TT-BTNMT

31/08/2021

15/10/2021

13/2021/TT-BTNMT

26/08/2021

21/10/2021

21/2021/TT-BTNMT

29/11/2021

01/02/2022

19/2021/TT-BTNMT

29/10/2021

15/12/2021

01/2022/TT-BTNMT

07/01/2022

07/01/2022

10/2021/TT-BKHĐT

22/12/2021

10/02/2022

07/2021/TT-BTP

01/11/2021

01/01/2022

08/2021/TT-BTP

11/11/2021

11/11/2021

09/2021/TT-BTP

15/11/2021

01/01/2022

11/2021/TT-BTP

28/12/2021

11/02/2022

01/2022/TT-BTP

04/01/2022

Xem thêm: 20/11 âm là ngày bao nhiêu dương 2022

18/02/2022

01/2022/TT-BNNPTNT

18/01/2022

04/03/2022

18/2021/TT-BLĐTBXH

15/12/2021

01/02/2022

18/2021/TT-BVHTTDL

31/12/2021

15/02/2022

16/2021/TT-BVHTTDL

22/12/2021

05/02/2022

15/2021/TT-BVHTTDL

14/12/2021

01/02/2022

14/2021/TT-BVHTTDL

06/12/2021

01/02/2022

13/2021/TT-BVHTTDL

30/11/2021

30/11/2021

12/2021/TT-BVHTTDL

25/11/2021

15/01/2022

10/2021/TT-BVHTTDL

28/09/2021

19/11/2021

Chủ trương, quyết sách mới

chỉ bảo đảm mang đến từng công dân nhập giới hạn tuổi tiến hành nhiệm vụ học tập tập

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi tạo nên gửi biến hóa uy lực, nâng lên hiệu suất cao tổ chức triển khai tiến hành, đảm bảo mang đến từng công dân nhập giới hạn tuổi tiến hành nhiệm vụ tiếp thu kiến thức, hoàn thành xong thông dụng dạy dỗ, dạy dỗ bắt buộc; chú ý chuẩn bị kỹ năng và kĩ năng chính yếu cho tất cả những người mới mẻ biết chữ, lưu giữ và nâng lên tính vững chắc và kiên cố so với thành quả xoá loà chữ cho tất cả những người lớn;…

Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành nghiêm trang mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, kháng lãng phí; coi đấy là trách nhiệm trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ chỉ đạo, vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website