thì quá khứ tiếp diễn

Quá khứ tiếp nối là 1 trong những nhập 3 thì vượt lên khứ thông thường bắt gặp nhất nhập group những thì vượt lên khứ nhập giờ Anh, nằm trong Anh ngữ Ms Hoa lần hiểu tăng về thì vượt lên khứ phổ cập này nha.

Thì vượt lên khứ tiếp nối (Past Continuous tense) là thì được dùng Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề trình diễn trở nên hoặc quy trình của sự việc vật hoặc vụ việc hoăc thời hạn sự vật hoặc vụ việc bại ra mắt và phía trên là thì giờ Anh tuy nhiên nhiều chúng ta lầm lẫn nhất.

Bạn đang xem: thì quá khứ tiếp diễn

Để gom những bạn cũng có thể thỏa sức tự tin về kỹ năng thì giờ Anh vượt lên khứ tiếp nối cô tiếp tục share cụ thể, công thức, cơ hội dùng, tín hiệu nhận ra, bài xích luyện... Hôm ni Ms Hoa TOEIC sẽ share cụ thể cho tới chúng ta bài xích viết Thì vượt lên khứ tiếp nối (Past Continuous) - Tổng quan tiền khá đầy đủ kể từ A - Z. Vậy tất cả chúng ta nằm trong nhập bài học kinh nghiệm tức thì thôi nào!

1. Câu xác định nhập thì quá khứ tiếp diễn

Cấu trúc

S + was/were + V-ing

lưu ý:

- I/ He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều – was

- S= We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều – were

Eg:

- We were just talking about it before you arrived. ==> Chúng tớ đang được nói tới chuyện bại tức thì trước lúc cậu đến.

Thì vượt lên khứ tiếp nối - Công thức, cách sử dụng - ms Hoa TOEIC

2. Câu phủ ấn định

Cấu trúc

S + was/were + not + V-ing

Lưu ý

- Was not = wasn’t

- Were not = weren’t

Eg:

- He wasn’t working when his quấn came yesterday. => Hôm qua quýt anh tao đang được ko thao tác Khi sếp của anh ý tao cho tới.

3. Câu nghi hoặc vấn

Cấu trúc

- Q: Was / Were + S + V-ing?

- A: Yes, S + was/were

     No, S + wasn’t/weren’t

Eg:

- Q: Was your mother going đồ sộ the market at 7 A.M yesterday? ==> Lúc 7 giờ sáng sủa ngày qua u em đang di chuyển chợ với nên không?

  A: Yes, she was/ No, she wasn’t

II. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỆN

Dấu hiệu nhận ra của thì quá khứ tiếp diễn - Ms Hoa TOEIC

Các trạng kể từ chỉ thời hạn nhập vượt lên khứ tất nhiên thời khắc xác lập.

- at + giờ + thời hạn nhập vượt lên khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn nhập vượt lên khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong vượt lên khứ)

Trong câu với “when” Khi trình diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và một hành vi không giống xen nhập.

- When I was singing in the bathroom, my mother came in. (Tôi đang được hát nhập phòng tắm thì u tôi chuồn vào)

- The light went out when we were watching TV (Điện mất mặt Khi công ty chúng tôi đang được coi ti vi)

Cân nhắc dùng thì Quá khứ tiếp nối Khi với xuất hiện tại những kể từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời khắc đó); …

- She was nhảy while I was singing (Cô ấy đang được múa trong lúc tôi đang được hát)

- The man was sending his letter in the post office at that time. (Lúc bại người con trai đang được gửi thư ở bưu điện)

 (Mới + HOT) - Inbox nhận tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

III. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập vượt lên khứ tiếp diễn

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

Ví dụ 1:

–At 9 A.M yesterday, he (watch)………. Spider man. (9 giờ sáng sủa ngày qua, anh tao đang được coi Người Nhện)

 1. watches
 2. watched
 3. was watching

Có tín hiệu – at + giờ + thời gian trong vượt lên khứ à Ta phân chia động kể từ phân chia ở thì quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án C

2. Diễn đạt nhì hành vi xẩy ra bên cạnh đó nhập vượt lên khứ

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– While I was taking a bath, she (use)………… the computer (Trong khi tôi đang được tắm thì cô ấy đang được dung máy tính)

 1. used
 2. was using
 3. uses

Trong câu xuất thực trạng kể từ while + mệnh đề phân chia thì quá khứ tiếp diễn, tao phân chia mệnh đề còn sót lại bám theo thì quá khứ tiếp diễn nhằm trình diễn miêu tả 2 hành vi xẩy ra nằm trong 1 khi nhập vượt lên khứ

Chọn đáp án B

Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn - ms Hoa TOEIC

>>> LUYỆN TẬP THÊM: Thì Quá Khứ Hoàn Thành - Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện với đáp án

3. Diễn đạt hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen vào

VÍ DỤ PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When I (cook)……….., the light went out. (Tôi đang được nấu nướng cơm trắng thì mất mặt năng lượng điện.)

 1. was cooking
 2. cooked
 3. will cook

Chuyện mất mặt năng lượng điện xẩy ra đột ngột xen nhập hành vi đang được nấu nướng cơm trắng => Ta phân chia hành vi đang được xẩy ra và bị xen vào sinh sống thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án A

4.Hành động lặp chuồn tái diễn nhập vượt lên khứ và quấy nhiễu cho tới người khác

VÍ DỤ

PHÂN TÍCH VÍ DỤ

– When he worked here, he always (make)………….. noise (Khi anh tao thao tác ở phía trên, anh tao luôn luôn tạo ra ồn ào)

 1. makes

 2. was always making

 3. made

Hành động tạo ra tiếng ồn xẩy ra liên tiếp, lặp chuồn tái diễn quấy nhiễu cho tới người không giống nhập vượt lên khứ

=> Ta phân chia động kể từ này ở thì Quá khứ tiếp diễn

Chọn đáp án B

Chúng tao nằm trong ôn lại kỹ năng thì quá khứ tiếp diễn qua video clip này nhé!

IV. BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:: Biến thay đổi những câu sau quý phái phủ ấn định, nghi hoặc vấn và vấn đáp những thắc mắc nghi hoặc vấn đó

 1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. They were working when she came yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. She was painting a picture while her mother was making a cake.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. Anne was riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

 1. He was typing a letter when his quấn went into the room.

- ............................................................................

- ............................................................................

- ............................................................................

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích thị nhằm hoàn thành xong câu

 1. I (walk)___________down the street when it began đồ sộ rain.
 2. At this time last year, I (attend)__________an English course.
 3. Jim (stand) ________ under the tree when he heard an explosion.
 4. The boy fell and hurt himself while he (ride)_________ a bicycle.
 5. When we met them last year, they (live)______ in Santiago.
 6. The tourist lost his camera while he (walk) _____ around the thành phố.
 7. The lorry (go) _____ very fast when it hit our xế hộp.
 8. While I (study)_____in my room, my roommate (have)________ a các buổi tiệc nhỏ in the other room.
 9. Mary and I (dance)_________ in the house when the telephone rang.
 10. We (sit)________ in the café when they saw us.

Bài luyện 3: Chia động kể từ ở dạng Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối nhằm hoàn thành xong đoạn văn sau

Xem thêm: ta ko tài năng đến thế đâu

In my last holiday, I went đồ sộ Hawaii. When I (go) 1…………………………. đồ sộ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………………………. in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3…………………………. some water. Suddenly I (see) 4…………………………. a boy on the beach. His eyes were xanh rớt lượt thích the water in the sea and his hair (be) 5…………………………. beautiful Đen. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………………………. fast. I (ask) 7…………………………. him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………………………. má that his name was John. He (stay) 9…………………………. with má the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………………………. a lot of fun together. At the kết thúc of my holidays when I left Hawaii I said good-bye đồ sộ John. We had tears in our eyes. He wrote đồ sộ má a letter very soon and I answered him.

Bài luyện 4: Tìm lỗi sai trong những câu sau

 1. I was play football when she called má.
 2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?
 3. What was she vì thế while her mother was making lunch?
 4. Where did you went last Sunday?
 5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
 6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
 7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
 8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.
 9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.
 10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Bài luyện 5: Hoàn trở thành những câu sau bởi vì phát minh của chủ yếu chúng ta, dùng thì Quá khứ tiếp nối

 1. At 8 o’clock yesterday evening, I ……………………………………………
 2. At 5 o’clock last Monday, ………………………………………………..…
 3. At 10.15 yesterday morning, ………………………………………………..
 4. At 7:45 yesterday evening, ………………………………………………….
 5. Half an hour ago, ……………………………………………………………
 6. Matt phoned while we …………………………………………………....…
 7. The doorbell rang while I …………………………………………………...
 8. We saw an accident while we ………………………………………………
 9. Ann fell asleep while she …………………………………………………..
 10. The television was on, but nobody …………………………………………

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Bài luyện 1:

CÂU ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1

- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Các phần tử của cây:

- Leaf /liːf/ (n): lá

- Petal /ˈpetl/ (n): cánh hoa

- pollen /ˈpɒlən/ (n): phấn hoa

- root /ruːt/ (n): rễ cây

- thorn /θɔːn/ (n): gai

- berry /ˈberi/ (n): trái ngược mọng

- blossom /ˈblɒsəm/ (n): hoa nhỏ nẩy trở thành chùm

- bud /bʌd/ (n): chồi

- flower /ˈflaʊə(r)/ (n): hoa

- bark /bɑːk/ (n): vỏ cây

- branch /brɑːntʃ/ (n): cành cây

2

- They weren't working when she came yesterday.

- Were they working when she came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren't.

Work /wɜːk/ động kể từ Tức là “làm việc”, danh kể từ ngoài nghĩa “công việc” còn Tức là “tác phẩm”
3

- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.

- Was she painting a picture while her mother was making a cake?

Yes, she was./ No, she wasn't.

Painter /'peintə/ (n): hoạ sĩ

Masterpiece /ˈmɑːstəpiːs/ (n): siêu phẩm nghệ thuật

Bake a cake (v): thực hiện bánh ngọt

4

- Anne wasn't riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday.

- Was Anne riding her xe đạp đồ sộ school when Peter saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn't.

School of thought (n): Trường phái tư tưởng
5

- He wasn't typing a letter when his quấn went into the room.

- Was he typing a letter when his quấn went into the room?

Yes, he was./ No, he wasn't.

Room /ruːm/ (n): Ngoài tức thị “căn phòng” còn Tức là “không gian tham trống”

VD: There's room for one more at the table. (Có vị trí rỗng tuếch cho một người nữa bên trên bàn đấy)

Bài luyện 2: Chia động kể từ ở dạng đích thị nhằm hoàn thành xong câu:

CÂU ĐÁP ÁN PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN VẺ ĐẸP TỪ VỰNG
1 was walking

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Tôi đang được đi dạo bên trên đàng thì trời mưa)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

Đi cỗ bên trên đàng tao ko thưa là “walk on the street” tuy nhiên thưa là “walk down / walk along the street”
2 was attending Có kể từ tín hiệu At this time last year

- Attendance check /əˈtendəns tʃek/ (n): Điểm danh

- Absent /ˈæbsənt/ (adj): Vắng mặt

3 was standing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập ( Jim đang được ngồi bên dưới gốc cây thì nghe thấy giờ nổ)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
4 was riding

Dấu hiện tại là While + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Cậu nhỏ nhắn đang được lái xe đạp điện thì bị ngã)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Ride + xe đạp / motor bike:  Lái xe đạp điện / xe pháo máy tao dùng động kể từ “ride”

- Drive + xế hộp / truck: Lái xe hơi / xe vận tải, tao dùng động kể từ “drive”

5 were living    
6 was walking  

Camera ko trị âm là /ca má ra/

Camera /ˈkæmərə/ (n): Máy hình ảnh, máy quay

7 was going   Lorry /ˈlɒri/ = truck /trʌk/: Xe tải
8 was studying; was having Có kể từ tín hiệu While + Mệnh đề phân chia ở thì Quá khứ tiếp nối, mệnh đề hâu phương tao cũng phân chia ở thì Quá khứ tiếp nối nhằm tế bào miêu tả 2 hành vi xẩy ra đồng thời

Roommate /ˈruːmmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong phòng

Housemate /ˈhaʊsmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong nhà

Classmate /ˈklɑːsmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong lớp

Teammate /ˈtiːmmeɪt/ (n): Quý Khách nằm trong nhóm

Soulmate /ˈsəʊlmeɪt/ (n): Quý Khách tri kỷ

9 were dancing

Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn => Mô miêu tả 1 hành vi đang được ra mắt thì 1 hành vi không giống xen nhập (Marry và tôi đang được múa thì điện thoại cảm ứng thông minh sụp đổ chuông)

=> Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

 
10 were sitting Dấu hiện tại là When + Mệnh đề thì Quá khứ đơn với động kể từ “saw” (Ai bại bị phát hiện ra Khi đang khiến gì) => Ta phân chia Mệnh đề đang được ra mắt ở thì Quá khứ tiếp diễn

- Pavement café (n): những quán coffe được bố trí bàn bên trên những vỉa hè cho tới khách hàng vừa vặn ngồi vừa vặn nom đàng phố

- Trendy café (n): quán coffe với phong thái bám theo Xu thế thịnh hành

Bài luyện 3:

1. went 2. Was swimming 3. Was drinking 4. Saw 5. Was
6. beat 7. Asked 8. Told 9. stayed 10. Had

Bài luyện 4:

1. I was play football when she called má.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren't sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn't broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.

9. While I am listening đồ sộ music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1- Play => playing 2- Was…study => Were…studying 3- Do => doing
4- Went => go 5- Sleep => sleeping 6- Have => had
7- Broke => break 8- Go => went 9- Am => was
10- Turn => turned    

Bài luyện 5:

1. At 8 o’clock yesterday evening, I was having dinner with my parents. 6. Matt phoned while we were chatting.
2. At 5 o’clock last Monday, I was doing exercise. 7. The doorbell rang while I was washing my hair.
3. At 10.15 yesterday morning, my dad was cooking lunch. 8. We saw an accident while we were watching TV.
4. At 7:45 yesterday evening, my mom was helping my brother with his homework. 9. Ann fell asleep while she was chatting with her boyfriend.
5. Half an hour ago, I was playing cards with John. 10. The television was on, but nobody was watching.

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng về thì quá khứ tiếp diễn tuy nhiên cô mong muốn share cho tới chúng ta, hy vọng rằng tiếp tục giúp cho bạn này đang được mong muốn học tập giờ Anh, ôn thi đua TOEIC với kỹ năng nền tảng tốt nhất có thể nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng và đoạt được được giờ Anh hiệu suất cao.

Ngoài rời khỏi, nếu như bạn thích luyện thi đua TOEIC và được tư vấn suốt thời gian học tập không tính phí giống như khóa huấn luyện và đào tạo phù phù hợp với năng lượng giống như tiềm năng của bạn dạng thân mật, hãy ĐK khuông tiếp sau đây dể được cô Hoa tư vấn nhé.

Đăng ký học tập ms hoa toeic

Tại Ms Hoa TOEIC, những các bạn sẽ được tư vấn suốt thời gian học tập phù phù hợp với năng lượng giống như tiềm năng của tớ nhằm hoàn toàn có thể lựa lựa chọn khóa huấn luyện và đào tạo phù phù hợp với bạn dạng thân mật.

Ngoài rời khỏi, sứ fake của Ms Hoa cũng chính là những tinh nhanh và với bề dày tay nghề và được chứng tỏ bởi vì sản phẩm thi đua của những học tập viên.

Đặc biệt, với cách thức học tập độc quyền RIPL gom học tập viên đoạt được giờ Anh đơn giản qua quýt những giờ học tập tràn trề hứng thú, được thực hành thực tế ngữ điệu liên tiếp nằm trong khối hệ thống kỹ năng chọn lựa.

Xem thêm: câu đố khó nhất thế giới

Và nhiều tư liệu độc quyền và hữu ích đang được đợi đón chúng ta mày mò nhằm trở nên kỹ năng của chủ yếu chúng ta đấy.

>>> ĐỪNG BỎ LỠ

 • TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS) – CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP
 • THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - FULL KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC, BÀI TẬP
 • THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

MS HOA TOEIC - ĐÀO TẠO TOEIC SỐ 1 VIỆT NAM