thế nào là câu ghép

Câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh là một trong những trong mỗi cấu hình cần thiết nắm rõ nhập quy trình học tập và ôn luyện. Bởi điểm ngữ pháp này hùn nâng lên kĩ năng dùng giờ đồng hồ Anh một cơ hội hoạt bát với đa dạng và phong phú cấu hình câu Lúc phát biểu hoặc viết lách. Hãy nằm trong VUS mày mò cụ thể về cấu hình, cách sử dụng, ví dụ… về câu ghép tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây.

Câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Câu ghép (Compound Sentence) là câu được đưa đến bằng phương pháp phối hợp nhì hoặc nhiều câu đơn lại cùng nhau nhằm mục đích truyền đạt chân thành và ý nghĩa phức tạp rộng lớn. Các câu đơn nhập câu ghép hoàn toàn có thể được phối hợp bởi vì những liên kể từ (conjunctions) hoặc vệt câu thích hợp như vệt phẩy hoặc chấm phẩy.

Bạn đang xem: thế nào là câu ghép

Đặc điểm của câu ghép là những mệnh đề nhập câu trọn vẹn song lập cùng nhau. Vì thế từ 1 câu ghép hoàn toàn có thể tách tách trở thành những câu đơn tuy nhiên ko thực hiện tác động cho tới chân thành và ý nghĩa của tất cả câu ghép.

Ví dụ: I wanted vĩ đại go vĩ đại the movies, but I had vĩ đại study for the exam. (Tôi mong muốn lên đường coi phim, tuy nhiên tôi cần học tập bài xích mang lại kỳ thi đua.)

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Cách tạo nên câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh

Dùng trạng kể từ links (Conjunctive Adverb) 

Các trạng kể từ nối được dùng làm links nhì mệnh đề song lập và tạo nên trở thành câu ghép. Các Conjunctive Adverbs thông thường chỉ nguyên vẹn nhân/kết trái khoáy, thời hạn, trật tự,… đứng sau vệt chấm phẩy, trước vệt phẩy.

Mệnh đề 1; trạng kể từ links, mệnh đề 2

 • Trạng kể từ links chỉ kết quả: accordingly, consequently, hence, therefore, then

Ví dụ: She studied hard; therefore, she passed the exam. (Cô ấy học tập thường xuyên chỉ; bởi vậy, cô ấy đang được đỗ kỳ thi)

 • Trạng kể từ links chỉ trình tự: first, next, furthermore, finally, moreover, in addition

Ví dụ: First, we need vĩ đại gather data, and next, we can start the analysis. (Trước không còn, tất cả chúng ta cần thiết tích lũy tài liệu, và tiếp sau, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chính thức phân tích)

 • Trạng kể từ links chỉ mối liên hệ thời gian: before, since, meanwhile, now, lately

Ví dụ: Before you leave for work, don’t forget vĩ đại lock the door. (Trước khi chúng ta đi làm việc, nhớ là khóa cửa ngõ.)

 • Trạng kể từ links chỉ sự tương phản, đối lập: rather, however, but, instead of, in spite of

Ví dụ: He wanted vĩ đại go out, but she preferred vĩ đại stay in. (Anh ấy mong muốn ra bên ngoài, tuy nhiên cô ấy quí ở nhập mái ấm.)

 • Trạng kể từ links dùng làm tóm tắt: quickly, briefly, in summary, in conclusion

Ví dụ: She explained the project briefly; in conclusion, they need vĩ đại submit our proposals by Friday. (Cô ấy phân tích và lý giải dự án công trình một cơ hội cụt gọn; vậy là, chúng ta cần được nộp khuyến cáo của tôi nhập loại Sáu)

 • Trạng kể từ links dùng làm minh họa: for example, for instance, namely, typically

Ví dụ: Many fruits are rich in vitamins; for instance, oranges are a great source of Vi-Ta-Min C. (Nhiều loại trái khoáy cây nhiều vitamin; ví như cam là mối cung cấp hỗ trợ Vi-Ta-Min C tốt)

 • Trạng kể từ links với nghĩa so sánh sánh: similarly, likewise, as, like

Ví dụ: She enjoys playing the piano, and similarly, her brother is fond of playing the guitar. (Cô ấy quí đùa piano, và tương tự động, anh trai cô ấy quí đùa đàn guitar)

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Dùng những liên từ

Sử dụng liên kể từ phối hợp (Coordinating Conjunction) 

 • Các liên kể từ phối hợp thịnh hành nhất là “for, and, nor, but, or, yet, so”. Những vần âm đầu của những kể từ bên trên tạo nên trở thành kể từ “FANBOYS” hùn người học tập đơn giản ghi ghi nhớ.
 • Khi dùng liên kể từ phối hợp nhằm xây dựng nên câu ghép, cần thiết Note bịa vệt phẩy (,) sau mệnh đề song lập loại nhất.
STTLiên kể từ kết hợp
F-A-N-B-O-Y-S
Ví dụ
1For (bởi vì)I bought a cup of milk tea, for I was thirsty. (Tôi đang được mua sắm một ly trà sữa vì thế tôi vượt lên khát.)
2And (và)She loves vĩ đại read books, and she enjoys watching movies. (Cô ấy quí xem sách và cô ấy quí coi phim.)
3Nor (cũng không)Anna didn’t come vĩ đại the library, nor he didn’t come trang chủ. (Andy ko cho tới tủ sách và cũng ko về mái ấm.)
4But (nhưng)He wanted vĩ đại go vĩ đại the tiệc ngọt, but he had too much work vĩ đại tự. (Anh ấy mong muốn lên đường dự tiệc tuy nhiên anh ấy đem rất nhiều việc làm cần thực hiện.)
5Or (hoặc)You should study harder, or you will fail an exam. (Bạn nên học tập chuyên cần rộng lớn hoặc các bạn sẽ trượt kỳ thi đua.)
6Yet (nhưng/ tuy rằng nhiên)The weather was bad, yet we decided vĩ đại go for a hike. (Thời tiết thiếu thẩm mỹ, tuy vậy Shop chúng tôi ra quyết định quốc bộ lối lâu năm.)
7So (vì vậy)I forgot vĩ đại bring an umbrella, so sánh I got soaked in the rain. (Tôi đang được quên đem dù mặc dù, chính vì vậy tôi đang được ướt đầm nhập trận mưa.)

Sử dụng liên kể từ đối sánh (Correlative Conjunction)

Liên kể từ tương quanVí dụ
Neither… nor… (Không… cũng không…)→ dùng làm links nhì mệnh đề nằm trong đem ý phủ quyết định.)Neither they want vĩ đại talk vĩ đại u nor I want vĩ đại talk vĩ đại them. (Họ không thích thì thầm với tôi và tôi cũng không thích thì thầm với họ)
either … or… (Hoặc… hoặc…) → Thể hiện tại nhì sự lựa lựa chọn hoặc nhì thành quả.Either you can order pizza for dinner, or you can cook a homemade meal. (Bạn hoàn toàn có thể bịa pizza mang lại bữa tối hoặc chúng ta cũng có thể nấu nướng một bữa tiệc bên trên nhà)
whether… or… (liệu… hay…)→ Đưa rời khỏi nhì sự lựa lựa chọn hoặc nhì phương ánI’m not sure whether I should buy a new siêu xe or I should repair the old one. (Tôi ko kiên cố liệu tôi nên chọn mua một con xe mới nhất hoặc tôi nên sửa con xe cũ này)
no sooner… than thở (Ngay Lúc … thì…) → Thể hiện tại trình tự động trước sau thân thiện nhì mệnh đề.No sooner had he arrived at the tiệc ngọt, than thở he realized he forgot his wallet. (Ngay Lúc anh tao cho tới buổi tiệc thì anh tao quan sát anh tao quên ví tiền)Lưu ý: mệnh đề sau “no sooner” được hòn đảo ngữ.
not only… but also (không những … tuy nhiên còn) → Nhấn mạnh những hành vi, vụ việc nằm trong xẩy ra và nằm trong trúng.Not only is she a talented singer, but she is also a skilled dancer.(Cô ấy không những là một trong những ca sĩ tài năng mà còn phải là một trong những vũ công giỏi)
Lưu ý: mệnh đề sau “not only” được hòn đảo ngữ.

Dùng vệt chấm phẩy “;”

Trường hợp ý những mệnh đề đem quan hệ thân thiện, bọn chúng hoàn toàn có thể được links cùng nhau bởi vì vệt chấm phẩy “;”. Chú ý: ko được sử dụng vệt phẩy “,” nhập tình huống này.

→ My sister is watching TV; my parents are eating dinner. (Chị tôi đang được coi TV còn cha mẹ tôi đang được bữa ăn.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm kĩ năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Bài luyện về câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Bài luyện 1: Sắp xếp những câu sau trở thành những câu ghép trả chỉnh:

1. walks vĩ đại work/ John/ every day/ in the morning.

2. They/ and/ swam/ in/ went to/ the/ beach/ the/ sea/.

3. couldn’t/ sleep/ last/ night/ She/ because/ of/ the/ noise/.

4. after/ school/ does/ her/ homework/ and/ then/ goes/ to/ soccer/ practice/.

5. we’ll/ have/ to/ If/ it/ rains/ stay/ indoors/.

6. pizza/ but/ he/ loves/ He/ likes/ pasta/.

7. didn’t/ have/ enough/ money/ They/ wanted/ to/ go/ on/ vacation/ this year/.

8. The/ cat/ sat/ watched/ the/ birds/ outside/ on/ the/ windowsill/ and/.

9. She/ and/ then/ celebrated/ finished/ her/ project/ with/ her/ friends/.

10. loves/ vĩ đại read/ the/ library/ books/ She/ and/ often/ visits/.

Đáp án:

1. John walks vĩ đại work every day in the morning.

2. They went vĩ đại the beach and swam in the sea.

3. She couldn’t sleep last night because of the noise.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 63

4. She does her homework after school and then goes vĩ đại soccer practice.

5. If it rains, we’ll have vĩ đại stay indoors.

6. He likes pizza, but he loves pasta.

7. They wanted vĩ đại go on vacation this year but they didn’t have enough money.

8. The cát sat on the windowsill and watched the birds outside.

9. She finished her project and then celebrated with her friends.

10. She loves vĩ đại read books and often visits the library.

Bài luyện 2: Ghép 2 câu muốn tạo trở thành một câu ghép trả chỉnh:

1. I have a busy schedule. I’ll find a way vĩ đại make time for my hobbies.

________________________________________________________

2. The weather was terrible. They decided vĩ đại postpone the outdoor sự kiện.

____________________________________________________________

3. The novel was long and complex. I couldn’t put it down until I finished it.

____________________________________________________________

4. The movie received critical acclaim. It also performed well at the box office.

______________________________________________________________

5. I’m studying for my exams. I’ll take a break vĩ đại relax and recharge.

_____________________________________________________________

Đáp án:

1. Although I have a busy schedule, I’ll find a way vĩ đại make time for my hobbies.

2. The weather was terrible, so sánh they decided vĩ đại postpone the outdoor sự kiện.

3. The novel was long and complex, and I couldn’t put it down until I finished it.

4. The movie received critical acclaim and also performed well at the box office.

5. While I’m studying for my exams, I’ll take a break vĩ đại relax and recharge.

Làm mái ấm Anh ngữ với những khóa đào tạo chuẩn chỉnh quốc tế bên trên VUS

Để học tập đảm bảo chất lượng nước ngoài ngữ, ngữ pháp là một trong những nền tảng quan trọng nhất hùn cách tân và phát triển trọn vẹn 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Người học tập cần thiết nắm rõ những cấu hình kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên như Thì, kể từ loại, câu đơn, câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh,… Mỗi điểm ngữ pháp tiếp tục vào vai trò và tác dụng không giống nhau nên yên cầu người học tập cần hiểu thâm thúy về định nghĩa, công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra,… 

Đến với VUS, các bạn đem thời cơ hưởng thụ những khóa đào tạo đạt chuẩn chỉnh quốc tế, trau dồi kĩ năng giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ. Cụ thể:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh THCS – Young Leaders (11 – 15 tuổi) đẩy mạnh tiềm năng chỉ đạo mang lại học viên cung cấp 2 với kỹ năng Anh ngữ vững chãi.
 • Luyện thi đua nâng cao, nâng cao 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, nâng tầm band điểm IELTS thần tốc nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Tự tin cẩn tiếp xúc nước ngoài ngữ trôi chảy, mang tới thời cơ mới nhất và tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa đào tạo giờ đồng hồ Anh tiếp xúc iTalk.
 • Khơi dậy niềm ham mê, yêu thương quí học tập Anh ngữ, gia tăng lại nền tảng giờ đồng hồ Anh vững chãi kể từ số lượng 0 với khóa đào tạo English Hub Tiếng Anh cho tất cả những người tổn thất gốc.

Các khóa đào tạo mang tới những nội dung bài học kinh nghiệm đa dạng và phong phú với 365 chủ thể thực tiễn, nhiều nghành nghề về cuộc sống, xã hội. Vừa hoàn toàn có thể nâng lên kĩ năng Anh ngữ, vừa phải trau dồi và thực hiện nhiều vốn liếng kỹ năng và kiến thức, sự nắm rõ về toàn cầu xung xung quanh. 

Xem thêm: phim chạm vào tim em thái lan

Bộ giáo trình đáng tin tưởng, chuẩn chỉnh quốc tế tới từ những mái ấm NXB tiên phong hàng đầu toàn cầu như British Council, Macmillan Education, Oxford University Press, National Geographic Learning,… Và những tổ chức triển khai dạy dỗ bên trên cũng chính là đối tác chiến lược của VUS trong vô số nhiều năm ngay tắp lự.

 • Giáo trình American Language Hub – Macmillan Education
 • 4 cuốn sách MINDSET for IELTS Cambridge English 
 • Time Zones (3rd) – National Geographic: Khơi ngỏ toàn cầu quan
 • Oxford Discover Futures – Oxford University Press – Khơi ngỏ kĩ năng sống

Đặc biệt, tích hợp ý những nền tảng technology tân tiến như luyện vạc âm và luyện Nói nằm trong trí tuệ tự tạo AI. Cùng khối hệ thống luyện thi đua (LMS) và hệ sinh thái xanh học hành nhiều chức năng V-HUB, học tập viên dữ thế chủ động truy vấn 24/7, gia tăng kỹ năng và kiến thức đang được học tập bên trên lớp, thực hành thực tế rèn luyện giải bài xích luyện, đề thi đua. Từ bại nâng cao nâng lên kĩ năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội hiệu suất cao và nhanh gọn.

câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

VUS – Tiếp bước hành trình dài đoạt được Anh ngữ nằm trong mới trẻ em Việt Nam

 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên toàn nước bên trên 18 tỉnh/thành phố lớn bên trên toàn quốc: Sài Gòn, Thành Phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… và 100% hạ tầng đạt ghi nhận bởi vì NEAS.
 • Sở hữu số học tập viên đạt chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế tối đa bên trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… – hơn 180.918 em.
 • Đội ngũ hơn 2.700 giáo viên chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao với 100% đem chứng từ giảng dạy dỗ nước ngoài ngữ chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. 
 • Hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt tin cẩn lựa chọn VUS là môi trường xung quanh xứng đáng nhằm học hành và cách tân và phát triển một cơ hội trọn vẹn mang lại mới trẻ em VN.
 • VUS là đối tác chiến lược của những NXB đáng tin tưởng toàn thế giới như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng nấc PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council) nhập năm 2023.
câu ghép nhập giờ đồng hồ anh

Qua nội dung bài viết về câu ghép nhập giờ đồng hồ Anh, VUS kỳ vọng đang được mang tới những kỹ năng và kiến thức hữu dụng và mang lại lợi ích cho tất cả những người học tập trong các việc nâng cao kỹ năng Anh ngữ. Hãy theo dõi dõi trang web của VUS nhằm tìm hiểu thêm tăng nhiều nội dung bài viết đa dạng và phong phú tương quan cho tới giờ đồng hồ Anh tức thì nhé!