tác dụng của dấu gạch ngang lớp 3


Dấu gạch ốp ngang, kí hiệu (-), là 1 vết câu của Tiếng Việt. Dấu gạch ốp ngang có rất nhiều tác dụng

1. Tác dụng của Dấu gạch ngang là gì?

Dấu gạch ốp ngang, kí hiệu (-), là 1 vết câu của Tiếng Việt. Dấu gạch ốp ngang có rất nhiều tác dụng:

Bạn đang xem: tác dụng của dấu gạch ngang lớp 3

Quảng cáo

 Tác dụng của dấu gạch ngang

Đặt thân thích câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến vô câu.

Đặt đầu câu nhằm ghi lại những điều hội thoại, điều thưa thẳng của hero.

Đặt ở đầu dòng sản phẩm nhằm ghi lại những bộ phận liệt kê (các gạch ốp đầu dòng).

Đặt thân thích nhị, tía, tứ thương hiệu riêng rẽ nhằm duy nhất liên danh.

Đặt thân thích nhị số lượng ghép lại nhằm duy nhất liên số hoặc một khoảng tầm số.

Để chỉ sự ngang sản phẩm vô mối quan hệ. 

2. Ví dụ minh họa

Tác dụng

Ví dụ

Đặt thân thích câu nhằm chỉ ranh giới của bộ phận chú mến vô câu.

Đó là anh thanh niên – người cô độc nhất thế gian ngoan một mình làm việc bên trên đỉnh Yên Sơn cao 2600 mét.

Đặt đầu câu nhằm ghi lại những điều hội thoại, điều thưa thẳng của hero.

– Anh ghi chép bài bác gì đấy?

Xem thêm: vì mẹ anh bắt chia tay miu lê

– Tôi ghi chép bài bác Dấu gạch ốp ngang và Dấu gạch ốp nối nhằm gửi tập san Xuất bạn dạng nước ta.

Đặt ở đầu dòng sản phẩm nhằm ghi lại những bộ phận liệt kê (các gạch ốp đầu dòng).

Bài ghi chép này nhắc đến những yếu tố sau:

– Khái niệm gạch ốp ngang, gạch ốp nối

–  Phân biệt gạch ốp ngang, gạch ốp nối

– Lý bởi tránh việc lầm lẫn thân thích gạch ốp ngang và gạch ốp nối

– Cách xử lý gạch ốp nối trở nên gạch ốp ngang và ngược lại.

Đặt thân thích nhị, tía, tứ thương hiệu riêng rẽ nhằm duy nhất liên danh.

Theo plan, năm mới tết đến 2012 sẽ có được cầu truyền hình thủ đô – Huế – TP. Xì Gòn.

Đặt thân thích nhị số lượng ghép lại nhằm duy nhất liên số hoặc một khoảng tầm số.

Nhiệt phỏng tầm của việt nam là 22 – 250C, lượng mưa tầm năm 1.500 – 2.000mm, nhiệt độ không gian 80 – 85% …

Để chỉ sự ngang sản phẩm vô mối quan hệ. 

Mối mối quan hệ láng giềng hữu hảo Việt – Lào …


  • Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

    Dấu gạch ngang và dấu gạch nối nằm trong được ghi chép theo hướng ngang tuy nhiên dấu gạch ngang là dấu câu còn dấu gạch nối thì ko.

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí