so sánh hơn so sánh nhất

Công thức đối chiếu nhất và đối chiếu hơn là 2 điểm ngữ pháp rất rất cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh. không chỉ xuất hiện tại ở những kỳ ganh đua tuy nhiên 2 dạng đối chiếu này còn xuất hiện tại thật nhiều nhập tiếp xúc mỗi ngày, biết phương pháp dùng bọn chúng tiếp tục là 1 điểm nằm trong rộng lớn thể hiện tại chúng ta là người dân có kỹ năng dùng ngữ điệu với những người đối lập. Bài ghi chép này của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster tiếp tục giúp cho bạn cầm cứng cáp được những dạng đối chiếu này! 

Trước không còn tất cả chúng ta nằm trong liếc qua phần tổ hợp những cấu tạo câu đối chiếu nhập giờ đồng hồ Anh nhé!

Bạn đang xem: so sánh hơn so sánh nhất

null

1. Tính kể từ cộc và tính kể từ nhiều năm nhập cấu tạo ví sánh

1.1. Tính kể từ cộc là gì?

Tính kể từ cộc nhập giờ đồng hồ Anh là tính kể từ có duy nhất một âm tiết.

Ví dụ: 

 • Big /bɪɡ/: To lớn
 • Young /jʌŋ/ : Trẻ
 • Old /əʊld/: Già
 • Tall /tɔːl/:Cao
 • Short /ʃɔːt/: Thấp

Trường ăn ý đặc biệt quan trọng, sở hữu những tính kể từ sở hữu nhì âm tiết tuy nhiên được xem như là tính kể từ cộc khi kết thúc giục vì chưng –y, –er, –et, –le và –ow.

Ví dụ:

 • Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Yên tĩnh, yên tĩnh lặng
 • Easy /ˈiː.zi/: Dễ dàng

1.2. Tính kể từ nhiều năm là gì?

Tính kể từ nhiều năm nhập giờ đồng hồ Anh là tính kể từ sở hữu nhì âm tiết trở lên trên, trừ những tình huống đặc biệt quan trọng tiếp tục kể bên trên.

Ví dụ:  

 • Beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/: Xinh đẹp
 • Attractive /əˈtræk.tɪv/: Thu hút
 • Intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh, thời gian nhanh trí
 • Modern /'mɔdən/: Hiện đại

Xem thêm:

=> TÍNH TỪ DÀI TRONG TIẾNG ANH - TRỌN BỘ KIẾN THỨC KHÔNG NÊN BỎ QUA

=> TÍNH TỪ NGẮN LÀ GÌ? CÁCH PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN VÀ TÍNH TỪ DÀI

2. Trạng kể từ cộc và trạng kể từ nhiều năm nhập cấu tạo ví sánh

2.1. Trạng kể từ cộc là gì?

Trạng kể từ cộc nhập giờ đồng hồ Anh (Short adverbs) là trạng kể từ có duy nhất một âm tiết và không tồn tại hậu tố “-ly” như trạng kể từ thông thường.

Ví dụ:

 • Fast /fɑːst/: Nhanh
 • Hard /hɑːrd/: Hết mức độ cố gắng
 • Late /leɪt/: Muộn
 • Now /naʊ/: Bây giờ
 • Low /ləʊ/: Thấp

2.2. Trạng kể từ nhiều năm là gì?

Trong khi cơ, trạng kể từ nhiều năm nhập giờ đồng hồ Anh (long adverbs) là trạng kể từ sở hữu nhì âm tiết trở lên trên và thông thường kết thúc giục vì chưng đuôi -ly.

Ví dụ:

 • Slowly /ˈsləʊli/: Cẩn thận
 • Fluently /ˈfluːəntli/: Thành thạo
 • Generally /ˈdʒenrəli/: Thông thường
 • Carefully /ˈkeəfəli/: Cẩn thận
 • Honestly /ˈɑːnɪstli/: Thành thật

Xem thêm: 

=> CÁCH NHẬN BIẾT DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

=> TRẠNG TỪ LÀ GÌ? VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ TRONG CÂU

null

3. So sánh rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh (Comparative)

3.1. Khi này sử dụng đối chiếu hơn

Công thức đối chiếu rộng lớn (Comparative) là cấu tạo đối chiếu cơ bạn dạng nhập giờ đồng hồ Anh, bọn chúng được dùng nhằm đối chiếu Điểm lưu ý, đặc thù của nhì công ty hoặc sự vật với nhau.

3.2. Công thức đối chiếu hơn

3.2.1. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ ngắn

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + Adj + -er + than

Hoặc S + V + Adv + -er + than

 • Ví dụ 1: This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì giá rộng lớn ngày hè năm ngoái)

Ở câu này, đối chiếu sự oi bức của “this year’s summer” và “last year’s summer”. Tính kể từ cộc được dùng là “hot”, tự đó là tính kể từ cộc kết thúc giục vì chưng 1 phụ âm, trước cơ là một trong vẹn toàn âm nên cần thiết nhân song phụ âm cuối rồi tăng “-er” trở nên “hotter” và tăng “than” phí a đằng sau.

 • Ví dụ 2: Hoa came later than má. (Hoa cho tới muộn rộng lớn tôi)

Ở câu này, đối chiếu hành vi cho tới điểm của 2 công ty là Hoa và tôi, dùng trạng kể từ cộc “late” nhằm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho tới hành vi “came”. Trạng kể từ cộc được được tăng đuôi “-r” kèm cặp “than” ở sau.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn nhập công thức so sánh hơn:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -er. 

- Tính từ/ trạng kể từ sở hữu 2 âm tiết kết thúc giục vì chưng -y => Bỏ -y và tăng -ier. Ví dụ: easy → easier, lucky → luckier, tiny → tinier, crazy → crazier, sexy → sexier.

- Tính từ/ trạng kể từ sở hữu kết thúc giục vì chưng 1 phụ âm tuy nhiên trước cơ là một trong vẹn toàn âm => Nhân song phụ âm cuối rồi tăng đuôi -er. Ví dụ: fat → fatter, big → bigger.

null

3.2.2. So sánh rộng lớn với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + more + Adj + than

Hoặc S+ V + more + Adv + than

 • Ví dụ 1: This month’s sale project is more difficult than last month’s sale project. (Dự án marketing mon này khó khăn rộng lớn dự án công trình marketing mon trước)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm “difficult” nhằm đối chiếu 2 dự án công trình marketing cùng nhau. Câu đối chiếu đạt thêm “more” nhập trước  và “than” vào sau cùng tính kể từ.

 • Ví dụ 2: He speaks Chinese more fluently than vãn his friend. (Anh ấy trình bày giờ đồng hồ Trung trôi chảy rộng lớn chúng ta anh ấy)

Trong câu này, dùng trạng kể từ “fluently” nhằm trượt nghĩa cho tới hành vi “speak”, nhằm đối chiếu kỹ năng trình bày giờ đồng hồ Trung của công ty “he” và “his friend”. Câu đối chiếu đạt thêm “more” nhập trước và “than” vào sau cùng trạng kể từ.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài nhập công thức đối chiếu hơn: Tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, sở hữu kết thúc giục vì chưng -ly => Giữ vẹn toàn đuôi -y, tăng more nhập trước kể từ cơ muốn tạo công thức đối chiếu rộng lớn. Ví dụ: boldly → more boldly, likely → more likely, coldly → more coldly, sadly → more sadly.

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 50+ CÁC BÀI TẬP SO SÁNH HƠN CÓ ĐÁP ÁN

=> ĐẦY ĐỦ CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN, SO SÁNH NHẤT, SO SÁNH BẰNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

null

3.2.3. So sánh tầm thường rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + less + Adj + than

S + V + Less + Adv + than

Trong giờ đồng hồ Anh, thông thường không nhiều dùng công thức đối chiếu tầm thường rộng lớn này, tuy nhiên tiếp tục sử dụng công thức đối chiếu rộng lớn kèm theo với những tính kể từ hoặc trạng kể từ ngược lại hoặc cấu tạo not as…as hoặc so…as.

 • Ví dụ: Apples are less expensive than cherries. (Táo thì tầm thường giá bán đắt hơn anh khơi.)

=> Cherries are more expensive than apples. (Anh khơi giá bán đắt hơn táo.)

=> Apples are cheaper than cherries. (Táo rẻ rúng rộng lớn anh khơi.)

=> Apples are not as/so expensive as cherries. (Táo ko vướng như anh đào)

3.2.4. Một số cấu tạo đối chiếu rộng lớn đặc biệt quan trọng khác

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn vội vã theo dõi bội số: Đây là cấu tạo đối chiếu rộng lớn nhằm trình diễn mô tả vật này rộng lớn vật cơ từng nào lần: gấp đôi, 3 lượt,...

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + số lượt + as + Adj + as …

Hoặc S + V + số lượt + as + Adv + as …

 • Ví dụ: Their garden is twice as big as ours. (Vườn ngôi nhà chúng ta vĩ đại gấp rất nhiều lần vườn nhà đất của công ty chúng tôi.)

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn cấp cho tiến bộ “càng…càng…”: Đây là cấu tạo đối chiếu đem chân thành và ý nghĩa cấp cho tiến bộ, thể hiện tại sự nhấn mạnh vấn đề hiện trạng đang được ham muốn trình bày cho tới, càng A thì sẽ càng B.

  • Công thức: The + kể từ dạng đối chiếu rộng lớn + the + kể từ dạng đối chiếu hơn
 • Ví dụ: The more the merrier! (Càng sầm uất thì sẽ càng vui)

Ngoài đi ra còn nhiều loại đối chiếu kép không giống, chúng ta tìm hiểu thêm tăng bên trên đây:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP SO SÁNH KÉP HAY NHẤT CÓ ĐÁP ÁN

3.3. 10 ví dụ đối chiếu hơn

 • Tuan is taller than má. (Tuấn cao hơn nữa tôi.)
 • This year’s summer is hotter than last year’s summer. (Mùa hè trong năm này thì giá rộng lớn ngày hè năm ngoái)
 • Jun learns English better than his brother. (Jun học tập giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn anh trai của anh ấy ấy)
 • My dad worked harder than the others. (Bố của tôi thao tác làm việc chuyên cần rộng lớn những người dân không giống.)
 • This pant is more comfortable than that one. (Chiếc quần này tự do rộng lớn cái kia)
 • This problem is more difficult than vãn that others. (Vấn đề này khó khăn rộng lớn những khuôn mẫu không giống.)
 • He speaks Chinese more fluently than vãn his friend. (Anh ấy trình bày giờ đồng hồ Trung trôi chảy rộng lớn chúng ta anh ấy)
 • The colder the weather is, the worse I feel. (Thời tiết càng rét thì tôi càng cảm nhận thấy tệ rộng lớn.)
 • The more careless he is, the more mistakes he makes. (Anh tớ càng thiếu cẩn trọng thì anh tớ càng vướng nhiều lỗi.)
 • My sister’s hair is two times as long as mine. (Tóc chị gái tôi nhiều năm gấp rất nhiều lần tóc tôi.)

4. So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh (Superlative)

4.1. Khi này sử dụng đối chiếu nhất

Công thức đối chiếu nhất (Superlative) nhập giờ đồng hồ Anh là công thức đối chiếu được dùng nhằm reviews đặc thù nổi trội, điểm khác lạ của một sự vật ví với một group, group cơ chứa chấp tối thiểu 3 đối tượng người sử dụng trở lên trên. 

4.2. Công thức đối chiếu nhất

4.2.1. So sánh nhất với tính từ/trạng kể từ ngắn

 • Công thức:

S + vĩ đại be + the + Adj + est + …

S + V + the + Adv + est + …

 • Ví dụ 1: My dad is the greatest person in the world. (Bố tôi là kẻ vĩ đại nhất thế giới)

Trong câu này, tính kể từ cộc được dùng là “great”, ở dạng đối chiếu nhất được thay đổi trở nên “greatest” và tăng “the” ở trước.

 • Ví dụ 2: Quan runs the fastest in my class. (Quân chạy nhanh nhất có thể nhập lớp tôi)

Trong câu này, trạng kể từ cộc “fast” được thay đổi trở nên “fastest” và tăng “the” ở trước.

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ ngắn nhập công thức so sánh nhất:

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết => Thêm đuôi -est. Ví dụ: cold => coldest.

- Tính từ/ trạng kể từ sở hữu tận nằm trong là e => Thêm đuôi -st. Ví dụ: dễ thương => cutest

- Tính từ/ trạng kể từ có một âm tiết, kết thúc giục vì chưng vẹn toàn âm + phụ âm => Nhân song phụ âm và tăng đuôi -est. Ví dụ: hot => hottest, big => biggest.

- Tính từ/ trạng kể từ sở hữu 2 âm tiết kết thúc giục vì chưng phụ âm hắn => Bỏ hắn và tăng -iest. Ví dụ: dry => driest, happy => happiest.

Xem thêm:

=> 50+ BÀI TẬP SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

=> TRỌN BỘ SO SÁNH BẰNG TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC, BÀI TẬP & ĐÁP ÁN

null

4.2.2. So sánh nhất với tính từ/ trạng kể từ dài

 • Công thức:

S + vĩ đại be + the + most + Adj + …

S + V + the most + Adv + …

 • Ví dụ 1: He is the most handsome in his class. (Anh ấy là người mẫu trai nhất lớp)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm là “handsome”, tớ chỉ việc tăng “the most” nhập trước tính kể từ “handsome”.

 • Ví dụ 2: Of all the students, Ha does the most quickly. (Trong toàn bộ những học viên, Hà là kẻ thực hiện thời gian nhanh nhất)

Trong câu này, dùng tính kể từ nhiều năm “quickly”, tớ tăng “the most” nhập trước tính kể từ “quickly”

 • Dạng của tính từ/ trạng kể từ dài nhập công thức so sánh nhất: Những tính từ/ trạng kể từ 2 âm tiết trở lên trên, tớ tăng "the most" nhập trước kể từ đó

null

4.2.3. So sánh tầm thường nhất nhập giờ đồng hồ Anh

 • Công thức: 

S + vĩ đại be + the + least + Adj

Hoặc S + V + the least + Adv

 • Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions. (Những ý tưởng phát minh của cô ấy ấy là những khêu ý tầm thường thực tiễn nhất.)

4.3. 10 ví dụ đối chiếu nhất

Dưới đó là 10 ví dụ đối chiếu rộng lớn nhất sẽ hỗ trợ chúng ta cũng có thể đơn giản dễ dàng hiểu và vận dụng được công thức này nhé:

 • Nam is the tallest boy in my class. (Nam là chàng trai tối đa nhập lớp tôi.)
 • It’s the shortest bridge I’ve ever seen. (Cây cầu này là cây cầu nhanh nhất tuy nhiên tôi tiếp tục thấy.)
 • July is the tallest of the three sister. (July là kẻ tối đa nhập tía bà bầu gái.)
 • July is the wettest of the year. (Tháng 7 là mon không khô thoáng nhất nhập năm.)
 • This T-shirt is the cheapest in the cửa hàng. (Chiếc áo này giá thành tương đối mềm nhất bên trên siêu thị.)
 • Sam’s ideas were the least practical suggestions. (Những ý tưởng phát minh của Sam là những khêu ý tầm thường thực tiễn nhất.)
 • It is the least practical plan for us. (Nó là plan tầm thường khả ganh đua nhất cho tới bọn chúng ta)
 • It’s the most interesting novel I’ve ever read (Đó là cuốn tè thuyết hoặc nhất tuy nhiên tôi từng đọc)
 • This bag is the most expensive of all. (Chiếc túi sách này thì vướng nhất đối với toàn bộ những cái túi còn sót lại.)
 • Andy is the most intelligent in his class. (Andy là kẻ mưu trí nhất lớp anh ấy.)

Xem tăng nội dung bài viết về cấu tạo ví sánh:

=> CÁCH SỬ DỤNG SO SÁNH KÉP TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

null

5. Một số tính kể từ, trạng kể từ đặc biệt quan trọng nhập đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Trong công thức đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, ngoài cơ hội thay đổi dạng của tính kể từ và trạng kể từ như bên trên, một số trong những những kể từ không giống sở hữu dạng thay đổi đặc biệt quan trọng như sau:

5.1. Tình kể từ bất quy tắc

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Nghĩa

Good/Well

Better

Best

Tốt

Bad

Worse

Worst

Tệ

Far

Farther

The farthest/ the furthest

Xa

Much/Many

More

Most

Nhiều

Little

Less

Least

Ít

Old

Older/Elder

Oldest/Eldest

Già

5.2. Tính kể từ sử dụng được ở cả hai dạng “-er/-est” và “more/most”

Từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Xem thêm: tháng 1 trong tiếng anh

Nghĩa

Clever

Cleverer/ More clever

The cleverest/ The most clever

Thông thái

Gentle

Gentler/ More gentle

The gentlest/ The most gentle

Nhẹ nhàng

friendly

Friendlier/ More friendly

The friendliest/ The most friendly

Thân thiện

Quiet

Quieter/ More quiet

The quietest/ The most quiet

Im lặng

simple 

Simpler/ More simple

The simplest/ The most simple

Đơn giản

Narrow

Narrower/ More narrow

The narrowest/ The most narrow

Chật hẹp

5.3. Tính kể từ vô cùng ko sử dụng dạng ví sánh

Ngoài những tính kể từ bên trên, sở hữu một dạng cần thiết Note là tính kể từ vô cùng, không tồn tại dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất.

Từ

Không sử dụng

Nghĩa

Wrong

Wronger/ Wrongest

Sai ngược, ko đúng

Unique

More unique/ Most unique

Duy nhất, đơn nhất

Blind

More blind/ Most blind

Dead

Deader/ Deadest

Đã tử vong

Fatal

More fata/ Most fatal

Gây tử vong

Final

More final/ Most final

Cuối cùng

Universal

More universal/ Most universal

Phổ trở thành, phổ thông

Vertical/Horizontal

More vertical/ Most vertical

Theo chiều dọc/Theo chiều ngang

Xem thêm:

=> 100+ BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN HAY VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH (ADJECTIVE): CÁCH DÙNG, VỊ TRÍ VÀ CÁCH NHẬN BIẾT

6. (Download Free PDF) Bài tập luyện đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất sở hữu đáp án 

Để hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu những kiến thức và kỹ năng về cấu tạo đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất, các bạn hãy rèn luyện những bài bác tập luyện về câu đối chiếu tiếp sau đây nhé!

[DOWNLOAD FREE PDF] TẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

6.1. Bài tập

Bài tập luyện 1. Chọn đáp án đích nhất của tính từ/trạng kể từ nhập câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

1. My Chinese class is _______ than vãn her Chinese class.

 1. funny
 2. funnier
 3. funniest
 4. the funny

2. This sofa is _________ than vãn the other.

 1. comfortable
 2. the comfortable
 3. more comfortable
 4. most comfortable

3. No one in his group is _______ than vãn Quan.

 1. kinder
 2. kind
 3. more kind
 4. most kind

4. Lam visits his parents ________ than vãn his sister does.

 1. little
 2. least
 3. the less
 4. less

5. If Sam had lập cập ________ , her sister could have caught her.

 1. fast
 2. faster
 3. the fastest
 4. more faster

Bài tập luyện 2. Điền nhập khu vực rỗng tuếch tính từ/trạng kể từ nhập công thức đối chiếu rộng lớn.

 1. Dogs are ………… (intelligent) than vãn hamsters.
 2. Sam is…………… (old) than vãn Andy.
 3. US is far ………… (large) than vãn the UK.
 4. Hoa’s garden is a lot ………………. (colourful) than vãn this park.
 5. Jack is …………… (quiet) than vãn his brother.
 6. My Math class is ……………. (boring) than vãn my Geography class.
 7. Her class is …………. (big) than vãn yours.
 8. The weather this winter is even ……………… (bad) than vãn last winter.
 9. This gift is ……………… (beautiful) than vãn that one.
 10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than vãn a holiday in the sea.

Bài tập luyện 3. Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất bên dưới đây:

 1. This is the more wonderful book Linda has ever read.
 2. No mountain in the world is the biggest than vãn Everest.
 3. Jackma is the richer people in the world.
 4. The living room is biggest than vãn the kitchen one.
 5. One of the greater football players in Vietnam is Ho Van Y.

Bài tập luyện 4. Cho dạng đích của tính kể từ nhập ngoặc

 1. Her bag is _____________ (light) than vãn mine.
 2. My father’s advice is _____________ (useful) for má.
 3. The Autumn this year is _____________ (dry) as ever.
 4. It is _____________ (difficult) rule of all.
 5. This pencil writes _____________ (good) than vãn my previous one.
 6. This athlete is _____________ (strong) than vãn her competitor.
 7. This student is _____________ (clever) in the class.
 8. This is _____________ (old) castle in UK.
 9. Health is _____________ (important) than vãn money.
 10. This path is _____________ (narrow) than vãn the parallel one.
 11. This actor is _____________ (famous) actor from Vietnam.
 12. Kaya are _____________ (good) sprinters.
 13. Luxurious hotels are _____________ (expensive) than vãn those of economic class.
 14. My _____________ (old) brother is afraid of mice.
 15. Saturn is _____________ 2nd _____________ (large) planet in our solar system.

Bài tập luyện 5. Viết lại những câu sau theo dõi công thức đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất.

 1. Today is hotter than vãn yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

 1. No one in her team is more beautiful than vãn Dyan.

➔ Dyan is _______________________________.

 1. No building in Quan’s thành phố is higher than vãn this building.

➔ This building is ____________________________.

 1. Jack is the most intelligent in his class.

➔ No one in his class _______________________.

 1. If your son reads many science books, he will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

 1. If Linda wants vĩ đại pass the exam easily, she will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

 1. Binh An’s house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

 1. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

 1. No producers in the world is bigger than vãn ABS.

➔ ABS is _______________________________.

 1. Sam is very intelligent but her sister is the most intelligent in her family.

➔ Sam’s sister is ________________________________________.

Bài tập luyện 6. Viết lại những câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất tuy nhiên bất biến nghĩa gốc.

 1. My sister was earning much less in her previous job than vãn she is now.

=> (more) ____________________________________ .

 1. Pork is cheaper than vãn beef.

=> (more) ____________________________________ .

 1. To my knowledge, speaking Chinese is easier than vãn writing Chinese.

=> (harder) ___________________________________ .

 1. This is the most delicious lunch he’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

 1. There is no better doctor in this hospital than vãn Mr.Hung.

=> (best) _________________________________ .

 1. This is the fastest moving xế hộp we’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

 1. There isn’t anywhere as old as that castle.

=> (oldest) _______________________________ .

 1. Have you got any bigger pants than vãn that one?

=> (biggest) _____________________________ .

 1. I am not taller than vãn anyone in the class.

=> (Shortest) ____________________________ .

 1. The company’s revenue in August is the highest compared vĩ đại the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

null

6.2. Đáp án

Bài tập luyện 1.

 1. B , 2. C , 3. A , 4. D , 5. B

Bài tập luyện 2. 

1 - more intelligent

2 - older

3 - larger

4 - more colourful

5 - quieter

6 - more boring

7 - bigger

8 - worse

9 - more beautiful

10 - better

Bài tập luyện 3.

 1. more ➔ most (so sánh nhất)
 2. the biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì thế sở hữu than)
 3. the richer ➔ the richest (so sánh nhất vì thế sở hữu the)
 4. biggest ➔ bigger (so sánh rộng lớn vì thế sở hữu than)
 5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì thế sở hữu the)

Bài tập luyện 4.

 1. lighter
 2. the most useful
 3. the driest
 4. the most difficult
 5. better
 6. stronger
 7. the cleverest
 8. the oldest
 9. more important
 10. narrower
 11. the most famous
 12. the best
 13. more expensive
 14. oldest
 15. the...largest

Bài tập luyện 5.

 1. Yesterday wasn’t ví as hot as today.
 2. Dyan is the most beautiful in her team.
 3. This building is the highest in Quan’s thành phố.
 4. No one in his class is more intelligent than vãn Jack.
 5. The more science books he reads, the more knowledge he will have.
 6. The more easily Linda wants vĩ đại pass the exam, the harder she will study.
 7. The more beautiful Binh An’s house is, the more expensive it is.
 8. BJ is the greatest tennis player in the world.
 9. ABS is the biggest producer in the world.
 10. Sam’s sister is more intelligent than vãn her.

Bài tập luyện 6.

1 - My sister is earning more in her current job than vãn she was (in the past).

2 - Beef is more expensive than vãn pork.

3 - To my knowledge, writing Chinese is harder than vãn speaking Chinese fluently.

4 - He’s never had a more delicious lunch than vãn this one.

5 - Hung is the best doctor in this hospital.

6 - We have never driven faster than vãn this one.

7 - That castle is the oldest in the thành phố.

8 - Is this the biggest pant you’ve got?

9 - I am the shortest in the class.

Xem thêm: trời nhẹ dần lên cao

10 - The company’s revenue in the previous months is lower than vãn this August.

Đăng ký ngay:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc thích hợp cho tất cả những người lên đường làm
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này của giờ đồng hồ Anh tiếp xúc Langmaster, bạn đã sở hữu tăng những kiến thức có lợi về đối chiếu nhất và đối chiếu rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh, kể từ cơ nâng lên trình độ chuyên môn dùng Anh ngữ của tôi. Đừng quên ôn luyện lý thuyết và thực hiện bài bác tập luyện thực hành thực tế thông thường xuyên nhằm đoạt được những dạng đối chiếu này nhé! Chúc bạn làm việc tập luyện thiệt hiệu suất cao.