so sánh bằng trong tiếng anh

So sánh vì chưng nhập giờ Anh dùng để làm đối chiếu nhì người, sự vật, vấn đề sở hữu tính tương đương. Ví dụ, câu “tôi cao vì chưng bạn” nhập giờ Việt đó là đối chiếu vì chưng. Với giờ Việt, các bạn chỉ việc thêm thắt kể từ “bằng” hoặc “như” là được. Thử vận dụng cách sử dụng này nhập giờ Anh, tất cả chúng ta sở hữu câu: “I’m high as you”? Nghe dường như không được trúng lắm nhỉ. Vậy, cấu hình nào là mới nhất là đúng? Mời các bạn nằm trong FLYER thám thính câu vấn đáp nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

1. So sánh vì chưng là gì?

So sánh vì chưng nhập giờ Anh là gì?
So sánh vì chưng nhập giờ Anh là gì?

Cấu trúc đối chiếu bằng đối chiếu nhì đối tượng người dùng (người, sự vật, sự việc) sở hữu điểm lưu ý tương đương. Các điểm lưu ý này thông thường xuất hiện tại nhập câu như 1 tính kể từ, trạng kể từ hoặc danh kể từ.

Bạn đang xem: so sánh bằng trong tiếng anh

Ví dụ:

 • Tính từ: large (lớn), bitter (đắng), sweet (ngọt),…
 • Trạng từ: quickly (nhanh), fast (nhanh), early (sớm)…

Riêng so với danh kể từ, tất cả chúng ta tiếp tục thêm thắt những kể từ hạn ấn định chỉ con số “much/many/little/few” ở đằng trước. 

Ví dụ:

 • much money (nhiều tiền)
 • much sugar (nhiều đường)
 • many students (nhiều học tập sinh)…

Bạn sở hữu vướng mắc lúc nào thì sử dụng “many” hoặc “much? Khi nào là thì sử dụng trạng kể từ, tính kể từ hoặc danh kể từ không? FLYER tiếp tục trả lời những thắc mắc này trong những phần tiếp theo sau nhé!

2. Cấu trúc đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh

2.1. So sánh vì chưng với “AS… AS

Đây là cấu hình giản dị và thông dụng nhất của đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh. Ba loại kể từ thông thường xuất hiện tại nhập cấu hình này là tính kể từ, trạng kể từ và danh kể từ.

2.1.1. Đối với tính từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + to-be + as + adj + as + O 

Phủ định: S + to-be + not + as + adj + as + O 

Nghi vấn: To-be + S + (not) + as + adj + as + O

Trong đó:

S – subject: Chủ ngữ

To-be – Động kể từ to tát be: am, is, are

adj – adjective: Tính từ

O – tân ngữ: cũng có thể là 1 trong những danh từ/ cụm danh kể từ, đại kể từ thay cho thế thông thường là những đại kể từ sở hữu), hoặc một mệnh đề

Ví dụ:

 • My house is as large as your house = My house is as large as yours.

Nhà của tôi rộng lớn vì chưng ngôi nhà của chúng ta.

-> Chủ ngữ “my house”, động kể từ tobe “is”, cấu hình đối chiếu vì chưng “as large as” và cụm danh kể từ “your house”. Ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thế tân ngữ “your house” vì chưng đại kể từ chiếm hữu “yours”.

 • This camera is as good as it was before.

Cái máy hình họa này vẫn chất lượng như thời gian trước.

-> Trong câu này, tân ngữ là 1 trong những mệnh đề phụ thuộc: “It was before”.

Ví dụ câu nghi kị vấn:

 • This cake is as good as that cake.

Cái bánh này ngon như loại bánh ê.

=> Is this cake as good as that cake?

Cái bánh này còn có ngon vì chưng loại bánh ê không?

Cấu trúc AS…AS với tính từ
Cấu trúc AS…AS với tính từ

Chú ý: Trong cấu hình “As + adj + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she thì đứng sau nó nên là 1 trong những động kể từ to tát be. quý khách hãy vâng lệnh quy tắc này trong những bài xích đánh giá hoặc nhập văn ghi chép nhằm tách thất lạc điểm “oan uổng” nhé.

Ví dụ:

 • I’m not as tall as she is = I’m not as tall as her.

Tôi không tốt vì chưng các bạn.

Không dùng: I’m not as tall as she.  (X)

Tips hay: Với cấu hình phủ ấn định của đối chiếu vì chưng, chúng ta có thể thay cho kể từ “as” đứng sau “not” vì chưng “so”. Nhưng các bạn cảnh báo, ko được dùng ở dạng xác minh rưa rứa ở những cấu hình không giống nhé.

Ví dụ:

 • This dress is not as long as that dress = This dress is not sánh long as that dress.

Chiếc váy này sẽ không lâu năm vì chưng cái váy ê.

Không dùng: This dress is so long as that dress.  (X)

2.1.2. Đối với trạng từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + as + adv + as + O

Phủ định: S + V + not + as + adv + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + (not) + as + adv + as + O

Trong đó:

V – verb: Động từ

adv – adverb: Trạng kể từ (hay phó từ)

Aux. – auxiliary verb: Trợ động từ

Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ
Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ

Chú ý: Đối với cấu hình “As + adv + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là 1 trong những đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she, phí a đằng sau nó nên kèm theo một trợ động kể từ (auxiliary verbs). Trợ động kể từ này sẽ tiến hành phân chia dựa trên thì của động kể từ chủ yếu và đại kể từ được phát biểu.

Ví dụ:

 • He drives as quickly as me = He drives as quickly as I do.

Anh ấy tài xế nhanh chóng rộng lớn tôi.

-> Chủ ngữ “He”, động kể từ chủ yếu “drives”, cấu hình đối chiếu vì chưng “as quickly as”, tân ngữ là đại kể từ thay cho thế “me” hoặc mệnh đề “I do”. Trong số đó, trợ động kể từ “do” được phân chia theo đòi “drives” ở thì lúc này đơn.

 • I get up not as early as my sister.

Tôi dậy sớm như chị tôi.

 • Do you get up as early as your sister?

Bạn sở hữu dậy sớm như chị gái các bạn không?

Xem thêm: tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1987 năm 2023

2.1.3. Đối với danh từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + as + much/many/little/few + N + as + O

Phủ định: S + V + not + as + much/many/little/few + N + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + V + (not) + as + much/ many/ little/ few + N + as + O

Trong ê, “much/ many/ little/ few” được gọi cộng đồng là kể từ hạn ấn định về con số. 

 • much: cút với danh kể từ ko điểm được.
 • many: cút với danh kể từ số nhiều điểm được.
 • little: cút với danh kể từ ko điểm được.
 • few: cút với danh kể từ số nhiều điểm được.

Ví dụ: 

 • Nam earns as much money as his wife.

Nam thám thính nhiều chi phí giống như phu nhân anh ấy.

-> “money” là định nghĩa sở hữu tính tóm lại, là danh kể từ ko điểm được.

 • She drinks as little water as u.

Cô ấy hấp thụ nước không nhiều giống như tôi.

 • My father reads as few books as my brother does.

Bố tôi gọi không nhiều sách tựa như anh trai tôi vậy.

Ví dụ dạng nghi kị vấn:

 • Does anyone score as many points as Long?

Có ai ghi điểm nhiều vì chưng Long không?

 • Does Nam’s wife earn as much money as Nam?

Vợ của Nam sở hữu thám thính nhiều chi phí vì chưng anh ấy không?

Cấu trúc “AS… AS” với danh từ
Cấu trúc “AS… AS” với danh từ

Tips hay: Danh kể từ số nhiều điểm được thông thường sở hữu đuôi “s/es”. quý khách hãy để ý cho tới điều này khi thực hiện bài xích tập dượt nhé.

Ví dụ:

 • No one eats as many hamburgers as Long.

Không ai Hamburger nhiều hơn thế nữa Long.

-> “hamburgers” là danh kể từ điểm được số nhiều sở hữu “s”.

Mời các bạn coi đoạn phim tiếp sau đây nhằm ôn lại về cấu hình “AS… AS” nhé!

Tìm hiểu thêm thắt những cách sử dụng hoặc không giống của cấu hình “As…as”

Vừa rồi là cấu hình “AS…. AS” của đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh. Rất giản dị nên ko nào? Nhưng các bạn sở hữu vướng mắc rằng, ngoài cơ hội phát biểu bên trên thì còn cơ hội nào là không giống nhằm đối chiếu sự tương đương hoặc không? Câu vấn đáp là: Có! 

Mời các bạn cho tới với phần tiếp đến nhằm tò mò coi cấu hình này đó là gì nhé!

2.2. So sánh vì chưng với “THE SAME…AS

Bên cạnh “as…as”, “the same” cũng Tức là “bằng, như, giống”. Đây cũng chính là cấu hình đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + the same + (N) + as + O

Phủ định: S + V + not + the same + (N) + as + O

Ví dụ:

 • He is the same age as her.

Anh ấy vì chưng tuổi hạc cô ấy.

2.3. Cách quy đổi đằm thắm cấu hình “AS…AS” và “THE SAME…AS”

Để thay đổi kể từ cấu hình “AS… AS” với tính kể từ thanh lịch cấu hình “THE SAME… AS”, các bạn chỉ việc thay cho thế kể từ “as” trước tiên trở nên “the same”, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ và không thay đổi những phần sót lại.

Ví dụ:

Her house is the same width as mine.
Độ rộng lớn ngôi nhà cô ấy rộng lớn vì chưng phạm vi ngôi nhà tôi.
Her house is as wide as mine.
Nhà cô ấy rộng lớn vì chưng ngôi nhà tôi.
The price of a guitar is the same as the price of a cello.
Giá của một cái guitar vì chưng giá bán của một cái dương rứa.
The price of a guitar is as expensive as the price of a cello.
Giá của một cái guitar vướng vì chưng giá bán của một cái dương rứa.
Cấu trúc đối chiếu vì chưng “THE SAME… AS”
Cấu trúc đối chiếu vì chưng “THE SAME… AS”

Một số tính kể từ nhập cấu hình “AS…AS” trả thanh lịch danh kể từ nhập cấu hình “THE SAME…AS:

AS… ASTHE SAME… AS
as high asthe same height as
as wide asthe same width as
as long asthe same length as
as old asthe same age as
as expensive asthe same price as

3. Kiến thức không ngừng mở rộng của đối chiếu bằng: “Not different from”

“Different from” Tức là “khác với”, thông thường dùng để làm đối chiếu sự khác lạ đằm thắm nhì đối tượng người dùng. Trái lại, dạng phủ định của chính nó hoàn toàn có thể dùng nhằm đối chiếu vì chưng.

Cấu trúc:

S + to tát be + NOT + different from + O

Trong ê, tân ngữ (O) hoàn toàn có thể là danh kể từ, đại kể từ hoặc mệnh đề. 

Ví dụ:

The coffee you made is not different from the coffee I made.The coffee you made is the same as the coffee I made.
Cà phê em trộn ko không giống gì coffe anh pha.Cà phê em trộn tựa như coffe anh trộn.

Xem thêm: Cấu trúc “Different from”

Vậy là tất cả chúng ta đang được bắt được đa số những phần cần thiết về đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh rồi. Để gia tăng lại toàn bộ kỹ năng và kiến thức vừa phải học tập, chào các bạn cho tới với phần rèn luyện nhé.

4. Bài tập dượt đối chiếu bằng

5. Tổng kết

Có thể thấy, kỹ năng và kiến thức về đối chiếu vì chưng nhập giờ Anh tuy rằng giản dị tuy nhiên lại khá dễ dàng lầm lẫn nên không? Chỉ với nhì cấu hình “AS… AS”, “THE SAME….AS” và một vài kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng như bên trên, các bạn sẽ “cân” được từng dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới đối chiếu vì chưng. Hãy lưu giữ trở lại nhằm ôn tập dượt thông thường xuyên và thực hiện nhiều bài xích tập dượt nhằm không xẩy ra quên kỹ năng và kiến thức cần thiết các bạn nhé.

Ba u mong ước con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện đua giờ Anh bên trên Phòng đua ảo FLYER – Con xuất sắc giờ Anh ngẫu nhiên, ko gượng gập ép!

✅ Truy cập 1700+ đề đua test & bài xích luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, đua nhập chuyênm,,,

Học hiệu suất cao tuy nhiên vui với công dụng tế bào phỏng game khác biệt như thách đấu bạn hữu, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa trị bài xích luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: cách tách trang trong word

Theo sát tiến trình học của con cái với bài xích đánh giá trình độ chuyên môn kế hoạch, report học hành, tiện ích cha mẹ riêng

Tặng con cái môi trường xung quanh luyện đua giờ Anh ảo, chuẩn chỉnh phiên bản ngữ chỉ chưa tới 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

 • Các loại đối chiếu nhập giờ Anh không thiếu thốn nhất
 • So sánh rộng lớn nhập giờ Anh
 • So sánh kém cỏi nhập giờ Anh